Sila Church Main Sunday Service 12-Dec-2021

Generate Slides Download PDF

ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Note: ทักทาย เชิญโก๋ อธิษฐานเปิดการนมัสการ
เข้าเพลง ข้าผจญทุกสิ่ง เบาๆ ร้อง 2 รอบ แล้วอ่านพระคัมภีร์ ฟิลิปปี 4:4-6 เพื่อเข้าเพลงที่สอง

Int:
C               Em        F                  C
อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
F         Em           Am Dm                    G7
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C            Em            F              C 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                   Em Am Dm  G C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
         F          C             E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
       F              EmAm               Dm              Gsus
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F            C     E             Am
       ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใด
       F              EmAm F            G       C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ

Ending Note: --

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:4)

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: เพลงที่สอง ร้อง 3 รอบครึ่ง แล้วต่อด้วยเพลงที่สาม จะบอกว่า ฮาเลลูยา

Bible Verses: 4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด 5จงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว 6อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ --Philippians 4:4-6 (THSV11)

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C    G
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C    C7
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา
          F                                                      Em                         A
         *อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
         Dm7                                      G                    C     C7
         ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
         F                                                     Em                          A
         แล้วสันติสุขในองค์พระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
            Dm7                   G                   C
        ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

Ending Note: --

จะบอกว่า ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: จบเพลงที่สาม ให้ทุกคนใคร่ครวญถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้า อธิษฐาน 
อ่าน เลวีนิติ 19:1-2 แล้วเข้าเพลงเมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

D                                 F#m       Em                               A7
1. ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน  ดังดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
G                                  F#m Bm Em                                  A7
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน  พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
         D                                               F#m       Em                          A7
        2. การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
        G                              F#m Bm       Em       A7          D       D7
        จะทำตามน้ำพระทัยและเชื่อฟัง ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์
                  G          A7              F#m       Bm
*จะบอกว่า ฮาเลลูยา จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
                    G                      A7           D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวัน ทุกเวลา
                 G                  A7                      F#m     Bm   
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน สรรเสริญพระนามพระองค์
          G             A7             D    
จะสรรเสริญพระนาม   ฮาเลลูยา

Ending Note: --

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า 2“จงกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่า เจ้าทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ เพราะเรายาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ --Leviticus 19:1-2 (THSV11)

Int:
                      D           F#m            G      (Gm)              D           F#m         G     (Gm)
       1. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์        เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์
             D          F#m         Bm            Bm/A    C   A7
      ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์
             D         F#m            G      (Gm)         D               F#m            G      (Gm)
2. เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์    เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์
         D           F#m         Bm            Bm/A    C   A7
ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์
                          G   A7            D   F#m  B7
        * ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ  พระองค์
        Em                 A7                    D     D7
        ชีวิตข้าอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์
                        G   A7             D   F#m B7       Em                A7                   D
        ข้าจึงสรรเสริญ  ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์   ชีวิตข้าอยู่เพื่ออยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: G C D Gsus G C D Bm Em Bb Ebmaj7 D  G C G C
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C ending) 
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em D C
Solo: Bb Eb F Bb Am Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m C# F# C# Bbm Ebm F D7 D
Ending: G C Am Bm Am D E

Ending Note:  รอบสุดท้ายดนตรีเงียบ

คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพย์ คริสต์มาสเป็นเวลา

Intro:  C Em F x2
 C                  Em  Am               G               F                   G              C     (G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                       F               Em           Dm              C     C7
          **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                F                 Em              G     E
        เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
                 F           Em          Dm   E  Am G               F           G       C
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน      พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --