Thai Mission Church Main Sunday Service 13-Feb-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note:  --ชมพู

มีสหายเลิศคือพระเยซู

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E                            A7        E                      B
มีสหายเลิศคือพระเยซู    ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
E                           A7        E        B7             E
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า    จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า
B7                          E            A                           B7
เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย   ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
E                                    A                E      B7                  E
เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย   ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช
           E                            A7        E                      B
          เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ  เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
          E                           A7        E        B7             E
          ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว   แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
          B7                          E            A                           B7
          เราจะหาสหายที่วางใจ  แก้ความทุกข์ลำบากเราได้
          E                                    A                E      B7                  E
          เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น   จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
E                            A7        E                      B
เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก   เหลือกำลังและเราหมดแรง
E                           A7        E        B7             E
ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก   ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์
B7                          E            A                           B7
ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน   จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
E                                    A                E      B7                  E
แล้วทรงยืนพระหัตถ์รับท่านไว้   ท่านจึงได้รับความบรรเทา

Ending Note: --

อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro (Jeremiah) : Dmaj7 / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E / A / A / 
Intro W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | D | E | C#m | F# |
Dmaj7                    Amaj7 
อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7 
อยากให้ทุกการกระทำเป็นการสรรเสริญพระองค์ 
                  D                                    C#m7 
      *ฉันอยากให้ทุก ๆ สิ่ง และอยากให้ทุก ๆ อย่าง 
       Bm        E                      A A7 
      ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า 
                        D                                           C#m7              F#m 
            ***เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า   (นี้)และไม่มีสิ่งใด   ที่ดีกว่านี้ 
            Bm7              E                          A    A7 
            ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                           D                                                   C#m7   F#m
            เพราะพระองค์สมควรคู่คำสรรเสริญ   และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
             Bm7              E                          A  (F#7)
            ฉันจะอยู่ จะร้องสรรเสริญพระองค์
Instru: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | C | D | Bm | E |
End: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | Bm | E | A | 

Ending Note: --

รักพระเยซู

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C                          F                          G                  C           G
อยาก อยากจะค้นหาความจริง  มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
Am                     F              C         Dm                 F                  G 
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข  รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี
C                 F                    G                  C           G
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู  มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
Am                     F               C        Dm                 F                  G 
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก  รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต
          F                     G            C  Am  Dm       G        C  C7 
     *อยากแบ่งความรักให้ทุกคน         บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
           F                     G            Em  Am
     อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
       Dm       G              C
     รักพระเยซู คือความจริง

Ending Note: --

ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Intro: C G Dm G C
   C           Em              Am     Dm     G                 C
ดวงใจข้าสรรเสริญพระเยซู สรรเสริญความรักเต็มล้นฟ้า
       F             C              Em            Am          Dm   G        C  
ข้าขอชูมือร้องเพลง ปากข้าสรรเสริญบรรเลง  ดวงใจข้าบูชาพระองค์
              F                   C C7    F                         G      
      **เป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็ง       เป็นแรงเผชิญความทุกข์
             Em       Am      F            C                   Dm      G            C
      จิตใจข้าเอ๋ยจงมา  บูชาพระนามบริสุทธิ์   ดวงใจข้าสรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro:  F G/F Em G/A Am Dm Gsus4 G 
     C                           G/B                            Am                                  Gm7                C 
1. อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น  อยากจะให้ความฝัน สอดคล้องในน้ำพระทัย 
          Fmaj7           G/F            Em7             Am      Dm7       F                  Gsus4  G 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์   ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง      ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 
              C                                G/B                  Am                            Gm7                  C 
        2. โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป   อย่าให้ข้าหวั่นไหว  ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
                    Fmaj7            F/G            Em7                  Am       Dm7      F                Gsus4  G 
        ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ     อบอุ่นในความรักพระองค์       จาก    วันนี้และตลอดไป 
                       Fmaj7   G/F        Em          Am      Dm                G     Cmaj7  Gm  C
***ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์   มากยิ่งขึ้นทุกวัน      สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
              Fmaj7    G/F      Em              G/F A/C#  Dm7           G11        G          C 
ข้าอยากจะรักพระองค์      ด้วยสิ้นสุดหัวใจ               ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --

คำอธิษฐาน W501

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Dadd2   | Gmaj7  |  Dadd2 | Gmaj7
     D                     F#m7                      Em7                            D/A        Asus A 
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้า สวรรค์  ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
      D                    F#m7                      Em7                A       D 
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน  ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง
                        G                            D 
        **ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ ท่ามกลางเรา
                       G                          D/F# 
        ให้พระ ทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
                      G                                     D       A/C#    Bm7 
        (*)ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร   ให้แผ่นดินโลกเป็น ไปอย่าง นั้น
                      Em7             Asus               D 
        ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์
                  G        Bm          Em7          Asus               D 
Bridge: อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
     G       Bm            Em7            Asus                D 
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
Instru: **

Ending Note: --