Sila Church Main Sunday Service 27-Feb-2022

Generate Slides Download PDF

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note:  “ท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย เพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึง เพราะว่า ประชาชาติกับประชาชาติ และอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ แต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูก”
‭‭มัทธิว‬ ‭24:6-8‬ ‭THSV11‬‬อธิษฐาน เริ่ม

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note:  Ending “พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’”
‭‭มัทธิว‬ ‭22:37-39‬ ‭THSV11‬‬

ร้องรอบที่ 2

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค””
‭‭มัทธิว‬ ‭28:19-20‬ ‭THSV11‬‬

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Note: “ถึงอย่างไรก็ดี จงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมา และคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุด เราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขา”
‭‭วิวรณ์‬ ‭2:25-26‬ ‭THSV11‬‬

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --

เรายืนขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: เริ่มต้นตรงท่อน “ เราจึงลูกขึ้นยืน ต่อพระพักตร์พระองค์”

A                                 Amaj7                     D           E           Amaj7
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เปล่งประกายเหนือคำรำพรรณ
              A                                             D                  E
พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ   จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
              F#m                           Bsus4             D                            E7
            *ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้      ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์
               A                           Amaj7                  D      E7     A       E7
            พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย   เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
                  A         E7       D                         A         E            D
**เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์    สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง
         F#m    C#7    F#m7 E D         D      E7          A
เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรงบริสุทธิ์        เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Ending Note: --ต่อไปเพลงถัดไป

องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int:  A     E/G#     F#m      E/G#
A               D2           E                           A       
1. องค์  พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง 
       D2           E               F#m                 A           Bm    C#m  Dm  Em
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์คำสรรเสริญ   เป็นความชื่นบานนิรันดร์
A               D2           E                           A        
2. ชัย  ในพระองค์เราจึงมีชัยตลอดเป็นนิตย์  
       D2       E            F#m           A           Bm    C#m  Dm  Em
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร   เรากราบนมัสการ
            A                                     C#m       
       **เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์  
                   Bm          C#m                Bm                   D   E  E            
        และอยากจะขอบพระคุณที่   ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่
            A                           C#m                  D                      C#m    
        เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา  เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้
                      Bm             E         A  
        ยิ่งใหญ่  เหนือฟ้าและโลกา  สืบไป

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note:  --