Sila Church Main Sunday Service 31-Jan-2021

Generate Slides Download PDF

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note: --

ข้ารักพระนาม

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: D A Bm G G
D                              A      Bm          A      G
ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ     พระองค์ทรงรู้จักข้า
D                                A      Bm             A                 G        
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา  พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า  
                       Em    F#m   A               G           D          A
          *พระองค์ทรง  รอบรู้ทุกสิ่ง พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า
      G                         D/F# 
*ข้ารักพระนามพระองค์  ผู้ทรงรู้จักข้า
         Em                 A                 D 
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่  ข้านมัสการ  (2)
Instrumental:  G D A Bm x 4
                        G         D          A
     Bridge: พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า x4

Ending Note: --

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

Key: G, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

G                 D/F#                        C/E              G/D 

พระเจ้าจัดเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
God will make a way  Where there seems to be no way
            C           Bm  Em     Am7          Cmaj7/D – D 
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ   แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
He works in ways we cannot see  He will make a way for me
G                 D/F#             C/E              G/D 
         

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
He will be my guide   Hold me closely to His side
   C                   Bm  Em     Am7          Cmaj7 Cmaj7/D                G    G - F 
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้      โปรดจัดเตรียมหนทาง
With love and strength for each new day  He will make a way, He will make a way
                Eb                    F               Bbsus4 Bb         

        **พระองค์นำเราบนถนนในถิ่นสุดกันดาร    
           By a roadway in the wilderness, He'll lead me   
                 Eb                    F               Gsus-G 
         และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย
         Rivers in the desert will I see
         C                 D/C              Bm  B/D#   Em        

         สรรพสิ่งจะล่วงไป  แต่คงไว้พระคำพระองค์   
        Heaven and earth will fade but His Word will still remain  
                  C                    D                  Bsus4 (Esus4) 
         และโปรดทรงทำ  สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้
         And He will do something new today
     A         E/G#                        D/F#               A/E  
พระเจ้าจัดเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมน  
      D               C#m   F#m Bm                Dmaj7     E
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ        แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
     A         E/G#               D/F#            A/E  

แล้วจะคอยชี้ทาง   พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ 
         D            C#m  F#m         Bm      Dmaj    D          E           A
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี   เพื่อพวกเราวันนี้   โปรดจัดเตรียมหนทาง

Ending Note: --

พระเจ้าดีต่อฉัน

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

D                          F#m/C#       G    A     D
เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉัน ในวันที่ฉันล้มลง
      D               F#m/C#     (Am)       G             Asus A
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง  ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป
      D                F#m/C#              G        A         D
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
      D           F#m/C#           (Am)     G                  Asus A
ช่วยเติมเต็มฉัน ช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉัน...ว่า 
                    D         F#m/C#     Bm          Am7             G        F#m             G            A
       **พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน        ในวันที่อ่อนล้า และทรงทันเวลาเสมอ
            D           F#m/C#      Bm          Am7             G         F#m          G       A    D 
        ไม่ช้า และไม่สาย ไม่รีบร้อน ตามใจฉัน        ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --