Sila Church Main Sunday Service 05-Jun-2022

Generate Slides Download PDF

ดวงใจของข้า

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A x2
             D                            Bm                   G        
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์  ข้าเข้ามาได้ 
                 D         A       D                        Bm    
โดยพระคุณของพระองค์  ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ 
                   G         Em            A       D     A
ในอ้อมพระหัตถ์ น้อมวันทาองค์ราชาของข้า (x2)
                               G                A                 F#m/D          Bm
          **ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์ พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                     G            A                     D       A  
         ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ 
                        G                A                    F#m             Bm
          ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์  พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                                G/D             A                  D
          จากส่วนลึกของดวงใจ ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ
                                     G/D           A                    D
          Ending:  ในดวงใจนี้มีแต่   ถ้อยคำที่ร้อง ขอบพระคุณ
Midtro: D Bm G A 
             D                            Bm                     G             D         A
2.พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์
     D                          Bm                     G             Em        A     D     A 
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า  ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้ (x2)
Outtro: D Bm G A D

Ending Note: --

ชนะ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

Intro : D G / Em A /     
   D                                             G  
1.วันที่ใจข้าบอบช้ำ ขอมอบทุกถ้อยคำเพื่อร้องสรรเสริญพระองค์
                 Em
เพราะความรักที่มั่นคง และฤทธิ์อำนาจพระองค์
  G                                            A        
ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป
                 D                                               G
           2.ดูยากเย็นสักแค่ไหน ข้าวางใจใน พระสัญญาที่เป็นนิรันดร์
                            Em                                     
           ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน 
             G                                    A
           พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป
               G                                   F#m   Bm
* ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
      Em                         A
ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้
                               D                                                   Bm
            ** พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป  ข้าไม่หวั่นไหว พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง
                            Em                                                   G               A
              แม้วันที่ยากลำบากไม่เห็นใครเคียงข้าง  พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป
                 D                                               D-A-F#m                      Bm
            ***พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง เพราะ พระ องค์ ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้
                      G                        D              Em              A            (D)         
           พระองค์เป็นความหวังเป็นชัยชนะ ครอบครองอยู่เป็นนิตย์ตลอดไป
Solo  / D G /

Ending Note: --

ผู้รอคอย

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note:  “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก”
‭‭สดุดี‬ ‭46:1‬ ‭THSV11‬‬

A                   Asus4    A Asus4 A         Asus4              A Asus4 
ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนํา     ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี
A               Asus4             A Asus4  A              Asus4                 A Asus4 
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง      ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่
          C#m                      D                   A  C#m               D     Bm7          Esus4 
          *เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ   นําไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 
        A                                                 F#m 
***พระองค์เสริมกําลังขึ้นใหม่   ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
            D          C#m                                  Bm7       E 
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจ 
           A                            F#m 
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า  เขาจะบินดั่งนกอินทรี
        D                 C#m   Bm7 Esus4         A 
แม้ว่าจะล้ม ลงกี่ครั้ง  ก็ยัง จะวิ่งไปถึงเส้นชัย

Ending Note: --

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

C       D            G    C              D            G
พระผู้ทรงสร้างโลกา  ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย
C                D        Bm Em       Am           F            D 
รวมชนชาติใหญ่ที่ทรงเลือกไว้  รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน
C          D            G     C              D            G
ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
C                D                 Bm Em    Am          F            D  
ขอทรงประทาน โปรดเถิดขอเจิมข้า ให้เป็นเวลาของพระองค์
                  G     D            C              Am                G              D
          *พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์
C       D            G    C              D            G
จอมราชาแห่งโลกา     ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น
C                D                 Bm Em     Am         F            D 
เป็นการประทาน มาอย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
C                   D            G           C              D            G
ขอทรงโปรดปราน และทรงสัมผัส  ให้กำลังใหม่ในพระองค์
C                D                  Bm Em       Am                  F            D 
บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหยโรยแรง  ร่วมกายร่วมใจในสงคราม 
            F           C       G        F          C         G 
           **พระคริสต์เสด็จมา   เป็นไปตามน้ำพระทัย  
         F           C             G     F         C         D 
          เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา x3
          G             D                 C     
         (พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา x4)

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --