Sila Church Worship Team Meeting 27-Mar-2022

Generate Slides Download PDF

เวลานี้

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C               Am                        F     G                      C
เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
C7           F     G    Em Am     Bb                  G
 โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
                           F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
           C                  Am                          F     G                      C
2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์  
  C7        F     G    Em Am        Bb                   G 
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์   อภัยบาปผิดที่ได้ทำ (*)

Ending Note: --

ความรักมั่นคง

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D         Bm7/F#       G          D/F#   A          D     Bm7/F#   G      A
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด  พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ
                    G               A7           F#m          Bm
         *ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ  ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
         G              A7         D        D7    G                 A7         D
         พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง
              G      A7    F#m   Bm  G                A7          D  D7
Bridge:  ใหม่ทุกเช้า    ใหม่ทุกเช้า   พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
 G                A7         D (D7)
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง x 2

Ending Note: --

ยกมือของท่าน

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

G            C        D               G    Em           C                   Am      D    
ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา ถวายบังคมก้มกราบ วันทา  สรรเสริญ  
G             C   D     G   Em            C        Am      D            G    
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชา
(E) A             D    E                A      F#m              D              Bm    E        
        ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา   ถวายบังคมก้มกราบ วันทา สรรเสริญ  
     A             D     E    A  F#m        D                 Bm     E    A       
        องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชา

Ending Note: --

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Intro: G  C  G  C
                G                         Gmaj7                   C           D       Gmaj7 
1) พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย เปล่งประกาย  เหนือคำรำพัน  
         G                          Gmaj7    C                 D
 พระองค์ล้ำเลิศเหนือที่จะเข้าใจ จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
                  Em                            Asus4    A         C                      D        
         *ไม่มีใคร อาจเทียบนามพระองค์ได้     ไม่มีใครใหญ่ยิ่ง กว่าพระองค์ 
                       G                      Gmaj7             C     D        G
          พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
             G        D         C              D          G          D                    C         D
***เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์ สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง
            G        D        G/B-D-C       Am    D         G
เพราะว่าองค์พระเจ้า ทรงบริสุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อ พระองค์
       E           A      E         D                     E       A            E           D           E
       ++เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์   สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง   
                    A        E       A/C#-E-D       Bm     E         A
       เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรง บ-ริ-สุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Ending Note: --

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:
          G              D           G          D              Em        Bm    
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว 
   A7            D          Bm      Am         G           D     D7
สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
               G    G/F#            Em               D              Am D        B C   G D         G    D
    **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู   เชิญสาธุการพระเย-ซู  ผู้-ทรงพระคุณ
               G              D            G                D                 Em       Bm        
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ 
   A7                 D              Bm       Am                G         D     D7
มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง  พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                   G                    D        G              D                    Em 
         3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน
          Bm            A7        D      Bm     Am     G      D   D7
          ทั่วแหล่งหล้าและสากล     รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  G                     D           G            D                Em        Bm        
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ 
A7            D                Bm     Am  G          D     D7
ข้าวันทาด้วยภักดี    ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ

Ending Note: --

พระเจ้าให้มีความอบอุ่นใจ

Key: Em, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: Em D  C  B
           Em                D                  C            B
1. พระเจ้าให้มีความอบอุ่นใจ ทำไมมีความท้อแท้
     Em                D                  C            B
จำไว้พระคริสต์ช่วยพ้นภัย เกิดในวันคริสตมาสแน่
      Am                      D              G        Em       Am
ช่วยพวกเราพ้นภัยของมาร เมื่อเราเจิ่นจากทางท่าน
        D7   G          B7        Em          A7     D7 G         B7        Em     B7
        *โอ ข่าว เล้าโลมยินดีปรีดา ยินดีปรีดา   โอ ข่าว เล้าโลมยินดีปรีดา
   Em                D           C            B
2. จากฟ้าวิมานมีเทวัน    เป็นทูตแห่งพระบิดา
    Em                D                    C            B
ไปหาผู้เลี้ยงแกะโดยพลัน   แล้วบอกเล่าข่าวปรีดา
      Am          D              G      Em    Am
ว่าโอรสแห่งพระบิดา เกิดในดาวิดพารา
                 Em                D                  C            B
        3. เทพเทวากล่าวว่าอย่ากลัววันนี้ ผู้ช่วยบังเกิด
               Em                   D                 C            B
        ท่านทั้งหลายอย่าใจหมองมัว จงไปเฝ้ากุมารเถิด
               Am                      D              G      Em    Am
        พระองค์ปล่อยผู้เชื่อทุกคน ให้พ้นภัยมารมืดมน

Ending Note: --

กลอริอา

Key: E, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:   E Esus x4 B7
     E                      B7   E                         E          B7      E
1. ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง  ด้วยเสียงเพลงเพราะแห่งราตรี
E                    B7 E           E            B7   E     B7
ฝ่ายขุนเขาโต้ตอบวจี   ความยินดีสะท้อนกลับไป
                E C#7 F#m B7 E       A B        E                   B7
          *กลอ................................ริ   อา   อินเอ็กเซลซิส  เด โอ
               E C#7 F#m B7 E        A B      E                   B7 E  B7
           กลอ..................................ริ  อา    อินเอ็กเซลซิส  เด โอ
E              B7     E  E            B7      E
2. เมษบาลฉลองอะไร   ช่างสุขใจร้องเพลงชื่นบาน
 E                B7        E       E            B7      E     B7
เห็นอะไรจงได้กล่าวมา   ช่าวนั้นหนาที่ท่านได้ยิน (*)
         E                      B7       E           E                 B7      E
        3. เทพาชวนเฝ้าเจ้าประเสริฐ   พระบังเกิด ณ เบธเลเฮม
        E                      B7       E           E                 B7      E
        เชิญมาบูชาพระคริสต์เจ้า   คุกเข่าเฝ้ากษัตริย์เกิดใหม่ (*)

Ending Note: --

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Int:
          G              D           G          D              Em        Bm    
1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย    เชิญมา เชิญมาไว 
   A7            D          Bm      Am         G           D     D7
สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
               G    G/F#            Em               D              Am D        B C   G D         G    D
    **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู   เชิญสาธุการพระเย-ซู  ผู้-ทรงพระคุณ
               G              D            G                D                 Em       Bm        
2  ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล  ความต่ำช้าสามานย์ 
   A7                 D              Bm       Am                G         D     D7
มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง  พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
                   G                    D        G              D                    Em 
         3 จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน  ให้ดังก้องกังวาน
          Bm            A7        D      Bm     Am     G      D   D7
          ทั่วแหล่งหล้าและสากล     รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  G                     D           G            D                Em        Bm        
4  สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้   พระนามอันยิ่งใหญ่ 
A7            D                Bm     Am  G          D     D7
ข้าวันทาด้วยภักดี    ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ

Ending Note: --