Sila Church OC Cell Group 13-May-2022

Generate Slides Download PDF

ไฟเพลิงเผาผลาญ

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: A   A/C#   D  E   F#m (x2)
A                           A/C#                    D                     F#m     E
1. ความรักที่ร้อนแรง  ดั่งไฟที่ลุกโชน  ไม่เคยจะผันแปร  แต่เป็นรักนิรันดร์
A                          A/C#               D                       E
พระองค์ทรงค้นหา  ใจที่มีรักจริง    ความรักที่ภักดี   ยำเกรงต่อพระองค์
              Bm7           A/C#              D             E
              *ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์ เป็นพระเจ้า 
              Bm7         A/C#          D                  E
              ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้ 
                A             A/C#        D  E-F#m     Bm7              Esus/D D   A    Asus 
      **จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว        ข้าจะรักพระองค์   ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
                   A                C#m7                    F#m11  E     D
         เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรักทรงหวงแหน   ข้ายิ่งกว่า  สิ่งใด
         Bm7                          Esus         A      A/C#   D  E  F#m
         ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน 
A                           A/C#           D                     F#m     E
2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึกๆข้างใน  โปรดชำระด้วยไฟ  สิ่งใดที่เปื้อนปน
A                              A/C#
พระองค์ผู้ชอบธรรม มีความรักซื่อตรง
D                                       E
โปรดเข้ามาครอบครอง ข้าเป็นของพระองค์

Ending Note: --

ข้าขอวางใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Intro: Chorus
             A                D                          Dm                                A    E7
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตา โปรดทรงล้อมและนำข้าไว้ด้วยเพลงแห่งรัก
A                   D                   Dm                                E/G#
นามอื่นใด ข้าไม่รู้จัก เพราะว่าข้าเชื่อในความรักพระองค์ผู้เดียว 
             C#         F#m/E             B9                  B
       *ถึงแม้ว่าวันลำบาก อาจทำให้ข้านั้นต้องเหนื่อยล้า
              Bm       E7     Asus A    E/G# C#/F F#m/E        B9        B
       แต่ข้าจะขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์   วัน  ที่มี   น้ำตา    แต่ว่าชีวิตข้าไม่ขื่นขม
        Bm           C#m          D             E
       ข้าจะร้องเพลงแห่งความรักด้วยสุดหัวใจ 
                          A          E/G#               F#m         E
             **ไม่มีความรักใด ที่ยิ่งใหญ่กว่า รักของพระองค์
                           D           C#m        Bm      E7
             เพราะพระองค์ ประเสริฐ ยิ่งกว่าลมหายใจ         
                   A               E/G#           F#m         F#
             ข้าจะร้องบทเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป
                Bm          D Dm              D/E7      E7      A
             มีผู้เดียวที่ข้าวางใจ             คือในพระองค์เท่านั้น
          A                  D                        Dm                                                   A    E7
2)  ข้าแต่พระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่  เพราะความรักพระองค์กว้างไกล เหนือเกินแผ่นฟ้า
A                   D                       Dm                                  E/G#
พระบิดา ขอทรงเมตตา    โปรดทรงฟื้นชีวิตของข้า ด้วยรักพระองค์

Ending Note: --

ร่มเงาแห่งชีวิต SHADE OF LIFE

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

INTRO:|G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|
G                   C/G                  Em7             C
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด
G                            C/G                  Em7               D
ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า แห่งความหวัง ไม่เคยสิ้นไป
           C            G/B            Am7         G
          *และในทุกคืนวัน ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย
            C            G/B                    Am7          D   Dsus4   D
           ไม่ว่าต้องเจออะไร จะขอ ไว้วางใจ   ว่ามีพระองค์
       G                           D               Em7               C9
    ***ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์  จะไม่หลับสนิทและนิทรา
        G              D                        C9             D  Dsus4 D
     ที่ลี้ภัยในทุกเวลา      พระเจ้าของข้า ผู้อารักขา
        G                    D               Em7         C9
     ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต เป็นที่กำบังและคุ้มภัย
        G              D                       C9             D  Dsus4 D
     จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า องค์พระศิลา
                              G
     ทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

Bridge: |G |C/G |Em7 |C |G |C/G |Em7 |C|

Ending Note: --