Sila Church Main Sunday Service 13-Mar-2022

Generate Slides Download PDF

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

Note: เชิญพี่ตุ๊ก อธิษฐานเปิดการนมัสการ
การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ ส่วนการตายก็ได้กำไร ตอนมีชีวิตอยู่ก็ได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า เสียชีวิตไปแล้วก็ยังได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้อีก ขอบคุณพระเจ้า
อ่าน 1 ยอห์น 4:4 แล้วเข้าเพลงยิ่งกว่าผู้มีชัย

Bible Verses: 4ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก --1 John 4:4 (THSV11)

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

สาธุการพระนาม

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: จบเพลงแรก เข้าเพลงสองที่ ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ

Intro : A   E  F#m   D2 (2)
            A           E                   F#m                   D2
1. สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
A                  E                            D2
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
A       E                             F#m               D2
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
         A                   E                  D2
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม
       A                           E                    F#m          D2
      * ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
        A                     E                            F#m          D2
      แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ
                           A           E                            F#m    D
             ** สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
                             A                 E                     F#m         D
              สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด
                  A       E                     F#m           D2
2. สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
              A              E                       D2
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
 A                E                   F#m              D2
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
                   A                E                  D2
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม
               A                E                F#m               D
        *** ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
               A               E                F#m             D
        แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

Ending Note:  รอบสุดท้ายช้าลง

จงอธิษฐาน

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: อ่านสดุดี แล้วเข้าเพลงจงอธิษฐาน

Bible Verses: 34ขอให้การภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัย ข้ายินดีในพระยาห์เวห์ --Psalms 104:34 (THSV11)

C                     Em
จงอธิษฐาน  ทูลต่อพระเจ้าทุกเวลา
               Fmaj7                Dm                            G
พระองค์จะฟัง  พระองค์จะตอบแก่ผู้เชื่อวางใจพระองค์
C                      Em
จงอธิษฐาน ไม่ว่าเผชิญต่อสิ่งใด
               Fmaj7                Dm         G            C
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงช่วยเราได้ พระองค์สถิตกับเรา
                            Fmaj7                             Em
                  **เมื่ออธิษฐาน   องค์พระบิดาจะทรงช่วยเรา
                    Dm7              G              C          C7
                  เมื่ออธิษฐาน พระองค์จะทรงรักษาเรา
                    Dm7                        G
                  เมื่อเรารวมพลังทูลอธิษฐานวิงวอน
                     Em                 Am
                เมื่อเรารวมพลังทูลอธิษฐานวิงวอน
                       Dm7                              G            C
               เราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เทลงมา
             Am        Dm7                           G               C
              (ขอพระวิญญาณทรงเยียวยารักษาแผ่นดินไทย)

Ending Note:  โลกของเรา

ซ่อนข้าไว้

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C  C  G/B  Am    F          D/F#   G       C   Em Am       Fmaj7   Dm7       G  
1)  ซ่อนข้าไว้       ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า    ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
         C/E                  F      G        C       C/E            F     G       Am 
         **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม  ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
         C/E                F/A             G/B  C   C/E          F            G            Fmaj9  G
         เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด   ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
             C  G/B  Am      F  D/F# G           C C/E  Am      F     Dm7             G  
2)  วิญญาณพักสงบ      ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ      ข้ายอมและไว้วางใจ

Ending Note: --

เวลานี้

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C               Am                        F     G                      C
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7           F     G    Em Am     Bb                  G
 โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                           F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
           C                  Am                          F     G                      C
2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7        F     G    Em Am        Bb                   G 
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์   อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)

Ending Note: --

หมดทั้งชีวิต

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: เพลงหมดทั้งชีวิต เป็นเพลงถวายทรัพย์

Int: E C#m F#m G#m A B C#m F#m B E (Esus E)
E                   A                   B               E     
1) หมดทั้งชีวิต  หมดที่ข้ามี   ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
C#m                     A                 F#m          G#m    A             B 
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม  ยินดีหรือทุกข์ใจ    มอบไว้แด่พระองค์ 
                E                       C#m            F#m     G#m   A              B    
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี  เพื่อถวายพระสิริ
                E                  C#m                       F#m  G#m      A                B      C#m    
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี  เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี   เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย   
                F#m            B     E 
           พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย **
      E                 A                 B                 E     
2) สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
   C#m                  A                    F#m  G#m    A             B
  ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --