Sila Church General Fellowship 19-Dec-2021

Generate Slides Download PDF

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: C    Am    D7   G     D      G 
               G                   D             G           C      D     G
1. จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์    สาธุการพระเจ้าเบื้องบน
         Em             A7                   D               
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด          สวัสดีแก่ชนมนุษย์
           G       C    D7              G                     C    D7
ทุกประเทศจงตื่นยินดี             ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
  C                          Am             D7      G         D       G7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม     พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม
   C                           Am             D7   G        D           G 
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
                         G                   D             G                 C  D      G 
         2.  องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน   เป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์
                  Em             A7                   D               
         ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิด       แด่มารีย์หญิงผู้ประเสริฐ
                  G       C    D7                  G                 C    D7
         องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด         ลงมาทรงกายามนุษย์
        C                      Am             D7      G         D       G7 
        จงสาธุผู้ปรากฎเป็น                พระเยซูอิมมานูเอล
         C                           Am             D7   G        D           G             
       *เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน*
          G                D                     G.               C     D   G
3.    พระเยซูเป็นมิตรไมตรี         ทรงพระนาม  ผู้เลี้ยงอันดี
         Em             A7                          D               
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม    ส่องทั่วทุกประเทศชูค้ำ
           G       C    D7              G                     C      D7 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย         เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย
  C                          Am             D7      G         D       G7
และทรงยกบาปโทษให้พลัน     รอดชีวิตตลอดนิรันดร์
   C                           Am             D7   G        D           G                    
*เชิญฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์     สาธุการพระเจ้าเบื้องบน *

Ending Note: --

เวลาฉลองพระเยซู

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: G  C/G  D/G  G  
          G                   C            D           G
1.  สุขสันต์วัน คริสตมาส วันที่หัว ใจร้องเพลง
     G              C                       D           G 
ขับขานเสียง เพลงแห่งความรัก ให้ความหวังก้องกัง วาน
Midtro:   G  C  D  G 
                 G                   C            D           G 
             2.  พระเยซูประ สูติ นามว่าอิม มานูเอล
                   G                         C             D           G 
                พระองค์ผู้ ทรงอยู่กับเรา ชาวโลกเอ๋ยจงยิน ดี
  D  D/F#            G  G/B     C         A/C#  D 
 ** เป็นเวลาฉลองพระ เยซู       เชิญเรามาร้องเพลง
D     D/F#          G  G/B      C    A     D 
สันติ สุขความ รักได้ ลงมา    ให้เรา จงสุขใจ
#2,  G  C  D  G  G 
Solo: x2; Chorus: x4, #1

Ending Note: --

ขอพระเจ้าอวยพรวันคริสตมาส (We wish 4/4)

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:
          G                            C                A7                 D 
ขอพระเจ้า   อวยพรวันคริสตมาส ขอพระเจ้า  อวยพรวันคริสตมาส
       B7                         Em              Am     D    G 
ขอพระเจ้า   อวยพรวันคริสตมาส      และสุขสันต์วันปีใหม่  
          G        D          A7     D                
      เรานำข่าวดีมา ไม่ว่าอยู่แห่งใด    
             G               Bm          Am    D7    G 
       นำข่าวดีวันคริสตมาส และสุขสันต์วันปีใหม่
              G                               C                A7                 D 
We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas
            B7                         Em                     Am     D    G 
We wish you a merry Christmas  And a happy New Year

Ending Note: --

บุตรแห่งรางหญ้า

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro D E |C#m B F#/C# |Bm E |A Em7 |A
    |A            C#m         |F#m    E      |D             E7              |Amaj7  Em  A7
1) วันเวลาผ่าน-ไป-นานนับ-พัน-ปี      ที่พระคริสต์ทรงบังเกิดในโลก-นี้
 |D                   B              |C#m  F#m      |Bm                                 |A      E
แต่เป็นเหมือนเพิ่งผ่านไปเพียง-ชั่ว-นา-ที   ความเปรมปรีด์ยังเปี่ยมล้นทั่ว-โล-ก
      |A               C#m               |F#m     E            |D               E7             |Amaj7  Em  A
     2) เบธเลเฮ็มเป็น-เมือง-เล็กน้อยในสายตาผู้คน    แต่พระคริสต์ทรงบังเกิดในเมืองนี้
      |D                E/D                |C#m      F#m                |Bm             E7          |Amaj7    A7
     ในบ้านและโรงแรมทุกแห่ง ไม่มี-ที่-ว่างให้-พระ-องค์    จึงได้ประสูตินอนในรางหญ้าต้อยต่ำ 
                 |D             E7            |C#m7    F#m       |Bm           E7                |Amaj7  Em A7
               (*) อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลาง-เรา     เป็นนามที่ไพเราะและมีความหมาย
                 |D                   E/D        |C#m      F#m            |Bm           E         |A        G/A   |A
                เป็นนามขององค์พระบุตราผู้ทรงมาไถ่มนุษย์    ผู้-ที่-ยินดีและวางใจในพระองค์ 
         A               C#m              F#m      E     D                E7           Amaj7  Em A7
3) เมื่อท่านนอนบน ที่นอน นุ่มนุ่ม อุ่น-ส-บาย    จงอย่าลืมพระบุตรที่บนรางหญ้า 
D            E/D             C#m        F#m         Bm                              A        E
ในคืนนี้ท่านนอนอยู่ในห้อง-ที่-แสนอบ-อุ่น  ให้นึกถึงบุตรน้อยนอนหนาวเย็นกาย 
          A                C#m        F#m      E          D       E7              Amaj7  Em A
        4) แม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า-ยิ่ง-ใหญ่   แต่ยินดีมาลำบากในโลกนี้ 
          D                    E/D    C#m        F#m              Bm             E                   A    A7
        เพราะความรักพระองค์  ที่-มี-ต่อมวลม-นุษย์   จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวลงมา   (*)

Ending Note: --

Glory พระเยซูได้บังเกิดแล้ว

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int:  Bm
Bm                                 Em            A                      D         F#
1. ในคืนเดียวดายที่เงียบสงบนั้น  เป็นคืนที่จันทร์หลบใต้แสงดวงดาว
G                                       Em                F#
ที่ส่องสว่างอยู่ท่ามกลางฟ้าที่มืดมิด  และนำชี้ทางให้ตาม
                Bm                                 Em            A                      D         F#
               2. กลางคืนเดียวดายที่เงียบสงบนั้น เป็นคืนเดียวกันที่จะเปล่งเสียงมีชัย
                G                                       Em                F#
               มีใครคนหนึ่งเกิดมาเป็นทารกน้อย  ที่ทุกคนร้องเพลงชื่นใจ
      D     Bm             G            A              D       Bm     G         A
     **ร้องเพลงจะเปล่งเสียงจะบอกออกไป  ว่าพระเยซูเกิดมาเพื่อเธอ
      F#m   Bm    Em       A            D   Bm  G  A
     ให้เธอได้รู้ และเธอจะได้เห็นว่า พระเยซูรักเธอ
       G                F#       Bm        A
      จากสวรรค์ จากบนฟ้า เกิดลงมาสู่พื้น
      D     Bm            G      A         G        A         D         (F#)
      จะร้องเพลง เปล่งเสียงเพลง   พระเยซูได้บังเกิดแล้ว

Ending Note: --

ขอบพระคุณด้วยใจกัตญญู

Key: E, Tempo: 95, Time Signature: 4/4

Emaj9         G#m7                    C#m7             G#m7
 ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู  ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์
              A                 G#m C#m               D       Bsus
 ขอบพระคุณเพราะพระองค์  ประทาน  พระเยซู  พระบุตร  (2)
                    G#m            C#m7             F#m             B              G#m
         ***  เดี๋ยวนี้  ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง   ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี  
                               C#m              D           B7            Emaj9
          เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดี เพื่อเรา  (2)   ขอบพระคุณ

Ending Note: --

เราขอบพระคุณ We Thank

Key: A, Tempo: 9, Time Signature: 4/4

Intro: D A Bm E Esus4
A                                   E/B                  C#                   F#m
1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน   ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร 
E D                           C#m                         Bm7           E       
เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ  พระองค์นำให้มีวันนี้  
C#m                     F#m          Bm                  Dm  
เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้    พระองค์ทรงนำในทุกที  
      A    E/G# F#m   E         D                 Esus
สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้งในรักมากมาย
                                    D                   E                                 C#m 
          ** อยากขอบพระคุณพระองค์  เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่ 
   F#m                 Bm                       E                                  D       A
         เมื่อทรงเคลื่อนไหวพระพรหลั่งไหล   เหมือนหยาดฝนโปรยปราย 
                              D                    E                                 C#m       F#m
         อยากขอบพระคุณพระองค์  เพราะว่าพระสัญญามั่นคงไม่เคยเปลี่ยนไป 
                  Bm             E7b9                  A
         ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ 
Instru: A B D E
A                               E/B                       C#                   F#m
2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ  ชีวิตนี้ขอมอบถวาย 
E D                             C#m                     Bm7               E
ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง
C#m                                F#m                 Bm                    Dm
เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่ พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง 
A E/G#  F#m        E                   D              Esus
จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง  ฉันยังมีรักพระองค์เสมอ
Instru solo: D E C#m F#m Bm E A A7
F#m               Bm             E7b9                  A
         ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ 
Ending: A B D E x 2 A

Ending Note: --