Sila Church Main Sunday Service 23-May-2021

Generate Slides Download PDF

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: อ่านพระธรรมสดุดี 34:1 และ 71:8 “ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยคำสรรเสริญพระองค์ และเต็มไปด้วยการถวายเกียรติแด่พระองค์วันยังทำ” เพื่อเข้าเพลงวันแห่งการสรรเสริญ ร้อง 1,2 สร้อย 3,2 สร้อยๆ

Bible Verses: 1ของดาวิด เมื่อท่านแสร้งทำเป็นบ้าอยู่ต่อหน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสีย และท่านก็ไป ข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ --Psalms 34:1 (THSV11)

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --จบเพลงแรกให้หยุด พูดเข้าเพลงสอง ช่วงสร้อย

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: เข้าสร้อยช้า แล้วค่อยเร็วขึ้น ร้อง 2 รอบครึ่ง

Gmaj7                           Cmaj7         Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: -- จบเพลงนี้ จะอธิษฐานแล้วให้เล่นกีตาร์คลอหรือเปิดเพลงเป็นแบคกราวนด์เบาๆ

ทุกๆสิ่ง

Key: D, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A
D              D/E          D/F#          Bm7          Em7          D/F#            Asus4  A
1 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
          D             D/E        D/F#           Bm7              Em7          A                  D  
      2 ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียว
        Em7          G                 A               Em7             G                   A 
*ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง   ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์
                        D           G           A               Bm
         **พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
              Em7           D/F#              G    A
          ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ
                  D           G           A                     Bm
         พระองค์ทำทุกๆสิ่ง ทุกๆ อย่างให้มีความหมาย
              Em7      D/F#             G    A             D
         ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น... ของพระองค์

Ending Note: -- ก่อนเข้าเพลง น้ำแห่งชีวิต อ่าน ยอห์น 4:13-14 “พระเยซูตรัสตอบว่า ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” ช่วงนี้กีตาร์คลอเบาๆ

น้ำแห่งชีวิต

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Note: เพลงน้ำแห่งชีวิตร้อง 2 รอบครึ่ง แล้วเข้า “ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต” ตามเนื้อเพลง แล้วเข้าเพลงลำธาร

Intro: D2 Gsus4 D2 Gsus4 Bm C-Bm-A  D C-Bm-A. 
D                           Gsus4  D                  Gsus4
ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
Bm                     C Bm Asus7 D          C Bm A 
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง                จงเข้ามา… x2
                               G       D                    G             D
        *พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต   ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
                 Bm  F#m         G    D          
        หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่  
        C                   Asus7                   D  C Bm A 
        แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล  มาจากใจ
                    C                       Asus7              D  C Bm A 
Ending:  แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล x 3 มาจากใจ

Ending Note: -- เพลงลำธารให้เข้าสร้อยตามเนื้อเพลงข้างบน

ลำธาร

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: ร้อง 2 รอบครึ่ง

Intro: E/G# A D E
          E/G# A             D              E                E/G#   A       
ขอให้ข้าได้อยู่   ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน
            D              E                   F#m    E                C#m               D      
ในอ้อมแขนของพระองค์   ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดิน   ในทางของพระองค์
                       E/G# A                   D              E                   E/G# A                 
          2. และเมื่อข้าเข้าใจ   ในความรักของพระองค์  อบอุ่นใจเหลือเกิน  
                      D              E                 F#m   E     C#m        F#m   D   E   A  (D C#m Bm A)
         ในอ้อมแขนของพระองค์  สุขจนล้นหัวใจ     ไม่อาจเก็บเอาไว้  เพียงผู้เดียว
       D               E         A                  D              E            F#m
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
            D           E              C#m           D             Bm       E         A
ประกาศไปถึงเรื่องราว   รักยิ่งใหญ่ของพระองค์   ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

Ending Note: -- จบบรรทัดสุดท้าย “ประกาศไปถึงเรื่องราว 3 รอบ

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: เพลงถวายทรัพย์

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --