Sila Church Main Sunday Service 23-Jan-2022

Generate Slides Download PDF

นับพระพร

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้กลับมานมัสการที่คริสตจักรอีกครั้ง หลังจากที่หยุดไปสองสัปดาห์เพราะการระบาดของโควิด รวมทั้งพี่น้องในทีมนมัสการที่ติดโควิดไปหลายคน เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับ ปีนี้คงจะเป็นปีที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะดีหรือร้าย แต่ผมเชื่อว่าพระพรของพระเจ้านั้นมีให้เราทุกคนมากมายจริงๆ ขอเชิญพี่สุนีย์ อธิษฐานเปิดการนมัสการ  สำหรับปีนี้เราพร้อมที่จะมานับพระพรที่พระเจ้ามีให้เราหรือยัง เข้าเพลง นับพระพร

Int: Cmaj7
Cmaj7                                         Dm 
1. แม้นความทุกข์ลำบาก เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด       
G7                                          C            C                                 Dm
 มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว  หันมานับพระพร  ย้อนดูนับทีละอัน
 G7                                                C   G7   C
แปลกแต่จริงแน่แล้ว  พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน
            C                         Dm         G7                       C
          * นับพระพรของท่านดูทีละอัน นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน
           F           F#dim     Em  Am               Dm                G7             C G   C
          นับพระพรนั้น      นับดูทีละอัน       นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน
C                                                Dm   G7                                 C
2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย. แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว
 C                                 Dm                      G7                                                C   G7   C
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้  แล้วพระเจ้าประทาน บำเหน็จจนเหลือบรรยาย (*)
           C                                           Dm                  G7                                C
       3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่  อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
      C                      Dm              G7                                                      C   G7   C
      จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน  ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอดสิ้นกาล (*)

Ending Note: --

เราอยู่กับเจ้า

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 6เมื่อพระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า? 7พระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเพื่อช่วยข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจะมองเห็นคนที่เกลียดข้าพเจ้าแพ้ 8เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า วางใจในมนุษย์ 9เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาห์เวห์ ก็ดีกว่า วางใจในเจ้านาย --Psalms 118:6-9 (THSV11)

Int:
D                                              A7           D
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
                                                 A               D
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา   ตรัสคำสัญญาว่า…
                D7          G          A7                    F#m       Bm
          ***เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                    Em        A7                D      D7
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ละลืมเลย
                     G          A7                     F#m      Bm
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                       Em        A7                    D
          เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ต้องกลัวเลย

Ending Note: --

อย่ากลัวเลย

Key: Dm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Dm                                Gm             Dm                   A7            Dm
อย่ากลัวเลย  เพราะเราอยู่กับเจ้า  อย่าขยาด  เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า
                   C                              Gm   C             Gm            C  C7  
       **เราจะหนุนกำลังของเจ้า  เราจะช่วย  เจ้า  เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา
         F   A/E   Dm                Gm           C           A            Dm
        อันมี  ชัย  ของ  เรา     เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา  อันมีชัย  ของเรา

Ending Note: --

พักพิงในพระเจ้า

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Int: D C#m F#m Bm E A
A                          Bm             E7                                      A  C#m F#m  
เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน    ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
                                                 Bm          B7                            E7              
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นซัดสาด  ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง
(A)                                  Bm       E7                                 A    C#m F#m
แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่    พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา 
                                            Bm         E7                                     A
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา   มอบชีวิตให้พระองค์นำพา
    A7    D                       A                                  F#m   E       A                        
         *พักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์  พระทรงเป็นศิลามั่นคง
   A7     D                       A                                      F#m         Bm         E7 
         พระองค์เป็นพระเจ้า พลังความรอดบาป  ทรงเป็นโล่ เป็นกำบังที่เข้มแข็ง
         A  C#m F#m    Bm           E                   A 
**ต่อไปนี้  ฉันจะไม่     ต่อสู้เพียงลำพัง    เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือ
        C#m       F#m              Bm       E7         A
ความตายความบาป      ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

Out: D C#m F#m Bm E A

Ending Note: --

พระเยซู พระผู้ช่วย My Jesus My Savior

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

A           E              F#m    E                D
พระเยซู พระผู้ช่วย   ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
My Jesus, my Savior Lord there is none like you
D            A  D                     A          F#m                     G    D   E
ในทุกๆ วัน ฉันอยากสรรเสริญ  ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
All of my days, I want to praise The wonders of your mighty love
A                  E        F#m            E               D
พระทรงเป็น ที่กำบัง   ป้อมปราการและกำลังใจ
My comfort, my shelter Tower of refuge and strength
D            A    D        A     F#m           G   D   E
เชิญทุกชีวิตและทุกๆสิ่ง   พากันสรรเสริญพระเจ้า
Let every breath, all that I am Never cease to worship You
            A                 F#m        D                E       
       * สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
       Shout to the Lord, all the earth let us sing
           A               F#m         D        E
       พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
      Power and majesty, praise to the King
       F#m                         D                             E        D     E
       ภูเขากราบลงและทะเลคึกคะนอง  ส่งเสียงร้อง...สรรเสริญ
       Mountains bow down and the seas will roar...At the sound of Your name
       A              F#m     D              E       A         F#m         D        E
       ฉันร้องชื่นชม ยินดีใน ฝีพระหัตถ์ และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
      I sing for joy at the work of your hands Forever I'll love you, forever I'll stand
       F#m                     D                E         A
      ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับพระองค์
      Nothing compares to the promise I have In YOU

Ending Note: --

เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

A          C#m       D                E          A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท
      C#m      D      Dm     A         F  G    A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์  เราพบพระองค์
                 D        E        C#m    F#m                 D          E                 A
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D         E           C#m          F#m          D        E                  A
         แสนประเสริฐ ที่พระสิริ  ส่อง เราด้วยพระคุณ ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --