Sila Church General Fellowship 15-Apr-2022

Generate Slides Download PDF

โกละโกธา

Key: Bm, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note: วันศุกร์ประเสริฐ เป็นวันที่พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคน เรามาร่วมนมัสการพระเจ้าในค่ำคืนนี้ก็เพื่อที่จะรำลึกถึงความรักของพระเยซู และการทุกข์ทรมานของพระเยซูที่พระองค์สละชีวิตของพระองค์เองเพื่อความรอดของพวกเราทุกคน ขอให้เราสงบใจอธิษฐานถึงพระเยซูเจ้าของเรา

Bible Verses: 21มีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีน เป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัส เดินทางจากบ้านนอกมาตามเส้นทางนั้น พวกเขาจึงเกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์ 22พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อกลโกธา (แปลว่ากะโหลกศีรษะ) 23แล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ 24แล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กางเขน และเอาฉลองพระองค์ของพระองค์ มาจับฉลากแบ่งกัน เพื่อจะรู้ว่าใครได้อะไร --Mark 15:21-24 (THSV11)

Intro:
           Bm      Em         Bm                        G                            F#
    ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า 
      Bm                         G                  Bm       F#          Bm
ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง  จนได้พบทางแห่งโกละโกธา
               Bm         Em            Bm                     G                               F#
           ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน   ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา
                Bm                        G                      Bm     F#             Bm
           ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป    ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า
        Bm             Em           Bm                    G                        F#
ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์   รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล
         Bm                   G                      Bm        F#            Bm 
ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า   ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป
              Bm                Em                  Bm                G                        F#
        แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า   เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน
          Bm                         G                       Bm   F#                 Bm 
        ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า  ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

Ending Note: --

ที่บนกางเขน

Key: C, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 14เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว 15และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย --2 Corinthians 5:14-15 (THSV11)

Int: F9 Em Dm G
      C           Fmaj7              Em7   Am        Dm      G   Gm    A
      1.  แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมาย    แต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจ
      Dm          G -- F         Em       A              Dm               G
       ยังมีส่วนลึกที่ มัน ขาดหาย  สิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการ
C                 Fmaj7              Em7   Am           Dm      G      Gm    A 
2. และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ  สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป
Dm              G --  F               Em   A          Dm     G        C        C7
   ที่บนกางเขนนั้น คือ ความหมาย  และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า
                   Fmaj7      G       Em  Am        Dm                    G            C  C7
      **ที่บนกางเขนพระองค์  ได้ทนทรมาน   เพื่อคนอย่างฉันและคนอีกมากมาย
                 Fmaj7       G           Em          A     Dm                       G
      ที่บนกางเขน...พระองค์  สำแดงรักยิ่งใหญ่   ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้   (verse 2.)
  Dm                G -- F          Em        A            Dm    G         F9  Em Dm G Cmaj7
Last: ที่บนกางเขนนั้นคือความหมาย    และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า

Ending Note: --

ไม้กางเขนโบราณ

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 3/4

Bible Verses: 24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย --1 Peter 2:24 (THSV11)

A         A7         D                       E7                                 A
1. บนภูเขา  ซึ่งอยู่ไกล  ได้แลเห็น  ไม้กางเขน  เป็นรอย  แห่งความทุกข์  และความอาย
       A         A7          D                       E7                                 A
แต่ใจข้า  รักกางเขน  ที่พระคริสต์  ถูกตรึงตาย  ไถ่คนบาป  ให้รอดพ้น  จากอบาย
                   E7             A                 D                          A
            *โดยเหตุนี้  ข้าจึงรัก  ไม้กางเขน  เพราะว่าเป็น  ที่จะวางภาระลง
                   A               D Bm            A               E7            A
               ข้าก็คง  ยึดกางเขน  ไว้ให้มั่น  แล้ววันหนึ่ง  จะแลกเอามงกุฏงาม

2.  ไม้กางเขน  โบราณนั้น  ชาวโลกพา  กันดูหมิ่น  แต่ข้า  รักกางเขนนั้นหนักหนา
เพราะพระเย ซูคริสต์เจ้า  สละเนา  ในเมืองฟ้า  เสด็จมา  เพื่อยอมตาย  บนกางเขน (*)

3.  ที่กางเขน  โบราณนั้น  ข้าได้เห็น  รัศมี  พระโล  หิตพระองค์  ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้  ชำระบาป  ในตัวข้า  ให้สะอาด  นั่นแหล่ะคือ  ไม้กางเขน  โบราณนั้น (*)

4. ไม้กางเขน  โบราณนั้น  ยึดมันไว้  จนวันตาย  หากใคร  ติเตียนข้า  ไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่ง  ถึงเวลา  พระองค์มา  รับข้าไป  สู่สวรรค์  อยูที่นั้น  สำราญใจ (*)

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --