Sila Church OC Cell Group 27-May-2022

Generate Slides Download PDF

สาธุการพระนาม

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro : A   E  F#m   D2 (2)
            A           E                   F#m                   D2
1. สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
A                  E                            D2
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
A       E                             F#m               D2
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
         A                   E                  D2
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม
       A                           E                    F#m          D2
      * ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
        A                     E                            F#m          D2
      แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ
                           A           E                            F#m    D
             ** สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
                             A                 E                     F#m         D
              สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด
                  A       E                     F#m           D2
2. สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
              A              E                       D2
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม
 A                E                   F#m              D2
สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
                   A                E                  D2
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม
               A                E                F#m               D
        *** ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
               A               E                F#m             D
        แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

Ending Note: --

มีสหายเลิศคือพระเยซู

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:

E                            A7        E                      B
มีสหายเลิศคือพระเยซู    ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
E                           A7        E        B7             E
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า    จงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า
B7                          E            A                           B7
เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย   ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ
E                                    A                E      B7                  E
เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย   ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช
           E                            A7        E                      B
          เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ  เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
          E                           A7        E        B7             E
          ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว   แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
          B7                          E            A                           B7
          เราจะหาสหายที่วางใจ  แก้ความทุกข์ลำบากเราได้
          E                                    A                E      B7                  E
          เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น   จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
E                            A7        E                      B
เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก   เหลือกำลังและเราหมดแรง
E                           A7        E        B7             E
ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก   ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์
B7                          E            A                           B7
ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน   จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า
E                                    A                E      B7                  E
แล้วทรงยืนพระหัตถ์รับท่านไว้   ท่านจึงได้รับความบรรเทา

Ending Note: --

รักวิเศษ

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Intro D Bm7 G Asus A
                                          D                                     Bm7
1. ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า    และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
                                      G                           F#m7     Bm7   C             Asus  A
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ  ชีวิตข้าต้องการ  ขอได้รักพระองค์
                                          D                              Bm7
โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
                                      G                         F#m7        Bm7      Em  Asus   D Em7 D/F# 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเพียงเป็นของที่ชั่วคราว   แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
                         G          A        F#m7 Bm7       Em7       A                       D 
     **เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น         มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
      Em7 D/F#     G        A            F#m7      Bm7     C                     A
          ขอทรงโปรดสอนหัวใจ  ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร     รักเหมือนดั่งพระองค์
                                          D                                   Bm7
2. เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า  มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า  
                              G                                  F#m7      Bm7        Em7 Asus   D 
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า  นั้นมั่นคงยืนนาน
Solo: Bm7 E7 G D Em7 D/F#
            G                       F#m7Bm7    Em7 Asus D
(ให้โลกนี้ได้รู้จัก  กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์)

Ending Note: --