Sila Church Main Sunday Service 29-May-2022

Generate Slides Download PDF

ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --

นามอัศจรรย์

Key: B, Tempo: 58, Time Signature: 4/4

Note: 6ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ 8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา Romans 5:6-8

ไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือ การที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนเอง John 15:13

Bible Verses: 3เพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์วายพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 4และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ --1 Corinthians 15:3-4 (THSV11)

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |
       B               F#/A#          C#m7           E2
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์  พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#                        C#m      E2
นามเดียว ชนะความบาปความตาย  นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 
                      B/Eb                   E2
        **ไม่มีใคร หรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
               B/Eb             E              F#sus  F#
         หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ 
                B/Eb                      E2
         พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า 
                B/Eb           E        F#sus  F#
         ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์ 
        B                          F#/A#                           C#m7          E2
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง    ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#                              C#m7            E2
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ    มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
Bridge:   ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
                        E         G#m7       B         F#sus  F#
                ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

Ending Note: 1 / c / intro / 2 / c / br / c / c

ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

A                    C#m7              D             E        A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ
          D                 E          C#sus   C#       F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
               Bm7    E             A
และก้มกราบลง   นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D         C#m7                 F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                   Bm7           E              A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7  E/D          C#m7               F#m7
        ข้าขอถวายวิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
                Bm7            E               A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Ending Note:  1, 1, c, c, 1, c

ไม่ใช่ตัวข้า(NOT ME BUT YOU)

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ 10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม --Ephesians 2:8-10 (THSV11)

Intro: E A E B ... E Amaj7 F#m B
E                                 Amaj9      Am6     G#m       C#m     F#m-B
เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ มนุษย์เป็นผู้ใด  ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า
E                                 Amaj9      Am6     G#m       C#m     F#m-B
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และทรงอยู่ไม่ไกล ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
           A                 B               G#m        C#m               F#m     D     D/C#   B
             *เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิด พระองค์สถิตย์ และนำ ชีวิต ให้ผ่านไป
                             A                B                      G#m           C#m
        **ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำ    แต่เป็นความงามในรักพระองค์
           F#m             B                    E
        ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
                   A                B                      G#m           C#m
       ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ แต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์
       (แต่ข้าจะยำเกรงในพระองค์)
           F#m                 B                    E
       ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์  ของตัวข้า
       (ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้า)
E                                        Amaj9      Am6     
เปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง พระองค์เทฝนพรำ
G#m    C#m     F#m-B         E                             Amaj9      Am6 
ทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำ จากเวลาที่เคยขัดสน พระองค์เติมหัวใจ
G#m    C#m     F#m-B
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์

Ending Note:  1, pc, c, 2, pc, c, c, c (with ending)

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note:  1, c, 2, c, br x 4, c, c, c

จงติดสนิทกับพระเจ้า

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพย์

Int: 
         C         G7        C         C7            F          G7                   C
1. จงติด..สนิท.กับพระเจ้า  แล้วความเหงา เศร้าใจ จะไม่กล้ำกราย 
             F        F#dim    Em      A7            D7                        G7
พระองค์เป็นกำลัง เป็นที่พัก ร่มเย็น หากเรามอบ ถวาย กายและใจ 
              C       G7        C              F           G7               C
      2. จง..ติดสนิทกับ..พระเจ้า  ให้เราอ..ธิษฐาน และอ้อนวอน 
            F     F#dim         Em            A7          Dm     G          C
     ใช้พระคำ นำทาง ทุกๆก้าว ที่เดินไป มอบชีวิตนี้รับใช้พระองค์ 
                         Am                 Em             F             G         C
           **ไม่ต้องกลัวจะเศร้าไปใย  พระเป็นเจ้า ทรงอยู่ใกล้เรา 
                  E                 Am                 D7       G7                F     D7/F#      G7
           พระองค์ทรง..ฟังเราอยู่  เฝ้าดูด้วย ความห่วงใย  พระไม่เคยจะทอดทิ้งเรา 
        C   G7           C                   F            G           C
3. จงติด สนิทกับ พระเจ้า  และแน่นอน พระองค์ จะมอบสิ่งดี 
C7        F        F#dim       Em     A7          Dm      G7          C
จงทำตาม  พระทัย ด้วยใจยำเกรง ร่วมบรรเลง เพลง สาธุการ

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --