Sila Church Main Sunday Service 22-May-2022

Generate Slides Download PDF

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note:  ทักทาย อธิษฐานเปิดการนมัสการ
อ่านพระคัมภีร์ ฮีบรู 4:16 เข้าเพลงแรก เข้าสร้อยช้า

Bible Verses: 16ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ --Hebrews 4:16 (THSV11)

Gmaj7                           Cmaj7         Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: --

เปลี่ยน

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

G          D/F#            C/E        G/D
สิ่งดีๆ มากมาย  ที่พระองค์ประทานให้ข้า
      C      Bm Am         D
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร
Em            Bm      C            G/B
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
C          G/B                     Am               D
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว   จะเกิดประโยชน์อะไร
                 C   D/C        Bm     Em
        *ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
                Am   D    G                G7
        กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
                   C       D/C                  Bm                 E
        ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ   ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
                 Am          D           G
        ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน
         C    D/C                   Bm            E
**ขอพระองค์ใช้เรา  ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
        Am     D              G
    ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

Ending Note: --

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note: --

พระคุณซ้อนพระคุณ

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Note: อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วเข้าเพลง พระคุณซ้อนพระคุณ

Bible Verses: 5ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ) 6และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ 7เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ 8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า --Ephesians 2:5-8 (THSV11)

D             A                        Bm                  F#m
จิตใจอ่อนระโหยโรยแรง  กำลัง...คล้ายใกล้จะหมด
   G         A             D
น้ำตารินรดลงมาไม่ขาดสาย
D            A                            Bm                F#m  
เอนกายร้องไห้คร่ำครวญ  แววตาเซื่องซืมทุกข์ใจ 
    G         A             D
ทางออกมองไปดูเหมือนไม่มี
       Bm                                              F#m
          * ในเวลาแห่งความระทม    พระองค์ไม่เคยละสายตา
              Em         A                  D    Bm                                 F#m
          ยังเฝ้าดู ห่วงหา พร้อมเคียงข้าง         แม้ไม่เห็นด้วยสายตา แต่ใจไม่เคยอ้างว้าง 
                       G         A                    D        D7 
           เพราะทุกๆอย่างทรงสะดับคำร้องทูล
                      G            A                D       Bm         Em      A       D  D7
** ขอบคุณในความรักนี้ สิ่งดีงามที่มีให้ฉัน        ในทุกๆวัน  ชีวิตได้มีค่า
                   G    A            F#m               Bm     
คนบาปอย่างฉัน      กลับได้รับความรักและเมตตา
            G               A                 D
และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ    (*,**,**)
       D       Em        A                    D
      และพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณซ้อนพระคุณ

Ending Note: --

จิตวิญญาณข้ากระหาย

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

INTRO: D F#m Bm G A D
   D        F#m       Bm       D7                      G             A        D     A7
1.จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
   D        F#m       Bm             D7             G             A           D         F#
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
         Bm                 G             D                     G              Em          F#
        **ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง  ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
        D        F#m       Bm            D7                 G               A       D  
       ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ  ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D   Am7 D7 G                             A         F#m        Bm7
เชิญ พระ วิญ ญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
         Em         A7      Dmaj7 D 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ   
D   Am D7      G                      A
ขอ ทรง ครอบ ครองความคิดและชีวิต
      F#m             Bm7           Em             A7      Dmaj7  C-D
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ
  G       A     F#m  Bm7   Em     A        Dmaj7 (D7)
**พระเยซู  โอ พระเยซู     ทรงเจิมเราด้วยไฟ

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --