Thai Mission Church Main Sunday Service 19-Dec-2021

Generate Slides Download PDF

Note: กล่าวตอนรับ
พระธรรมเตรียมใจ

Bible Verses: 15คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยให้เขา 16ฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล --James 5:15-16 (TNCV)

Ending Note: --

เปี่ยมรัก

Key: Em, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int:  C  D Em  C  D  Em
           Em                   C                       D                      Em
1.  เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
    Em                       C                       D                 Em                 B7
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซูทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด
                    C        D     Bm        Em           C     D             G   B7
       **นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ    พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
                            C         D           Bm        Em                  C           D       Em
        เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง  แห่งความรัก พระคุณและเมตตา
          Em                     C                      D                 Em
2.  ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา   ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
  Em                          C                                 D                Em
ตะวันเริ่มทอแสง  ประกายแห่งความหวัง    ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา
Instru:   (B7) Em C D Em Em C D Em B7
Out:  C  D Em  C  D  Em

Ending Note:  หยุด --

เวลาฉลองพระเยซู

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: G  C/G  D/G  G  
          G                   C            D           G
1.  สุขสันต์วัน คริสตมาส วันที่หัว ใจร้องเพลง
     G              C                       D           G 
ขับขานเสียง เพลงแห่งความรัก ให้ความหวังก้องกัง วาน
Midtro:   G  C  D  G 
                 G                   C            D           G 
             2.  พระเยซูประ สูติ นามว่าอิม มานูเอล
                   G                         C             D           G 
                พระองค์ผู้ ทรงอยู่กับเรา ชาวโลกเอ๋ยจงยิน ดี
  D  D/F#            G  G/B     C         A/C#  D 
 ** เป็นเวลาฉลองพระ เยซู       เชิญเรามาร้องเพลง
D     D/F#          G  G/B      C    A     D 
สันติ สุขความ รักได้ ลงมา    ให้เรา จงสุขใจ
#2,  G  C  D  G  G 
Solo: x2; Chorus: x4, #1

Ending Note:  ต่อ เชิญมาเยินยอ

เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                  Bm                 F    G     C
1.มาเชิญทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                   Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
               Em       C      Em                     C
เพราะพระองค์ทรงมี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                     C           D7                                                  
ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                          G   Em         C         D                             G    Em                                 
         **ร้องฮาเลลูยา       สรรเสริญพระนาม ถวายบทเพลงใหม่
                  C      D                  G                    
         แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  
     G            Bm             F   G     C 
 2. องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
 G                 Bm                    F G   C 
ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
                Em   C       Em                   C 
เพราะพระองค์ที่มี ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                 Em                  C         D7
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา

Ending Note:  ต่อ สรรเสริญพระเยซู

สรรเสริญพระเยซู_TMC

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

E             A    C#m          D                        Bm
สรรเสริญพระเยซู    ยกชูพระนามพระองค์
          E
ร้องเปล่งเสียงโมทนา ขอบพระคุณพระองค์
  E             A   C#m                   D                 Bm
สรรเสริญพระเยซู     ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
       E                    A
ทั้งใจและวิญญาณ มอบแด่พระองค์
  E       A      C#m             D
ให้เราได้รัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ 
        A    F#m         Bm  
เราปราถนา ได้มาใกล้พระเยซู
     E     A            C#m       D
เราจะถวาย ด้วยเพลงนมัสการ
              A        E               A
จะเปล่งเป็นเสียง ชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Ending Note:  จบ ที่ ทั้งใจและวิญญาณ มิบแค่พระองค์

บุตรแห่งรางหญ้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro D E |C#m B F#/C# |Bm E |A Em7 |A
    |A            C#m         |F#m    E      |D             E7              |Amaj7  Em  A7
1) วันเวลาผ่าน-ไป-นานนับ-พัน-ปี      ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลก-นี้
 |D                   B              |C#m  F#m      |Bm                                 |A      E
แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียง-ชั่ว-นา-ที   ความเปรมปรีด์ยังเปี่ยมล้นทั่ว-โล-ก
      |A               C#m               |F#m     E            |D               E7             |Amaj7  Em  A
     2) เบธเลเฮ็มเป็น-เมือง-เล็กน้อยในสายตาผู้คน    แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้
      |D                E/D                |C#m      F#m                |Bm             E7          |Amaj7    A7
     ในบ้านและโรงแรมทุกแห่ง ไม่มี-ที่-ว่างให้-พระ-องค์    จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ 
                 |D             E7            |C#m7    F#m       |Bm           E7                |Amaj7  Em A7
               (*) อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลาง-เรา     เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย
                 |D                   E/D        |C#m      F#m            |Bm           E         |A        G/A   |A
                เป็นนามขององค์พระบุตราผู้ทรงมาไถ่มนุษย์    ผู้-ที่-ยินดีและวางใจในพระองค์ 
         A               C#m              F#m      E     D                E7           Amaj7  Em A7
3) เมื่อท่านนอนบน ที่นอน นุ่มนุ่ม อุ่น-ส-บาย    จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า 
D            E/D             C#m        F#m         Bm                              A        E
ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ในห้อง-ที่-แสนอบ-อุ่น  ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย 
          A                C#m        F#m      E          D       E7              Amaj7  Em A
        4) แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า-ยิ่ง-ใหญ่   แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้ 
          D                    E/D    C#m        F#m              Bm             E                   A    A7
        เพราะความรักพระองค์  ที่-มี-ต่อมวลม-นุษย์   จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวลงมา   (*)

Ending Note:  หยุด

เรายืนขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

A                                 Amaj7                     D           E           Amaj7
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เปล่งประกายเหนือคำรำพรรณ
              A                                             D                  E
พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ   จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
              F#m                           Bsus4             D                            E7
            *ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้      ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์
               A                           Amaj7                  D      E7     A       E7
            พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย   เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
                  A         E7       D                         A         E            D
**เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์    สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง
         F#m    C#7    F#m7 E D         D      E7          A
เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรงบริสุทธิ์        เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Ending Note:  ต่อ ที่… ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า…

เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

A          C#m       D                E          A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท
      C#m      D      Dm     A         F  G    A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์  เราพบพระองค์
                 D        E        C#m    F#m                 D          E                 A
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D         E           C#m          F#m          D        E                  A
         แสนประเสริฐ ที่พระสิริ  ส่อง เราด้วยพระคุณ ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Ending Note:  จบ