Sila Church OC Cell Group 12-Mar-2021

Generate Slides Download PDF

รักพระเยซู

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C                          F                          G                  C           G
อยาก อยากจะค้นหาความจริง  มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
Am                     F              C         Dm                 F                  G 
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข  รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี
C                 F                    G                  C           G
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู  มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
Am                     F               C        Dm                 F                  G 
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก  รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต
          F                     G            C  Am  Dm       G        C  C7 
     *อยากแบ่งความรักให้ทุกคน         บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
           F                     G            Em  Am
     อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
       Dm       G              C
     รักพระเยซู คือความจริง

Ending Note: --

ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

C               Em                     F                  C     G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
C                Em                     F         G7
ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด ฉันจะร้องฮาเลลูยา
        F  Em    Dm            C                    G                 C   C7
เพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์   ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์
        F             G7             C  C7   F                     G7             C  
      *ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไร  เมื่อฉันอ่อนแอพระองค์ก็ทรงเข้าใจ
       Dm         G7     Em  G   Am       Dm      G        C
      ทรงยกมือชูขึ้น ให้กลับเข้มแข็ง  ขอบคุณ  ขอบคุณ  พระเจ้า

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --