Sila Church OC Cell Group 27-Aug-2021

Generate Slides Download PDF

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

ฤดูกาลใหม่

Key: G, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Into: G Em C D
                   G                                       Em                               C
1.ฤดูกาลใหม่ เมื่อพระเจ้าทรงเปิดประตูให้ข้า หลุดจากสิ่งที่เคยเป็นมา
                          Am                       D      D7
หลุดจากงานที่ผูกมัดข้า ในวันนี้ข้าเป็นไท
                        G                                        Em
       2. ฤดูกาลใหม่ ให้พระเจ้านำชีวิตข้าเคลื่อนไป
                                  C                            Am         D     D7         G      D7
       จากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ ก้าวออกไปสู่การรับใช้ ในวันนี้ข้าเป็นไท
                           G                                          Em
** ข้าจะโบยบินไปสู่ฟ้า บินด้วยเสรีภาพองค์พระวิญญาณ
                             C                                      D
เมื่อพระองค์ทรงนำข้าไป ใจข้าพร้อมทำตามพระทัย
                               G     (D7)
ในวันนี้ ข้าขอบพระคุณ  x 2

Bridge: Am Em G C

Ending Note: --

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro:
       G                 Bm     C         G       C                   D7         G     (D)
 ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา  โอ  พระเจ้า   พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (2)
  (G7)  C             D7            G            Em            C            D7          G    G7
     * ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า  ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา
         C               D7             B7          Em       C            D7       G 
       ข้าจะทูลพระองค์ตราบ เท่าชีวิตของข้ามีอยู่  ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

Ending Note: --