Sila Church Main Sunday Service 17-Oct-2021

Generate Slides Download PDF

เราจะสร้างประชากร

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นำ- อธิษฐานเปิด
ทักทาย
ประกาศ- ปิดมือถือ/ ใส่หน้ากาก
อ่านพระคํา- 
ดนตรี - intro 
เริ่มเพลงแรก 2x จบด้วยchorus2x ต่อเพลงที่2

Bible Verses: 3จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์ เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ --Psalms 100:3 (THSV11)

Int:
            C   C7   F                       C  EmAm             Dm11    G                C    G7
เราจะสร้างประชากร เพื่อการสรรเสริญ          คริสตจักรที่ประกอบ ด้วยฤทธิ์เดช
             C     C7    F                       C   EmAm            Dm               G            C    C7
ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดิน โดยพระวิญญาณ       เพื่อพระเกียรติ แห่งพระนามบริสุทธิ์
                  F  F#dim      C/G   A           Dm9     G         C  C7
      *ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด    ให้เราร่วมอยู่ ในพระบุตร
                 F F#dim    C/G   A           Dm9      G         C  
      เป็นพระวิหาร   อันสง่างาม    ของพระวิญญาณ บริสุทธิ์

Ending Note: -- ต่อเพลงที่ 2

ครองราชย์องค์พระเยซู

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: ร้อง x3……จบ
ผู้นําเชิญชวนให้เข้าเพลงที่3 ดนตรีบรรเลงต่อ

D         Bm       Asus  A                   G       A       A7      D    Asus  A
ครองราชย์องค์พระเยซู   ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
   D         Bm           Asus  A               G       A       A7      D
ครองราชย์องค์พระเยซู        ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
        D7          G       A         D           D7
         * ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า
                       G       A                  D            Am
        ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์
            D            D7     G                                D     A7     D
         ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ     ครองราชย์  ครองราชย์

Ending Note: --ผู้นำ - พูดถึงพระพรของพระเจ้า
ดนตรี เล่นเบาๆ
ขึ้นเพลงที่3 - พร้อมกัน

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

นับพระพร

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ร้องข้อ1 chorus ข้อ 2 Chorus ข้อ3 Chorus
Chorusx1 ——-จบ

Int: Cmaj7
Cmaj7                                         Dm 
1. แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด       
G7                                          C            C                                 Dm
 มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว  หันมานับพระพร  ย้อนดูนับทีละอัน
 G7                                                C   G7   C
แปลกแต่จริงแน่แล้ว  พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
            C                         Dm         G7                       C
          * นับพระพรของท่านดูทีละอัน นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
           F           F#dim     Em  Am               Dm                G7             C G   C
          นับพระพรนั้น      นับดูทีละอัน       นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
C                                                Dm   G7                                 C
2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย. แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
 C                                 Dm                      G7                                                C   G7   C
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้  แล้วพระเจ้าประทาน บำเหน็จจนเหลือบรรยาย (*)
           C                                           Dm                  G7                                C
       3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่  อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
      C                      Dm              G7                                                      C   G7   C
      จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน  ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล (*)

Ending Note: -- นับพระพรx1 ——-จบ

ไม่มีพระอื่นใด

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําเชิญชวนที่ประชุมอธิษฐานร่วมกัน
ดนตรี - ขึ้นเพลง intro
Back up - ขึ้นเพลงตอนผู้นําอธิษฐาน

ร้อง2x ต่อด้วย บริสุทธิ์x4 chorus x1 ———จบต่อเพลงที่5

Int: A
A                        E/G#                       F#m7           Esus        D 
พระผู้งามสง่า ประทับในพลับพลา แสงเรืองรองด้วยพระสิริพระองค์ 
A                        E/G#         F#m7           Esus           D 
พระองค์บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ 
            Bm7             A/C# 
     *ทูตสวรรค์ล้อมรอบพระที่นั่ง 
             D           A/C#        B7                  E  D E 
     สรรพสิ่งทั้งหลายกล่าวสรรเสริญไม่มีหยุดพัก 
                            A             Bm7      C#m          D  
             **ทั้งกลางวันและกลางคืน พระสิริทรงเฉิดฉาย 
                   Bm7         C#m7 D        Esus E 
              ความงดงามที่ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปาน 
                       F#m7             B7             D 
              พระองค์ตรัสว่านอกเหนือจากพระองค์ 
                     Bm7       C#m7        D             E            A 
              ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า 
Instru: A E/G# | F#m7 Esus | D 
Solo : F#m E Dmaj7 F#m E Dmaj7 
F#m7          E                       D 
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ x 4
 F#m7    C#m7          Bm7  C#m7          D            E                    A 
                         ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า

Ending Note: --ต่อเพลงที่5

เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ร้อง x2 chorus x2 ———-จบ

A          C#m       D                E          A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท
      C#m      D      Dm     A         F  G    A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์  เราพบพระองค์
                 D        E        C#m    F#m                 D          E                 A
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D         E           C#m          F#m          D        E                  A
         แสนประเสริฐ ที่พระสิริ  ส่อง เราด้วยพระคุณ ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Ending Note: --chorus x2 ——-จบ

เพียงผู้เดียว

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ดนตรี - intro

ร้องx2 chorus x1 ———-จบ

Int: G D C   G Bm C
G                                Bm      C                                Dsus4 D
1.องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
  G                           Bm                             Am                              Dsus4 D
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง  และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด
                    Bm          C (Bm C)        Bm              C (Bm C) 
             *พระองค์ทรงสมควร          พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
 D    G                         Bm                     C                D
**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
         G                      Bm               Em        
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
        Am                            C                 D             G
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ
Solo: C  Bm  Am  D
            D E A                     C#m                      D               E
       ***ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ  พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
                   A                   C#m               F#m        
       และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
                Bm                              D                 E               A
       เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

Ending Note: --เพราะพระองค์x1 ——จบ

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ผู้ถือถุง - อธิษฐาน 
เพลง ถวายทรัพย์
ประกาศ

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --ประกาศจบ ขึ้นเพลง

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ดนตรีขึ้นเพลง
ผู้เทศนา - อธิษฐาน ปิดการประชุม

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --