Sila Church OC Cell Group 17-Sep-2021

Generate Slides Download PDF

องค์พระเจ้านิรันดร์

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: A D A D A D A E
A                           D              A
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์ 
      D                    A          D           A         (E)
เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์ x  2
           E     D   E      D    E   F#m   E
        *พระ เจ้า ครอบครองชั่ว    นิ   รันดร์
           E     D   E      D        E   F#m    E
        ทรง  เป็น ความ หวัง  และ  เรี่ยว   แรง
 A                                     D                                F#m
**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์  ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
                          D           E          A                              D        
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง  หรืออ่อนล้า ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ 
                       F#m                          D     E        A
 ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

Ending Note: --

ฮาเลลูยา

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Intro: 
A2                                                      D/A 
เป็น ดังแนวทาง เป็นประภาคาร    และเป็น ดั่งเข็มทิศ
  D/E                                A2 
ที่ คอยนำทางของชีวิต  ของลูกให้ก้าว ไป
  A2                                            F#m7  F#m7/E 
เป็น แรงกำลัง เป็นดังแรงใจ    ที่ ไม่เคยจางหาย 
  D  B/Eb                           Esus  E 
คอยชู และหนุนเราไว้   ให้พ้นวันเลวร้าย 
                   A                 D/A 
       *ฮาเลลูยา  ขอสรรเสริญพระนามขององค์ พระคริสต์
                 E/G#         A 
        ฮาเลลูยา  ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา  
             A/C#  D                         C#  F#m7 
         เป็น ทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง  เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า 
              Bm7                Esus                            A 
          ฮาเลลูยา     ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้น ดวงใจ 
  A2                                        D/A 
เป็น ดังสมอ เป็นดังกับเสา เป็น หลักให้เรายึดไว้
  D/E                                        A2 
ไม่ให้ หลุดลอยเคว้งคว้าง  เมื่อพลั้งพลาดผิด ไป
  A2                                           F#m7  F#m7/E 
เป็น แรงกำลัง เป็นดังแรงใจ ที่ ไม่เคยจาง หาย
  D  B/Eb                        Esus  E 
คอยชู และหนุนเราไว้  ให้พ้นวันเลวร้าย 
Midtro: Fmaj7 Dm7 Em7 Am7  Fmaj7 Dm7 D/E  E
Outtro:

Ending Note: --

เพียงผู้เดียว

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G D C   G Bm C
G                                Bm      C                                Dsus4 D
1.องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
  G                           Bm                             Am                              Dsus4 D
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง  และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด
                    Bm          C (Bm C)        Bm              C (Bm C) 
             *พระองค์ทรงสมควร          พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
 D    G                         Bm                     C                D
**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
         G                      Bm               Em        
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
        Am                            C                 D             G
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ
Solo: C  Bm  Am  D
            D E A                     C#m                      D               E
       ***ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
                   A                   C#m               F#m        
       และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
                Bm                              D                 E               A
       เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

Ending Note: --