Sila Church Main Sunday Service 14-Mar-2021

Generate Slides Download PDF

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D   Am7 D7 G                             A         F#m        Bm7
เชิญ พระ วิญ ญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
         Em         A7      Dmaj7 D 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ   
D   Am D7      G                      A
ขอ ทรง ครอบ ครองความคิดและชีวิต
      F#m             Bm7           Em             A7      Dmaj7  C-D
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ
  G       A     F#m  Bm7   Em     A        Dmaj7 (D7)
**พระเยซู  โอ พระเยซู     ทรงเจิมเราด้วยไฟ

Ending Note: --

เราอยู่กับเจ้า

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int:
D                                              A7           D
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
                                                 A               D
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา   ตรัสคำสัญญาว่า…
                D7          G          A7                    F#m       Bm
          ***เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                    Em        A7                D      D7
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ละลืมเลย
                     G          A7                     F#m      Bm
         เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
                       Em        A7                    D
          เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน   ไม่ต้องกลัวเลย

Ending Note: --

ไฟ ไฟ ไฟ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                      Bm                    Em                        A
ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า   ลอยลงมาเหนือพวกเรา
D               Bm               Em       A         D
คริสเตียนไม่ซึมซบเซา   มาพวกเราร้องเพลง
           D              Bm        Em                  A
        *ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟลงมา
        D                   Bm        Em              A     D
        ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า

Ending Note: --

อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

G                        C  G     Em            A7               D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
    C              D      Bm             Em       Am        C       D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์
             Dsus D    G           Bm      C         Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
             G    Bm        C    Em      Am           Em          D
         ชีวิตขอมอบถวาย       ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C           D       Em        C            D       G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Ending Note: --

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --