Sila Church Main Sunday Service 03-Jul-2022

Generate Slides Download PDF

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D   Am7 D7 G                             A         F#m        Bm7
เชิญ พระ วิญ ญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
         Em         A7      Dmaj7 D 
ให้เต็มล้นภายในสันติสุขอิ่มเอมใจ   
D   Am D7      G                      A
ขอ ทรง ครอบ ครองความคิดและชีวิต
      F#m             Bm7           Em             A7      Dmaj7  C-D
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ
  G       A     F#m  Bm7   Em     A        Dmaj7 (D7)
**พระเยซู  โอ พระเยซู     ทรงเจิมเราด้วยไฟ

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --

จิตวิญญาณข้ากระหาย

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

INTRO: D F#m Bm G A D
   D        F#m       Bm       D7                      G             A        D     A7
1.จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
   D        F#m       Bm             D7             G             A           D         F#
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
         Bm                 G             D                     G              Em          F#
        **ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง  ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
        D        F#m       Bm            D7                 G               A       D  
       ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ  ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

ซ่อนข้าไว้

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C  C  G/B  Am    F          D/F#   G       C   Em Am       Fmaj7   Dm7       G  
1)  ซ่อนข้าไว้       ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า    ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
         C/E                  F      G        C       C/E            F     G       Am 
         **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม  ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
         C/E                F/A             G/B  C   C/E          F            G            Fmaj9  G
         เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด   ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
             C  G/B  Am      F  D/F# G           C C/E  Am      F     Dm7             G  
2)  วิญญาณพักสงบ      ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ      ข้ายอมและไว้วางใจ

Ending Note: --

หมดทั้งชีวิต

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: E C#m F#m G#m A B C#m F#m B E (Esus E)
E                   A                   B               E     
1) หมดทั้งชีวิต  หมดที่ข้ามี   ข้าขอวางลง  จำเพาะพระพักตร์ พระองค์
C#m                     A                 F#m          G#m    A             B 
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม  ยินดีหรือทุกข์ใจ    มอบไว้แด่พระองค์ 
                E                       C#m            F#m     G#m   A              B    
         **  พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต    ทั้งหมดทุกสิ่งที่มี  เพื่อถวายพระสิริ
                E                  C#m                       F#m  G#m      A                B      C#m    
           พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี  เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี   เป็นเครื่องบูชาที่ พอ พระทัย   
                F#m            B     E 
           พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย **
      E                 A                 B                 E     
2) สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการและทุกทุกความใฝ่ฝัน
   C#m                  A                    F#m  G#m    A             B
  ทุกความหวังใจและในทุกแผนการ ชูมือและใจข้า   ถวายแด่พระองค์

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --