Sila Church Main Sunday Service 30-Jan-2022

Generate Slides Download PDF

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: ทักทาย
อธิษฐานเปิด -ผู้นำ
พยาน -ถ้ามี
ที่ประชุม-อ่านพระคํา
นักดนตรี- ขึ้นเพลง#1
ร้อง 2 รอบ
Chorus 2 รอบ  ต่อด้วยเพลง 2และ3

Bible Verses: 22ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด 23เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก --Lamentations 3:22-23 (THSV11)

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: ร้อง 2 รอบ
Chorus 2 รอบ

G                           D/F#                 Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
D                         C      Am      D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
G                              D/F#                    Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
D                                       C        D       G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                       G    Bm   Em
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                        G    Bm    Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note: ร้อง 3 รอบ
Chorus 2รอบ

G                                     Em
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์   กำลังเราอยู่ในพระองค์
              C      G                          D
ความหวังเราอยู่ในพระองค์   พระองค์    ในพระองค์ (2)
               C                D           G
       **เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต
          C            D      G          Bm Em
       เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
              D        G            E       Am         F       Am7        Dsus
       ด้วยสุดสิ้นชีวิต   ด้วยสุดสิ้นจิตใจ  ความวางใจอยู่ในพระองค์

Ending Note: --

ข้านมัสการ

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นํา- เชิญชวนที่ประชุมอธิษฐาน
Back up - ขึ้นเพลง
ร้อง 2 รอบ
Chorus - ร้องไปเรื่อยๆตามสัญญาณมือ
จบ

E                          B                      A          B              E   A  B
เมื่อข้าเฝ้า อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์ ขอทรง เปิดหัวใจ
E                           B                         A      B     E
ขอทรงมอง พระองค์เห็นถึงภายใน ทุกอย่างที่ใจข้ามี x 2
                      A   B                      E C#m                  A     B        E       
     **ข้านมัสการ     ข้ามาเฝ้าพระองค์        ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจ
                 A  B                    G#m   C#m           A        B                  E    (A B)
     ข้านมัสการ  ข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริง
E                  B                       A                B          E     A  B
ทุกๆคำ ที่ข้าร้องไม่ได้เป็น แค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไป
E                          B                           A         B          E
ขอทรงฟัง เพราะข้าร้องด้วยหัวใจ ว่าอยากใกล้ชิดพระองค์

Ending Note:  รอบสองร้อง verse 1 แล้วต่อ verse2

สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นํา- นําเข้าสู่เพลงถัดไป
ร้อง 2 รอบ
Chorus 2 รอบ
จบ

D                Em      G                  D             D7
    สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ   สิ่งเดียวที่ข้าต้องการเพื่อพระเจ้า
             G  A7  D     Bm           Em    A7       D
คือข้าจะเป็น      พระวิหาร ของพระเจ้าตลอดชีวิตข้า
              G         D      G                            A7
* ขอทรงสร้าง ข้าให้งาม   ขอทรงสร้าง ให้งดงามเพื่อพระเจ้า
              G                D    Em  A7      D (D7)
** เป็นพระวิหาร   เป็นที่อธิษฐาน   ตลอดชั่วชีวิตข้า (2)

Ending Note: --

เปลี่ยน

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นํา-พูด
ขึ้นเพลง - มาหยุดที่จะเกิดประโยชน์อะไร
ผู้นำ- นําที่ประชุมใคร่ครวญ
ขึ้นใหม่ 2 รอบ
Chorus * 2   จบ เพลง
ผู้นําอธิษฐาน -จบ
เชิญ อาจารย์สมบัติ ขึ้นเทศนา

G          D/F#            C/E        G/D
สิ่งดีๆ มากมาย  ที่พระองค์ประทานให้ข้า
      C      Bm Am         D
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร
Em            Bm      C            G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
C          G/B                     Am               D
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว   จะเกิดประโยชน์อะไร
                 C   D/C        Bm     Em
        *ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
                Am   D    G                G7
        กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
                   C       D/C                  Bm                 E
        ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ   ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
                 Am          D           G
        ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน
         C    D/C                   Bm            E
**ขอพระองค์ใช้เรา  ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
        Am     D              G
    ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --