Sila Church Main Sunday Service 12-Jun-2022

Generate Slides


วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
( Solo : D Bm G D x 2 time ซำ้ ** )
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: F                  G                   C/E                      Am 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          F                                Gsus4               C
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 F                   G                    C/E                    Am         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      F                 Gsus                 C
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


ร่วมกันร้องเพลง

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int: G Am C D G
                   G                    Am                  C                D          G    (G7)
ร่วมกันร้องเพลง ร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญเทิดทูนแด่พระเป็นเจ้า  (x2)
Let's sing our praise.  Let's sing our praise.  Praise the majesty, the Lord our God x2
                         C                 D              G(D-Em)      C       D             G   G7
       **พระองค์มีค่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า        พระองค์ทรงครองชั่วนิจนิรันดร์
          You are worthy because You are our King.  Your throne endures and lasts forever.
                 C        D                     Bm          E                     Am        C         D      G
       ทุกหัวเข่ากราบลง          และทุกๆลิ้นสารภาพ            [พระเยซูทรงเป็น]  x3   พระเจ้า
       Every knee shall bow, every tongue shouts out.  Jesus is our King x3  Our God.

Ending Note: --


ได้ยินเสียงของพระเจ้า

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 3/4

Bible Verses: 10และพระยาห์เวห์เสด็จมาทรงยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆ ว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย” และซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” --1 Samuel 3:10 (THSV11)

D            F#/C# Bm           Em       A7      D
1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า   เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า
D               F#/C#      Bm               Em       A7      D          
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร     ด้วยโล  หิตจากกางเขน
           D     F#m   Bm       D     Em       A7
         * ขอพระองค์เมตตา    ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
           D      F#/C#      Bm               Em       A7      D          A
          ขอพระโลหิตจากกางเขน     ล้างบาป  ให้สิ้นกรรมเวร
         D                  F#/C# Bm           Em         A7         D
2.    แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป    พระองค์    ประทานเรี่ยวแรง
          D               F#/C#      Bm               Em       A7      D
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด    โปรดให้     สะอาดผ่องใส
          D            F#/C# Bm           Em       A7      D
         3.  พระองค์สัญญาแน่นอน    แก่ผู้    จงรักภักดี
          D               F#/C#      Bm               Em       A7      D
         มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี    เพราะว่า     พระองค์คุ้มครอง 
            D  F#/C# Bm        Em       A7      D
4. ไชโยโลหิตประเสริฐ     ไชโย    ความรักล้ำเลิศ
     D               F#/C#      Bm               Em             A7      D
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์    เป็นฤทธิ์    และความสัจจา

Ending Note: --


โดยอำนาจความรักพระองค์ (Power of Your Love)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: G Bm Em Bm G
G     D/F#  Em      D/F#             G Bm  Em 
พระเจ้าข้าเข้ามา โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต  หัวใจ
 D               C          D        Em  D
โดยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระองค์
G  D/F#   Em       D/F#      G Bm  Em
โอ้พระองค์ข้ารู้ดี  จุดอ่อนภายในที่ข้า ยังมี
  D               C      D                                  G
จะทรงลบล้างออกไป   โดยอำนาจความรักพระองค์
            C          D                        C/G  G
        **โปรดยึดข้า   ให้ความรักพระองค์ล้อมข้า
        C         D                      G Am  G
        นำข้าใกล้ ชิดพระทัยพระองค์
              C        D                               C/G     G  
        เมื่อข้ารอคอย จะผงาดขึ้นอย่างนกอินทรีย์
          D/F#       Em            D              C
        แล้วข้าจะบินต่อไป พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ
             D                         G    Bm   Em  Bm   G
        โดยอำนาจความรักพระองค์ 
  G           D/F#  Em      D/F#           G Bm  Em 
2.โปรดเปิดตาของข้า ให้มองเห็นพระพักตร์ พระองค์  
       D             C       D        Em  D
ให้เข้าใจความรักแท้   ที่ดำรงภายใน
  G           D/F#             Em      D/F#              G Bm  Em 
โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด   เมื่อทรงเปิดเผย พระทัยในชีวิต  
       D           C      D                                  G    
ให้ดำเนินทุกๆวัน  โดยอำนาจความรักพระองค์

Ending Note: --


ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ I Worship You Almighty God

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

G9                Em                         C           D7            G
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
G9                 Em         C               D  
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์     
           C   G  Em         Am        D7           G               Em     
        ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
             C    D                 G      E
        ไม่มีใครเหมือนพระองค์
A9                F#m                     D             E7         A
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
A9                F#m       D             E7    
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์     
               D   A  F#m       Bm            E7           A                  F#m     
         ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
               D     E                 A  
         ไม่มีใครเหมือนพระองค์

Ending Note: --


Ending Note: --


ถ่อมใจลง

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 3/4

Note: ตอบสนอง

Intro:
           D           F#m              Bm                D          G                A 
ถ่อมใจลง   รับพระคำ  ดำรัสสอนสั่ง    และอ้อนวอน   ทูลขอ    ต่อพระบิดา
          G                A7               D                 D           A                   D
โปรดเมตตา  อภัยบาป    ผิดของเรา    โปรดนำพา  เราพ้น   จากมารซาตาน
                 D             F#m                    Bm                  D                G            A
        ช่วยชำระ  เปลี่ยนจิตใจ   ของเราเสียใหม่   ด้วยภายใน    ของเรานี้   มีมลทิน
                D            A                   D
        ขอโลหิต  พระเยซู    ทรงช่วยไถ่เรา

Ending Note: --


ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู I Surrender All

Key: D, Tempo: 90, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์

D                A7                G          Em     A7       D       A
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู  มอบถวายด้วยความยินดี
D              A7               G        Em       A7     D         A
ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู   ต่อพระพักตร์ตลอดชึวี
           D            Em     A7            D     F#
        * ข้าขอมอบถวาย   ข้าขอมอบถวาย
       Bm       D7        G     E7/G#    A7                D         A
        มอบถวายหมด   แด่พระเยซู   พระผู้ช่วยประเสริฐ
D                A7                G           Em       A7          D        A
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู  ขอนอบน้อมกราบพระบาทา
D                   A7                G         Em       A7       D        A
ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว  ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า

Ending Note: --


สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน

Ending Note: --