Thai Mission Church Main Sunday Service 21-Nov-2021

Generate Slides Download PDF

Note:  กล่าวต้อนรับ/ทักทายซึ่งกันและกัน
อธิษฐาน

Bible Verses: 26ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้น --James 2:26 (TNCV)

Ending Note: --

ขอบคุณพระเยซู

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Note: เพลงเตรียมใจ

D              Em       A7                D   Bm                Em    A7                D  D7
ขอบคุณพระเยซู   มอบความรักแก่เรา  ขอบคุณพระเยซู    ทรงพระคุณมากมี
                       G                            A D                    Bm 
      *เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม      ร้องสรรเสริญโมทนา 
      G                  A7                         D
      พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นพระเจ้าของเรา

Ending Note: --

นับพระพร

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: เพลงเร็ว

Int: Cmaj7
Cmaj7                                         Dm 
1. แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด       
G7                                          C            C                                 Dm
 มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว  หันมานับพระพร  ย้อนดูนับทีละอัน
 G7                                                C   G7   C
แปลกแต่จริงแน่แล้ว  พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
            C                         Dm         G7                       C
          * นับพระพรของท่านดูทีละอัน นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
           F           F#dim     Em  Am               Dm                G7             C G   C
          นับพระพรนั้น      นับดูทีละอัน       นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
C                                                Dm   G7                                 C
2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย. แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
 C                                 Dm                      G7                                                C   G7   C
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้  แล้วพระเจ้าประทาน บำเหน็จจนเหลือบรรยาย (*)
           C                                           Dm                  G7                                C
       3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่  อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
      C                      Dm              G7                                                      C   G7   C
      จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน  ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล (*)

Ending Note:  ต่อเพลง ที่กางเขน ที่กางเขน

ที่กางเขน ที่กางเขน

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

D                          D7         G        Em      A
1.พระโลหิตของพระเยซูไหล     พระองค์ทนทุกข์อับอาย
       D                        D7        Em       A      D    A
จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย  ก็เพื่อล้างบาปของข้า 
                       D                         A(6)
         * ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง  
                               G                Gm           D    D7
          และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
                        G                 F#m   Bm7        Em        A              D
          เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง  เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย 
           D                          D7         G        Em      A
2.พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน   รับบาปรับเวรแทนข้า
           D                        D7        Em       A      D    A
พระองค์สำแดงความรักเมตตา  ความรักใดไม่เปรียบปาน 
                   D                          D7         G        Em      A
         3.พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด   ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
               D                        D7         Em       A      D    A
         ข้าขอถวายทั้งกายและจิต    ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

Ending Note:  หยุด

ให้พระองค์เป็นหนึ่ง

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note: เพลงช้า

D       A/C#    Bm7                   G            A          D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ 
D      A/C#     Bm7                                 G               A
โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ 
                    Gmaj7             F#m
**ขอให้ข้าได้พบพระองค์ ได้ยินเสียงพระองค์ 
Em             A                    D
ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญ 
            Gmaj7           F#m          B7
ขอให้ข้าได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดหัวใจ 
Em                                  A                 D
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Ending Note:  ต่อ สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D                Em      G                  D             D7
    สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   สิ่งเดียวที่ข้าต้องการเพื่อพระเจ้า
             G  A7  D     Bm           Em    A7       D
คือข้าจะเป็น      พระวิหาร ของพระเจ้าตลอดชีวิตข้า
              G         D      G                            A7
* ขอทรงสร้าง ข้าให้งาม   ขอทรงสร้าง ให้งดงามเพื่อพระเจ้า
              G                D    Em  A7      D (D7)
** เป็นพระวิหาร   เป็นที่อธิษฐาน   ตลอดชั่วชีวิตข้า (2)

Ending Note:  ต่อ คำสรรเสริญล้น

คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

D                        Bm             G          A7
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ  สันติสุขล้นจากจิตใจ
       D-F#m   Bm                      G         A7
เพราะชื่นชมในพระคุณ   พระองค์ทรงประทานแก่ข้า
       D                  D7                  G      Em
พระนามแสนเลิศประเสริฐ  ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
           D    F#m  Bm                     G A          D
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา   องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

Ending Note: --

ข้าขอบพระคุณ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Note: ร้องช้าลง

Intro

     D                  Bm              Em
ข้าขอบพระคุณที่พระเยซูทรงเลี้ยงดูข้า
      A                                 D
ข้าขอบพระคุณที่พระเยซูพิทักษ์รักษา
      Bm              F#m
ข้าขอบพระคุณที่คอยเฝ้าดู
      G                    D
ข้าขอบพระคุณองค์พระเยซู
         Bm                    F#m     G            D
***ขอบคุณพระองค์ทรงประทานทุกๆสิ่งแก่ข้า
          Bm                   F#m  C                A
     ขอบคุณพระองค์ทรงเมตตารักษาข้าให้หาย
          Bm                   F#m      G                 D
     ขอบคุณพระองค์ทรงอยู่ด้วยพร้อมช่วยข้าเสมอ
         G                       A                  D
     ข้าขอบพระคุณ ข้าขอบพระคุณองค์พระเยซู

Ending Note: --