Thai Mission Church Main Sunday Service 12-Dec-2021

Generate Slides Download PDF

Bible Verses: 15คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยให้เขา 16ฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล --James 5:15-16 (TNCV)

Ending Note: --

คริสต์มาสเป็นเวลา

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Intro:  |C G|Am Em|F C|F G|
 C                 G         Am           Em           F                   G                 (C G7) (C7)
คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา      คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  (2)
                 F            Em          Dm                C     C7
      **บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ  ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  
                 F                Em          G      E
         เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
               F           Em            Dm       E      Am (G)     F           G       C   (G)
        ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้  สายใยใจเราผูกพัน       พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า
Outtro:  |C G|Am Em|F C|F G| C

Ending Note:  --

จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: C    Am    D7   G     D      G 
               G                   D             G           C      D     G
1. จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์    สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
         Em             A7                   D               
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด          สวัสดีแก่ชนมนุษย์
           G       C    D7              G                     C    D7
ทุกประเทศจงตื่นยินดี             ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
  C                          Am             D7      G         D       G7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม     พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
   C                           Am             D7   G        D           G 
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
                         G                   D             G                 C  D      G 
         2.  องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน   เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
                  Em             A7                   D               
         ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด       แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ
                  G       C    D7                  G                 C    D7
         องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด         ลงมาทรงกายามนุษย์
        C                      Am             D7      G         D       G7 
        จงสาธุผู้ปรากฎเป็น                พระเยซูอิมมานูเอล
         C                           Am             D7   G        D           G             
       *เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
          G                D                     G.               C     D   G
3.    พระเยซูเป็นมิตรไมตรี         ทรงพระนาม  ผู้เลี้ยงอันดี
         Em             A7                          D               
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม    ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
           G       C    D7              G                     C      D7 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย         เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
  C                          Am             D7      G         D       G7
และทรงยกบาปโทษให้พลัน     รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
   C                           Am             D7   G        D           G                    
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน *

Ending Note: --

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

G                           D/F#                 Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
D                         C      Am      D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
G                              D/F#                    Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
D                                       C        D       G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                       G    Bm   Em
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                        G    Bm    Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C                                Am
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
      Dm                          G                Em          Am
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
      Dm                   G               G
เพื่อทุกคนที่วางใจ ในพระบุตรนั้น
   C           Am    Dm            G     Em    Dm   G    C
จะไม่ได้พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

Ending Note: --

รักพระเยซู

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C                          F                          G                  C           G
อยาก อยากจะค้นหาความจริง  มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
Am                     F              C         Dm                 F                  G 
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข  รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี
C                 F                    G                  C           G
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู  มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
Am                     F               C        Dm                 F                  G 
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก  รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต
          F                     G            C  Am  Dm       G        C  C7 
     *อยากแบ่งความรักให้ทุกคน         บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
           F                     G            Em  Am
     อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
       Dm       G              C
     รักพระเยซู คือความจริง

Ending Note: --

ชีวิตใหม่

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C          Em7             Am   F           Dm7         G7
วันและคืนที่ผ่านพ้นไป     ตั้งแต่วันที่พบพระองค์
             C                 Am   Dm7
เมื่อเปิดใจ  ให้พระเยซูเข้ามา
   G7            Am                                G7
ชีวิตที่เคยไร้ค่า  ก็กลับเต็มด้วยความหมาย
C                   Em            Am  F           Dm7      G7
ความรักพระองค์หลั่งเข้ามา  ล้นในใจที่เคยอ้างว้าง
            C           Am                       Dm7
เปิดตาให้   มองโลกด้วยความแจ่มใส
            G7              C                                  G7
ไม่หันกลับเลย  ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจใหม่อีกแล้ว
F     G7           Em7       Am  Dm7   G G7  C
*** ชีวิตนี้ขอมอบให้ (พระองค์) พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
Dm                  Em     Am         Em
เป็นชีวิตที่สมบูรณ์  เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์
               F                           G   G7
พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไป
                C
เป็นชีวิตใหม่
C          Em7             Am    F           Dm7             G7
วันและคืนที่ต้องพบเจอ     ขอพระองค์ได้ทรงนำไป
             C                  Am       Dm7
ให้โลกเห็น ความรักในดวงใจนี้
   G7                      Am                             G
ให้เป็นแสงสว่างสุกใส เป็นข้ารับใช้พระองค์

Ending Note: --

โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C                  Em    Dm7        G           G7        C  Am
โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่ แล้วแต่น้ำพระทัย
 Dm7            G               G7          C   E7
เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่ ให้เป็นเหมือนพระองค์ (2)
         Am       D       G7        C  E7
พระองค์เป็นช่างปั้น ฉันเป็นก้อนดิน
         Am       D                 D7    G
สร้างสรรค์ให้ฉันเป็น เหมือนเช่นดังตั้งใจ

โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่ แล้วแต่น้ำพระทัย
เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่ ให้เป็นเหมือนพระองค์

Ending Note: --

Note: พระธรรมอ่านสลับ  มัทธิว 6:1-14

Bible Verses: 1“จงระวัง อย่าทำดีเพื่อเอาหน้า ถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านในสวรรค์ 2“ดังนั้นเมื่อท่านให้ทานแก่คนขัดสน อย่าตีฆ้องร้องป่าวเหมือนที่คนหน้าซื่อใจคดทำในธรรมศาลาและตามถนนหนทางเพื่อให้ผู้คนยกย่องชมเชย เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้ว 3แต่เมื่อท่านหยิบยื่นแก่คนขัดสน อย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทำ 4เพื่อการให้ของท่านเป็นความลับ แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน 5“และเมื่อท่านอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อให้คนเห็น เราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้ว 6เมื่อท่านอธิษฐาน จงเข้าไปในห้อง ปิดประตู และอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตา แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำอย่างลับๆ จะประทานบำเหน็จแก่ท่าน 7และเมื่อท่านอธิษฐาน ไม่ต้องพูดพร่ำซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนา เพราะเขาคิดว่าพูดมากๆ พระจึงจะได้ยิน 8อย่าทำอย่างเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ 9“ฉะนั้น ท่านควรจะอธิษฐานดังนี้ว่า “ ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะ 10ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ 11ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ 12ขอทรงยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกัน 13และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้าย’ 14เพราะถ้าท่านอภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่าน พระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอภัยให้ท่านด้วย --Matthew 6:1-14 (TNCV)

Ending Note: --