Sila Church Main Sunday Service 24-Apr-2022

Generate Slides Download PDF

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note:  อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมฉลองวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมา เป็นวันชื่นชมยินดีมากที่สุดวันหนึ่งของคริสตชนที่ทำให้เรามีความเชื่อและมั่นใจว่า พระเจ้าเป็นอยู่และอยู่กับเราเสมอ วันนี้ก็เป็นวันดีๆ อีกวันที่เราได้เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้า ถ้าเราเชื่อเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และสิ่งดีๆ ก็จะตามมา

Bible Verses: 1มาเถิด ให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาห์เวห์ ให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายศิลาแห่งความรอดของเรา 2ให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการขอบพระคุณ ให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ --Psalms 95:1-2 (THSV11)

Int: A C#m D E (2)
A                            E/G#                   D          Esus  
ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่  ขององค์พระเจ้า
   A                              E/G#                    D     Esus    F#m
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่  ถวายจอมราชา
      C#m     D         G             E
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
             A                            E/G#                   D          Esus  
            2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน  ทั่วทั้งโลกา
              A                              E/G#                    D     Esus    F#m
            เป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบาน  ทั่วพสุธา
                  C#m     D         G             E
            เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์
            A           C#m                      D     Esus
***ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ 
            A                    C#m                 D     Esus
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
            F#m             C#m                      D              A       
เป็นแสงสว่างในความมืดมน เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
 Bm              C#m          D                     E            A         
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

Ending Note: --

ให้แผ่นดินเป็นของพระองค์

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: A  E/G# F#m7 D
      A                                  E/G#                                             F#m7                      D
1. พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าวิงวอนเฝ้าทูลพระองค์   โปรดทรง รับฟัง ถ้อยคำ ของใจ
       A                                   E/G#                                                    F#m7                D
2. โปรดทรงนำให้คนมากมาย ได้เข้ามาในทางพระองค์ เปลี่ยนแดนมืดมน สู่ความงดงาม
                 Bm  A/C#         D       Esus          Bm  A/C#            D     Esus
         * เพื่อทุก คนจะ มากราบ นมัสการ  เพื่อทุก วิญญาณ จะเป็นไท
                          A                                         E/G#                                        F#m7  
                 **แผ่นดิน นี้จะเป็นของพระองค์ ให้ทุกหัวใจได้น้อมก้มลง นมัสการ
                                  D                                           A  
                ให้เพลงสรรเสริญ ร้องออกไป  โปรดเทพระพร ความรักมากมาย
                           E/G#                                         F#m7                   D      E      A (F#m)
               ให้ทุกๆ คนโห่ร้องด้วยกัน เพราะเป็น ไท  ให้แผ่นดินนี้ เป็นของพระองค์
Instrument:  A  E/G# F#m7  D
           A                                     E/G#
3. โปรดทรงนำให้คนมากมาย ให้แผ่นดินได้เป็นพระพร
F#m7                  D
ประกาศ พระนาม พระเจ้า ยิ่งใหญ่ *,**
Instrument:  A  E/G# F#m7  D
                   A                                   E                     F#m                     D
            ***เพื่อทุก คนจะมากราบ นมัสการ  เพื่อทุก  วิญญาณจะเป็นไท x 3 (**,**)

Ending Note: --

นำข้าใกล้พระองค์

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro : A   D   F#m  E  
A               D/A       E2/G#             A   E2/G# 
นำข้าใกล้พระองค์   อย่าปล่อยข้าไปห่าง  
                  D/F#            F#m     F#m/E         D
ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา  เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์
A                  D/A     E/A                 A     E2/G# 
ข้าปรารถนาพระองค์     ไม่มีใครเทียบได้ 
                      D/F#           F#m          F#m/E           D 
ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์   ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์
A/E             D/E       E               A      D-E
โปรดนำข้ากลับมา  นำมาถึงพระองค์
            A        E/A    D/A   A    E/G#   D/F#       E
         **ทรงเป็น ทุกสิ่ง          ทั้ง  สิ้น    ที่ข้า     นั้นต้องการ
          A  E/G#    D/F#   E                      A     (verse: D  F#m  E) (Chorus: E)
         ขอทรง โปรดนำ       ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

Ending Note: --

ยกมือของท่าน

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

A                D     E         E7     A                       D                      Bm    E
ยกมือของท่าน  ถวายเกียรติราชา   ถวายบังคม  ก้มกราบวันทา  สรรเสริญ
A                D  E  E7 A                     D                Bm       E       A
องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี  องค์พระภูมี  ข้าขอภักดี    แด่องค์จอมราชา

Ending Note:  -- เข้าสร้อยเพลงต่อไป

เราจะยกพระนามของพระองค์

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D              A             E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
         D      E                   C#m       F#m
*** และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
       Bm               E                       A   A7
 ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
       D        E                   C#m      F#m
 และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
 D       E    A
 เหนือนามใดใด

Ending Note:  -- เข้าสร้อยเพลงต่อไป

สรรเสริญพระเยซู

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: A D A D Bm7 E
E                          A  C#m         D                                 
        *สรรเสริญพระเยซู   ยกชูพระนามพระองค์  
    D/C#               Bm          Bm/A             E                          
        ร้องเปล่งเสียงโมทนา  ขอบพระคุณพระองค์
                            A C#m                  D                              
         สรรเสริญพระเยซู  ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน  
    D/C#        Bm          E                   A 
         ทั้งใจและวิญญาณ    มอบแด่พระองค์
E        A             C#m           D                      A      F#m            Bm    E           
ให้เราได้รัก  พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ   เราปรารถนา  ได้มาใกล้พระเยซู
          A            A7            D   D#dim       A           E                        A    
เราจะถวาย  ด้วยเพลงนมัสการ     จะเปล่งเป็นเสียง  ชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --