Thai Mission Church Main Sunday Service 01-May-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note: --

จิตใจข้ายกย่องพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int:
          A      F#m                    A     A7         D             E           A     A7
จิตใจ ข้า ยกย่อง พระองค์ เป็นใหญ่   วิญญาณ ข้า ยินดี ใน พระองค์
                D     D#dim           C#m        F#m
ทรงเป็น ความชื่นบาน ทรงเป็น ป้อมปราการ 
           A              D     E      A
ปกป้อง ข้า ทรงช่วย ให้ข้ามั่นคง
     (E)          A                           E                    D                            E
     *โอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์  โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบกายและใจ 
              A            A7                D      A           A                E        A
     ด้วยข้ารักพระองค์ ข้ายำเกรงพระองค์  ขอถวาย ชีวิตนี้แด่พระองค์

Ending Note: --

ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E                                        B7   (E)
ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว (2 รอบ)
               A                         E          B7                 E
ดั่งต้นไม้งาม ปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ  ฉันจะไม่หวั่นไหว
E                                               B7 (E)
ฉันไม่หวั่นไหว  ฉันจะไม่หวั่นไหว (2 รอบ)
               A                        E
ดั่งต้นไม้งาม ปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ  
        B7                   E
       ฉันจะไม่หวั่นไหว

Ending Note: --

ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Key: E, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Int: E A E B E B
              E                                        B7
ฉันได้วางใจในพระเจ้า   เดินไปกับพระองค์
               A                                         E
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง
               E7                                       A
เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น
               E               B7                      E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว
             E                   B7                   E
         *พระองค์ทรงเป็นเพื่อน  ที่ได้ไว้วางใจ
             E                  B7                  E
         และไม่เคยเหลวไหล  ไม่ว่าแห่งใดใด
                E                                          A
        ถึงยากลำบากมากเพียงใด  ฉันจะเดินตามไป
                      E               B7                         E
        ฉันได้วางใจในพระเจ้า    ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Ending Note: --

หายเหนื่อยเป็นสุข

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:

A                     Amaj7              Bm7
ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
E                       A
จงเข้ามาหาพระเยซู
F#m                                      C#m7
พระองค์จะให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุข
D            B7             E
จงมอบชีวิตแด่พระองค์
                    Dmaj7             E
*** พระองค์จะเสริมกำลังเรี่ยวแรง
            C#m7               F#m
ให้เข้มแข็งในหัตถ์พระองค์
          Bm7     E                      A
เราจะเดินไปและจะไม่เหน็ดเหนื่อย
                   Dmaj7           E
พระองค์จะเสริมกำลัเรี่ยวแรง
          C#m7               F#m
ให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ
                       Bm7     E                 A
เราจะบินไปเหมือนนกอินทรีย์

Ending Note: --

สิ่งเดียว

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: A F#m D Bm A F#m D Bm D/E  
      A                           C#m      F#m                         C#m  
1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า  ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
          D        E         C#m    F#m      Bm                   G           E 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า  เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
               A                            C#m             F#m                   C#m 
          2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก     โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
               D                  E                      C#m   F#m
          ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
             Bm               E         A     D E 
          ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
           A                                        C#m
*ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์     แห่งพระนิเวศน์พระองค์
        Bm                              D         E
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์   ในรัก ที่มั่นคง
    A                                        C#m    F#m 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล    เมื่อข้าเสาะแสวงหา
     D                    C#m                       Bm           E                  A
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า         สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว
Midtro : A2 F#m7 D  Bm7 E 
        D                                       C#m                                       Bm7
       **และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                      D             E
       พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้ารอ 
        D                                    C#m                                      Bm7
       และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ  และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
                                           D              E 
        พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

Ending Note: --

เรากราบนมัสการ

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

A          C#m       D                E          A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท
      C#m      D      Dm     A         F  G    A
 โอ ผู้ทรง.....ราศี เราพบพระองค์  เราพบพระองค์
                 D        E        C#m    F#m                 D          E                 A
         *ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามา น้อมวันทา สรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์
                         D         E           C#m          F#m          D        E                  A
         แสนประเสริฐ ที่พระสิริ  ส่อง เราด้วยพระคุณ ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

Ending Note: --