Sila Church Main Sunday Service 19-Dec-2021

Generate Slides Download PDF

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: พี่โอ๋นำร้องข้อ 1, 3, 4

Int:
          G              D           G          D              Em        Bm       A7            D
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
  Bm      Am         G           D     D7
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
               G                     Em               D              Am-D        B-C   G-D         G    D
    **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู   เชิญสาธุการพระเย-ซู  ผู้-ทรงพระคุณ
               G              D            G                D                 Em       Bm           A7                 D
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
Bm       Am                G         D     D7
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                   G                    D        G              D                    Em         Bm        A7          D
     3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
         Bm     Am     G      D   D7
      รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  G                     D           G            D                Em        Bm        A7            D
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
Bm     Am   G          D     D7
ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ

Ending Note: พี่โอ๋กล่าวต้อนรับ
ก่อนที่เราจะนมัสการด้วยกันต่อ ผมอยากจะขออนุญาตินำพาทุกคนเข้าสู่เหตุการณ์การประสูทของพระเยซูในพระคัมภีร์ที่นำมาสู่การฉลองวันคริสตมาสกันนะครับ

ครั้งนั้นซีซาร์ออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้ทำทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งจักรวรรดิโรมัน ทุกคนต่างไปยังเมืองของตนเพื่อขึ้นทะเบียน ดังนั้นโยเซฟจึงเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีขึ้นไปยังเบธเลเฮมเมืองของดาวิดในแคว้นยูเดีย เพราะเขาสืบเชื้อสายมาจากดาวิด เขาไปขึ้นทะเบียนที่นั่นกับมารีย์คู่หมั้นซึ่งกำลังตั้งครรภ์ ขณะพวกเขาอยู่ที่นั่นก็ถึงกำหนดที่มารีย์จะคลอดบุตร (ปิดไฟ)

ละครสั้น เอ็ดดี้ ซี

ร้องเพลง ในค่ำคืนนี้

ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก

Key: C, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

Note: ร้อง 1 2 4 2

Int: C F G C x 4
C                                G7     C      F    G       C   
1.  ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี  มีพระราชาประสูติ
      C                              C
คือพระเยซู เสด็จลงมา  ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
     G                                 C       F--C    Dm--C    G7-C
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ  ให้เรา ให้-เรา   ร้อง-เพลง   สรรเสริญ
                C                        G7      C         F          G          C 
           2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก  พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน
                  C                                   C
               พฤกษาไร่นา  ภูเขาลำธาร  ประสานสำเนียงยินดี
                G                                 C     F-C      Dm-C     G7-C
               ประสานสำเนียงยินดี  ประสาน ประ-สาน   สำเนียง  ยินดี
       C                              G7  C              F            G        C 
3.  อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม  เป็นหนามเสียดแทง ในใจ
       C                                      C
ความรักเมตตา ของพระเยซู  บันดาลให้เรากลับใจ
      G                               C      F -C     Dm-C    G7-C
บันดาลให้เรากลับใจ  บันดาล   บัน-ดาล   ให้เรา  กลับใจ
                 C                            G7           C           F       G   C 
            4   พระองค์ครองโลกด้วยความเที่ยงธรรม  ทรงนำด้วยกรุณา
                 C                                            C
                 รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา  ความรักประหลาดหนักหนา
                       G                                    C      F--C         Dm-C        G7-C
                 ความรักประหลาดหนักนา  ความรัก  ความ-รัก   ประ-หลาด  หนักหนา

Ending Note: --

เราสุดจะยินดี

Key: C, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: C F G C x2 --> C Am Dm G C

Int:  C  Am    Dm  G7  C
C                   F
เราสุดจะยินดี ในวันคริสต์มาสนี้ 
C                        F                 C        Am    Dm  G7  C  (G)  
องค์พระภูมี เยซูคริสต์บังเกิดมา เรารอดบาปพ้นภัยทั่วโลกา
             C7                    F              C7           F
         *พระองค์ทรงช่วยเราทุกสิ่ง ทรงรู้และทรงรักจริง
               D7                         G7           D7               G
         ไม่แหนงหน่ายและไม่เคยทอดทิ้ง  นี่คือรักสุดรักพระองค์

Ending Note: --

โฮซันนา ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int:
            D                A/C#      G/B                A
      ***โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                A/C#       G/B              A          D
           คุกเข่าลง  นมัสการ  ถ่อมใจลงยอมรับพระองค์
            D                A/C#      G/B                A
          โฮซันนา  ฮาเลลูยา  สรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
            D                    A/C#      G/B               A              D
          ความสว่างนั้นได้ลงมา  คือองค์พระคริสต์พระผู้ช่วย
    G               A           F#m         Bm   Em        A        D 
1.  พระองค์ได้มา  และทรงเลือกสรรเรา   ผู้ที่เชื่อและวางใจ
      G            A    F#m       Bm        Em       Em7  A
จะไม่ต้องพินาศ  มีชีวิตนิรันดร์  พระองค์     ทรงรักเรา (***)
          G               A   F#m         Bm        Em    A        D 
     2. ทุ่งนากวางไกล  ไร้คนคอยดูแล  หากรอช้าไม่ทันการ  
      G            A      F#m       Bm        Em     Em7  A
     อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จมา  ให้เราร่วมมือร่วมใจ
                         D                             A/C#
Bridge:  ประกาศความรอดความจริง  ความรักพระองค์
              G/B              A         D            A/C#
             ให้โลกรู้พระบารมี  สันติสุขที่ไม่แปรเปลี่ยน
             G/B             A              D
              เพียงวางใจ เชื่อในพระองค์ (***)

Ending Note: --

เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int:  C  D Em  C  D  Em
Em                       C                    D                 Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
Em                       C                    D                 Em                     B7
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                 C        D     Bm        Em          C     D       G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                            C        D     Bm        Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
                         C        D       Em
        แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                      D                 Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
      Em                     C                             D                 Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

Ending Note: --

รักแท้

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E                                    Esus4     E                             Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
B/Eb   C#m/C#  /C                 /B      /Bb        A                 F#m             B   
ความรักนั้น         มั่นคงตราบนิรันดร์ ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                Esus4   E                                   Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
         B/Eb   C#m/C#  /C                 /B
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          /Bb        A                 F#m             B     Bsus4
         ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
             E    B/D#            C#m        Bm        E7          A 
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            E/G#     A       F#m7    B
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    E  B/Eb        C#m              Bm    E7             Amaj7
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#           F#m7          F#m7/B     E   (A)
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: --

คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Intro: |C G|Am Em|F C|F G|
 C                 G         Am           Em           F                   G                 (F G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                 F            Em          Dm                C     C7
      **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                 F                Em          G      E
         เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
               F           Em            Dm     E  Am G       F           G       C   (G)
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจรักผูกพัน    พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า
Outtro: |C G|Am Em|F C|F G| C

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

ขอพระเจ้าอวยพรวันคริสตมาส (We wish 4/4)

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:
          G                            C                A7                 D 
ขอพระเจ้า   อวยพรวันคริสตมาส ขอพระเจ้า  อวยพรวันคริสตมาส
       B7                         Em              Am     D    G 
ขอพระเจ้า   อวยพรวันคริสตมาส      และสุขสันต์วันปีใหม่  
          G        D          A7     D                
      เรานำข่าวดีมา ไม่ว่าอยู่แห่งใด    
             G               Bm          Am    D7    G 
       นำข่าวดีวันคริสตมาส และสุขสันต์วันปีใหม่
              G                               C                A7                 D 
We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas
            B7                         Em                     Am     D    G 
We wish you a merry Christmas  And a happy New Year

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --