Thai Mission Church Main Sunday Service 02-Jan-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note: --

ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                             G   D                            D
ตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้า        แสงนภาเลื่อนกลับ อัสดง
                Em7  A7                              D    D7
นามพระองค์               จะเป็นที่สรรเสริญ
G                               D                                    F#
*** สรรเสริญพระนาม  เถิดบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าเอ๋ย
Em7             A7                 D   D7
จงสรรเสริญพระนามพระองค์  
                    G
สาธุการพระนามแด่พระเจ้า
 D            F#   Em7     A7       D 
ในกาลวันนี้     และชั่วนิจนิรันดร

Ending Note: --

องค์พระเยซูคือผู้ใด

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E
องค์พระเยซูคือผู้ใด   องค์พระเยซูคือผู้ใด
                           B7                  E
องค์พระเยซูคือผู้ใด  ใครจะบรรยาย (2 รอบ)
        E             E7             A
       พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา
         E    C#m7        F#m7    B7
        ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย
        E             E7              A
        ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
         E      B7             E
        คือสหายของเราทุกคน

Ending Note: --

ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Int: E A E B E B
              E                                        B7
ฉันได้วางใจในพระเจ้า   เดินไปกับพระองค์
               A                                         E
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง
               E7                                       A
เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น
               E               B7                      E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว
             E                   B7                   E
         *พระองค์ทรงเป็นเพื่อน  ที่ได้ไว้วางใจ
             E                  B7                  E
         และไม่เคยเหลวไหล  ไม่ว่าแห่งใดใด
                E                                          A
        ถึงยากลำบากมากเพียงใด  ฉันจะเดินตามไป
                      E               B7                         E
        ฉันได้วางใจในพระเจ้า    ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Ending Note: --

เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

Key: E, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

E                    F#m              C#m                 G#m                 A
มีความเข้าใจกัน  ในพวกเรา    มีความเร้าใจในพระวิญญาณ
                           E                  F#m                               B7
มีพระธรรมน้อมนำ  จิตวิญญาณ   เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
E                      F#m            C#m                 G#m             A
มีความรักพระคริสต์  สถิตนำ   มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย
                          E          F#m            B7                 E
มีความไว้วางใจ  ในพระเจ้า   เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน
      E                    F#m              C#m                 G#m                 A
      2. และเรารู้จักกัน เมื่อร่วมกัน    แบ่งปันความรักและความเข้าใจ     
                                    E                  F#m                               B7
      เหล่าพี่น้องเป็นหนึ่ง  ทั้งหญิงชาย   ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร
     E                    F#m              C#m                 G#m                 A
      ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า  ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี
                         E             F#m            B7             E
      นำวิถีทางดี ทุกอย่างก้าว   ขอบพระคุณพระเจ้า

Ending Note: --

พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

D                          F#m/C#       G    A     D
เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
      D               F#m/C#     (Am)       G             Asus A
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง  ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
      D                F#m/C#              G        A         D
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
      D           F#m/C#           (Am)     G                  Asus A
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉัน...ว่า 
                    D         F#m/C#     Bm          Am7             G        F#m             G            A
       **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน        ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
            D           F#m/C#      Bm          Am7             G         F#m          G       A    D 
        ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน        ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

ลำธาร

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: E/G# A D E
          E/G# A             D              E                E/G#   A       
ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
            D              E                   F#m    E                C#m               D      
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของพระองค์
                       E/G# A                   D              E                   E/G# A                 
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจเหลือเกิน  
                      D              E                 F#m   E     C#m        F#m   D   E   A  (D C#m Bm A)
         ในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจ     ไม่อาจเก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
       D               E         A                  D              E            F#m
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
            D           E              C#m           D             Bm       E         A
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

Ending Note: --