Sila Church OC Cell Group 01-Oct-2021

Generate Slides Download PDF

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

ข้านมัสการ

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

E                          B                      A          B              E   A  B
เมื่อข้าเฝ้า อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์ ขอทรง เปิดหัวใจ
E                           B                         A      B     E
ขอทรงมอง พระองค์เห็นถึงภายใน ทุกอย่างที่ใจข้ามี x 2
                      A   B                      E C#m                  A     B        E       
     **ข้านมัสการ     ข้ามาเฝ้าพระองค์        ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจ
                 A  B                    G#m   C#m           A        B                  E    (A B)
     ข้านมัสการ  ข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริง
E                  B                       A                B          E     A  B
ทุกๆคำ ที่ข้าร้องไม่ได้เป็น แค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไป
E                          B                           A         B          E
ขอทรงฟัง เพราะข้าร้องด้วยหัวใจ ว่าอยากใกล้ชิดพระองค์

Ending Note: --

ข้ารักพระนาม

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: D A Bm G G
D                              A      Bm          A      G
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ     พระองค์ทรงรู้จักข้า
D                                A      Bm             A                 G        
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา  พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า  
                       Em    F#m   A               G           D          A
          *พระองค์ทรง  รอบรู้ทุกสิ่ง พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า
      G                         D/F# 
*ข้ารักพระนามพระองค์  ผู้ทรงรู้จักข้า
         Em                 A                 D 
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่  ข้านมัสการ  (2)
Instrumental:  G D A Bm x 4
                        G         D          A
     Bridge: พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า x4

Ending Note: --