Sila Church Main Sunday Service 16-May-2021

Generate Slides Download PDF

ดวงใจของข้า

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A x2
             D                            Bm                   G        
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์  ข้าเข้ามาได้ 
                 D         A       D                        Bm    
โดยพระคุณของพระองค์  ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ 
                   G         Em            A       D     A
ในอ้อมพระหัตถ์ น้อมวันทาองค์ราชาของข้า (x2)
                               G                A                 F#m/D          Bm
          **ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์ พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                     G            A                     D       A  
         ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ 
                        G                A                    F#m             Bm
          ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์  พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                                G/D             A                  D
          จากส่วนลึกของดวงใจ ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ
                                     G/D           A                    D
          Ending:  ในดวงใจนี้มีแต่   ถ้อยคำที่ร้อง ขอบพระคุณ
Midtro: D Bm G A 
             D                            Bm                     G             D         A
2.พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์
     D                          Bm                     G             Em        A     D     A 
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า  ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้ (x2)
Outtro: D Bm G A D

Ending Note: 1, **, 2, **, 2, **, **

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Key: Cm, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note: Int: G-Bb-Cm Cm Bb Cm Eb Cm Bb Cm
Int: E-G-Am Am G Am C Am G Am

Int: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
             Cm     Bb      Cm             Eb       Bb     Cm  
1.  ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง    เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์
              Ab        Bb     Cm                   F          Bb        Cm
ความการุณพระคุณพระธรรม สมควรเราท่านสรรญเสริญโมทนา
       Fm             Cm              Gm           Cm            
พระบิดา  พระบุตรา  พระวิญญาณอันเลิศล้ำ   
            Fm                                      G                    Cm (stop)
พรพระองค์ที่ทรงประทาน ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา
                     Ab   Bb  Cm            Ab      Bb      Cm 
     **  ในพระนาม พระเยซู    ทรงเอ็นดู  ชาวประชา
                 Eb    G-Bb-Cm            Fm       G         Cm
     ความบาปที่เรา เคย-ทำ    เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่
     Cm  Bb  Cm        Fm   Bb  Cm       
     แม้ซิมีมลทิน  ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ   
                       Ab   Bb      Cm                Ab   Bb    Cm
     พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา  ความซึมเศร้าพวกเราหายไป
     (ending x 3)
Midtro: Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
            Cm    Bb    Cm            Eb          Bb     Cm 
2. จะมีใครที่ไหนกันเล่า  นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น
           Ab   Bb    Cm            F            Bb             Cm
ทำความดีไม่มีสักคน   ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย
       Fm        Cm                   G7         Cm           
ไม่มีวันจะหลุดหาย  จากความตายไปได้เลย
        Fm                                  G                          Cm (stop)
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย   น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 
Out: Cm  Bb  Cm Eb Cm G7 Cm

Ending Note: **, 1, **, 2, **, 2, **, **
Outtro:
Cm  Bb  Cm Eb Cm Bb Cm
Am  G  Am C Am G Am

ขอความรัก ขอฤทธา

Key: E, Tempo: 68, Time Signature: 4/4

Em          D-Cmaj7    Bm-Am      Bm7             Em 
 ขอความรัก      ขอฤทธา       ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (2)
                                   Am7                       Em
               *เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงจิต
                                    Am7                        Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นดวงใจ
                                    Am7                      Em
               เพื่อข้าจะสรรเสริญ   พระองค์สิ้นกำลัง
                                Cmaj7 Bm7            Em
               เพราะทรงเป็นพระเจ้า     ทรงเป็นพระเจ้า

Ending Note: D-C D Em (E)
ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล x2

ขอเทลงมา

Key: E, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: E B-C#m B-E B-A 
E                                B--C#m  B-E                          B-- A     
๑.โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์  ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า               
B-E                          B-C#m       B-A                      B 
ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า..     เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ          
      E                               B-C#m  B-E                         B-- A     
     ๒.ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ  คือพระองค์ผู้ประทานชีวา               
     B-E                                B--C#m       B-A                      B
     ข้าเข้ามาขอ พระองค์ทรงพื้น ดวงวิญญาณ  ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์
                E              C#m              A                            B 
**ขอเทลงมา  น้ำแห่งชีวิต  ขอทรงสัมผัสท่ามกลางชีวิตที่มืดมน                        
       E                          G#m     C#m                   B-- A            
ขอเทลงมา  พระคุณความรัก พระองค์      ขอทรงเมตตา   
                              B                 E    (A)
ให้ข้าได้อยู่ใน พระคุณ  ขอเทลงมา
Midtro: E B-C#m B-E B-A
         E                              B--C#m   B-E                              B-- A 
      ๓. ข้ายอมทุกสิ่ง ต่อพักตร์พระองค์   และขอโปรดทรงครอบครองจิตใจ
   B-E                               B--C#m  B-A                      B
     กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย  ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล
                             A   B           A    B            A      B             
Bridge: ขอเทลงมา     ขอเทลงมา    ขอเทลงมา     ขอเทลงมา 
                  E    B A        C#m   B A    (B)  
              ข้าขอ การเจิม    ข้าขอ กำลัง  (x8)

Ending Note: E B-C#m B-E B-A

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: สองรอบครึ่ง ++
Em A A D Em A7 D
* ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย
D D7 G A7 D
มอบถวายหมด แด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู/ ข้าขอมอบถวาย I Surrender All

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

D                A7                G          Em     A7       D       A
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู  มอบถวายด้วยความยินดี
All to Jesus I surrender All to Him I freely give
D              A7               G        Em       A7     D         A
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู   ต่อพระพักตร์ตลอดชึวี
I will ever love and trust Him In His presence daily live
           D            Em     A7            D     F#
        * ข้าขอมอบถวาย   ข้าขอมอบถวาย
       I surrender all. I surrender all
       Bm       D7        G     E7/G#    A7                D         A
        มอบถวายหมด   แด่พระเยซู   พระผู้ช่วยประเสริฐ
      All to Thee My blessed Savior I surrender all
D                A7                G           Em       A7          D        A
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู  ขอนอบน้อมกราบพระบาทา
All to Jesus I surrender. Make me, Savior, wholly Thine
D                   A7                G         Em       A7       D        A
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว  ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า
Let me feel Thy Holy Spirit Truly knowing that Thou art mine

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: Int: G D/F#  Em   C/G  G  D/F#  Em  D/F#  G  F  Am D

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --