Sila Church Main Sunday Service 14-Nov-2021

Generate Slides


สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Note: Verse: 1 guitar, 2 full, 4, 1, 1 (guitar)
Ending FULL: Ab Bb C

Intro:  Bm D  G  D  G  A D
D          Bm             A     D        G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา
A     D/F# Bm     A         Em          E7        A7
เวลาเช้า ควรข้าพเจ้า ร้องเพลง   สรรเสริญพระนาม
D          Bm             A     D        G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   แด่พระเจ้าผู้เมตตา
Bm  D       G      D       G       A         D
ปรากฎ เป็นสาม นั้น    คือพระเจ้าเดียวกัน
         D          Bm             A     D        G                D
         สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ชาวสวรรค์ชาวโลกา
         A     D/F# Bm     A         Em          E7        A7
         ชวนกันมา ถวายพระเกียรติ   แด่ผู้เป็น เจ้าองค์เดียว
          D      Bm A  D    G                  D
         องค์ ผู้บริสุทธิ์นั้น   ควรมนุษย์ จะบูชา
        Bm  D  G   D       G    A     D
         ผู้ทรงสภาพอยู่   ตลอดกาลเวลา
D          Bm             A     D          G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   แม้บางครั้ง ความมืดบัง
A     D/F# Bm     A       Em        E7   A7
ทำให้ตาคนบาปเรานี้   ไม่อาจ เห็นรัศมี
D          Bm             A     D        G                D
แต่พระองค์ยังเป็นอยู่   ไม่มีใคร เทียบเทียมได้
Bm  D       G      D       G           A         D
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช   ความรัก ความเมตตา
         D          Bm             A     D          G                D
        สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ    ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา
        A   D/F# Bm     A         Em     E7    A7
        ราชกิจพระองค์สำแดงอำนาจในจักรวาล
         D          Bm             A     D        G                D
        สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ผู้ทรงรัก ชาวโลกา
        Bm  D       G      D       G       A         D
        ปรากฎเป็นสามนั้น   คือพระเจ้าเดียวกัน

Ending Note: --


องค์สันติราช (Prince Of Peace)

Key: E, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: E A F#m B
           E                  A                 F#m                  B             
องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา  สมควรบูชา รับการ สรรเสริญ   
           E                A                   F#m    B       E
ข้าจะตามไป  ข้าจะเชื่อฟัง  ข้ารักพระองค์   ทุกวันเวลา
                     A                              B   
         **ข้าร้องสรรเสริญ               นมัสการ       
         (ทรงเป็นจอมเจ้านาย    ทรงเป็นจอมราชา)
          C#m                             G#m
         องค์พระเจ้า                จอมราชา
         (พระเจ้าจอมโยธา   พระเจ้าผู้ครอบครอง)                      
                 A                           B   
         ข้ารักพระองค์        ขอเทิดทูน      
         (องค์อิมมานูเอล   ทรงฤทธานุภาพ)
                C#m                    G#m
         ข้าจะกราบลง             ต่อพระองค์ 
        (เป็นองค์สันติราช  เป็นองค์พระผู้ไถ่)
                A                          B    
        ข้าร้องสรรเสริญ           นมัสการ        
        (ผู้ทรงพระชนม์อยู่   ผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ)
                C#m                           G#m
              องค์พระเจ้า              จอมราชา
        (ผู้ครอบครองเป็นนิจน์  ผู้อยู่เหนือกาลเวลา)
                  A                 B
          ข้ารักพระองค์              ขอเทิดทูน
        (ทรงเป็นอัลฟาโอเมกา  เบื้องต้นและเบี้องปลาย)
                C#m                          F#
         ข้าจะกราบลง                 ต่อพระองค์ 
        (เป็นองค์พระเจ้า กษัตราพระผู้ช่วยให้รอด)                
                          A               B                   E
          เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์
         (เป็นองค์สันติราช  ชีวิตข้าอยุ่เพื่อพระองค์)

Ending Note: --


พระบิดาผู้ทรงเมตตา

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 3/4

Intro:
                       C             C7          F                  C
        1.พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้ามาเฝ้าในพระนิเวศน์
                Em           Am                              Bb    G7
        ถ่อมใจลงจำเพาะพระพักตร์ขององค์พระเจ้า
                  C                  C7                        F         Fm
        ด้วยวางใจในองค์ทรงฤทธิ์  ด้วยสิ้นสุดใจ ในชีวิต
                 Em  Am-Dm      G7   C   C7
        พระองค์ฟัง  ใน  ยามยากลำบาก
      F           Fm           Em     Am       Dm     G7                C         C7
*ข้าเชื่อในพระเจ้า    ข้าเชื่อวางใจ     ทุกสิ่งเป็นได้ โดยพระนามเกรียงไกร
      F         Fm            Em-Am               Dm     G7         C
ข้าเชื่อในพระเจ้า    ผู้ทรงฤทธิ์       สรร(ระ)เสริญพระเจ้า ยิ่งใหญ่

Ending Note: --


ผู้เดียวที่ข้าวางใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: Chorus
             A                D                          Dm                                A    E7
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก
A                   D                   Dm                                E/G#
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 
             C#         F#m/E             B9                  B
       *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า
              Bm       E7     Asus A    E/G# C#/F F#m/E        B9        B
       แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์   วัน  ที่มี   น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม
        Bm           C#m          D             E
       ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 
                          A          E/G#               F#m         E
             **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์
                           D           C#m        Bm      E7
             เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ         
                   A               E/G#           F#m         F#
             ข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป
                Bm          D Dm              D/E7      E7      A
             มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ             คือในพระองค์เท่านั้น
          A                  D                        Dm                                                   A    E7
2)  ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่  เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า
A                   D                       Dm                                  E/G#
พระบิดา ขอทรงเมตตา    โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์

Ending Note: --


ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์

Ending Note: --


ผู้ทรงจัดเตรียม

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 3/4

Intro: D A/C# G Gdim F#m Bm Em A5(b2)
      D                 A/C#                  Bm     Bm/A
พระเจ้าทรงคลุมฟ้า ให้ฝนหล่นไม่ขาดสาย
         G          (F#m7)    Em          A
ให้ดอกไม้งดงามบนภูเขามากมาย
      D                 A/C#                  Bm      Bm/A
ประทานความอิ่มหนำ มอบค่ำคืนที่หลับไหล
         G         A         D       Am
ให้แก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
                  G                 A                F#m      Bm
         *ขอสรรเสริญเทิดทูนด้วยชีวิตและหัวใจ
            Em            A              D      Am           
         ข้าร้องเพลงบทใหม่มอบถวาย
           G#m7b5      Gm            F#m        Bm
         ซาบซึ้งในพระคุณในความรักอันยิ่งใหญ่
           Em                A             D  (Bm)
        ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป
Midteo: D A/C# G Gdim F#m Bm Em A5(b2)
      D                 A/C#                  Bm    Bm/A
ประทานแดดยามเช้า ให้ข้าตื่นและลืมตา
         G          (F#m7)    Em          A
ประทานชีวิตให้ข้ามีลมหายใจ
      D                 A/C#                  Bm       Bm/A
จัดเตรียมความช่วยเหลือ ข้าไม่ขาดแคลนสิ่งใด
         G             A        D
อยู่ในรักมั่นคงของพระองค์ (*)
Solo: G#m7b5 Gdim F#m Bm Em A D (*)
Ending:
Em                A            Bm            Em                A             D
ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป  ทรงจัดเตรียมหนทางเดินต่อไป

Ending Note: --


สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน

Ending Note: --


Ending Note: --