Sila Church Main Sunday Service 02-May-2021

Generate Slides Download PDF

หยุด

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Intro: D  A/C# Bm7  A/C# D  A/C# Gmaj7 A 
     D                A/C#             Bm7               Am       D          G         A       D        G  Asus 
1. ข้าจะวาง ทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท      ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ    พระเจ้าของข้า
D                          A/C#    Bm7      Am                       D               G            A           D 
ความกังวล   เรื่องราวที่มีทุกอย่าง  ข้าขอวางลง มอบอยู่ในพระหัตถ์    ฝากกับพระองค์
          Gmaj7    A/G          F#m7                    Bm7       Em7       Asus        Dsus    D 
      **ในเวลานี้     ข้าจะหยุดและฟัง  โปรดทรงนำทุกอย่าง ขอให้ข้าเป็นที่พอพระ   ทัย
                          Gmaj7  A/G         F#m7  Bm7          Em7             Asus      D 
       โปรดนำความคิด        ให้ชีวิตข้ามีความหมาย  ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์
F#m  BsusB7     Em7            Asus                   D   Bm        Em7       Asus       D 
                            (ให้หัวใจข้า เหมือนพระทัยพระองค์   หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)
Midtro: D A/C# G Asus 
     D                   A/C#           Bm7         Am                   D            G          A        D    G Asus 
2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผ้ส  ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์    พระเจ้าของข้า 
    D                    A/C#   Bm7        Am7                     D               G        A              D 
   โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า   ให้หัวใจ ข้ามีแต่เพียงพระองค์      พระองค์ผู้เดียว
Bridge: Gmaj7  A/G   F#m7  Bm7  Em7  Asus  Dsus D  F#m  Aaugb9

Ending Note: --

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note: Intro: G C G C

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Note: Intro: G D E C

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --

หมดทั้งชีวิต

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: E C#m F#m G#m A B C#m F#m B E (Esus E)
E                   A                   B               E     
1) หมดทั้งชีวิต  หมดที่ข้ามี   ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
C#m                     A                 F#m          G#m    A             B 
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม  ยินดีหรือทุกข์ใจ    มอบไว้แด่พระองค์ 
                E                       C#m            F#m     G#m   A              B    
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี  เพื่อถวายพระสิริ
                E                  C#m                       F#m  G#m      A                B      C#m    
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี  เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี   เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย   
                F#m            B     E 
           พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย **
      E                 A                 B                 E     
2) สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
   C#m                  A                    F#m  G#m    A             B
  ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --

หัวใจนมัสการ

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro : D | A  | Em | A- Asus- A
   D                       A2/C#                Em7                        Asus A
1.เมื่อสิ้นเสียงบทเพลง   ไร้ซึ่งเสียงใดใด เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
D              A2/C#             Em7                           Asus – A
เข้ามาเพื่อถวาย ของล้ำค่าที่มี    เพื่อเป็นที่โปรดปราน
   Em          D/F#             A2                           Em                  D/F#          A2
         * ฉันขอถวายมากกว่าเพลง ที่ได้ร้องบรรเลงกัน เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
   Em          D/F#           A2                     Em              D/F#       A2
         ทรงค้นลึกลงในจิตใจ ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ ทรงมองดูภายในหัวใจ
    D                               A2/C#                 Em            D/F#             G          A      D
**ทรงเป็นหัวใจแห่งการนมัสการ จะกลับมาหาเพียงพระองค์  กลับมาหาเพียงองค์พระเยซู
D                            A2/C#                              Em           D/F#             G          A      D
ขอทรงอภัยหากว่าหลงลืมพระองค์จะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซู
Bridge : D l A l Em l A-Asus-A
         D                     A2/C#                Em7                         Asus  A
       2.ทรงเป็นจอมราชา ล้ำค่าเกินบรรยาย ไม่มีใครเปรียบปาน
        D                     A2/C#                 Em7                    Asus  A
       แม้ยากไร้ อ่อนแรง ฉันเป็นของพระองค์ ในทุกลมหายใจ (*)

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --