Sila Church Main Sunday Service 24-Jul-2022

Generate Slides Download PDF

สรรเสริญพระผู้ไถ่

Key: Em, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro:  Em x4     Em7   G  Am7  B  Em7  Em7  B 
             Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
   *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
     Em7                                       C         D          G                 Am7              
1. พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ เป็นผู้สร้างเรา 
                                                   B                        Em7 
พระประทานชีวิตให้เรา    เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
       Em7                                C            D         G      Am7        
 จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า    ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา 
                                          B                           Em7
ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา  เพราะองค์พระ เจ้าเราจึงยินดี
          Em7                                         C               D             G 
       2.  หากใคร ได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
                Am7                                                                         B                      Em7 
       ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน  จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
                       Em7                                 C         D            G 
       ด้วยรัก  จึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
        Am7                                                                     B                     Em7  
      พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา   ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน
       Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
Solo:   Em7  G  Am7  B  Em7  B 
        Em7                               C          D            G  
3. เมื่อมอง  ที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
      Am7                                                                       B                      Em7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
     Em7                                    C         D             G               Am7 
วันที่สาม ทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ   ผิดบาปกรรม  
                                                                          B                           Em7  
จะไม่มีเหลือ กรรมทำมา  จะไม่มีเหลือ  เพราะเพียงเราเชื่อ   ถือในพระองค์
      Em7                      C    D      G           Am7                   B               Em7 
 *ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา |  ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลู  ยา
                    Em7                          C          D           G 
          4.  หากใคร มาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
               Am7                                                                         B                         Em7 
          แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้หนทางจะพบความทุกข์  ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
               Em7                         C        D         G                       Am7
         โลกนี้ เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด  พระองค์ทรงรักมนุษย์ 
                                                     B                           Em7 
         เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์  เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
Outtro:  Em7  G  Am7  B  Em7  Em7  B  Em7

Ending Note: --

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int: G Em C D
G                                   Em                      C            D
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา  ทรงฤทธา  ทรงฤทธา
      G                       Em                      C            D
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร  จงยินดี  จงยินดี
            G                        Em                   C               D 
           จงเปรมปรีด์ด้วยเสียงเพลง  จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
               G                          Em                       C        D      G
           พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงฤทธา ทรงฤท  ธา

Ending Note: --

พระเจ้าทรงครอบครอง

Key: C, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 6ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ทะเลและทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้น ผู้ทรงรักษาสัจจะไว้เป็นนิตย์ 7ผู้ทำความยุติธรรมเพื่อคนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว พระยาห์เวห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ 8พระยาห์เวห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด พระยาห์เวห์ทรงพยุงผู้ถูกกดขี่ให้ลุกขึ้น พระยาห์เวห์ทรงรักคนชอบธรรม 9พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนต่างด้าว พระองค์ทรงค้ำจุนเด็กกำพร้าและหญิงม่าย แต่พระองค์ทรงพลิกทางของคนอธรรม 10พระยาห์เวห์จะทรงครอบครองเป็นนิตย์ ศิโยนเอ๋ย พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วชาติพันธุ์ สรรเสริญพระยาห์เวห์ --Psalms 146:6-10 (THSV11)

Key C Intro | C Em7 | F Gsus | C Em7 | F Gsus | 
C                         Em                   F  C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus G 
ท่ามกลางความสับสนพระองค์นําข้าไป  เมื่อน้ําตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง 
C                        Bb         F/A           Fm/G# 
สิ่งมากมายเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
C/G               Am              F                    C 
ในทุกเวลาและทุกๆวัน พระเจ้าทรงครอบครอง 
      C                         Em                     F     C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus 
      ท่ามกลางความโหดร้ายพระองค์อยู่ข้างกัน ในโลกที่บีบคั้นพระองค์ทรงเมตตา 
      C                        Bb      F/A           Fm/G# 
      พระองค์ทรงเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดและเหนื่อยล้า 
      C/G               Am              F                    C 
     ในทุกเวลาข้าหายใจ พระเจ้าทรงครอบครอง
                               F          Gsus      C            F        Gsus         Am 
              *อยู่ในความรักมั่นคงโอบกอดไว้    ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวัง 
                           F      Gsus      Em            Am 
              พระองค์ทรงรู้เส้นทาง พระองค์ทรงมีแผนการ 
                            D/F#                  Gsus G 
              ขอทรงโปรดเมตตา สอนข้าให้ไว้วางใจ 
C                         Em                     F     C    G/B    Am  Gsus D/F# Gsus 
ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนํา  ในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจ 
C                        Bb      F/A           Fm/G# 
ผ่านทะเลคลื่นลม เรื่องราวจะหนักแค่ไหน 
C/G               Am              F                    C
ข้าสาธุการด้วยทั้งใจ พระเจ้าทรงครอบครอง 
Solo | C Em7 | F | C G/B Am Gsus | D/F# Gsus G | | C Bb | F/A Fm/G# | C/G Am7 | F C | 
                 C                                D 
      Tag: พระองค์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงครอบครอง 
          F                                      C 
       พระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิตย์

Ending Note: Change:
                          F                 G        Em      Am
           **แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ   อ้อนวอนของเรา  
                      Dm                G            C
           และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ  
           C7   F       G        Em    Am
            จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย  
                           F                 G          C     G
            เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

Ending Note: --

ข้านมัสการ

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

E                          B                      A          B              E   A  B
เมื่อข้าเฝ้า อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์ ขอทรง เปิดหัวใจ
E                           B                         A      B     E
ขอทรงมอง พระองค์เห็นถึงภายใน ทุกอย่างที่ใจข้ามี x 2
                      A   B                      E C#m                  A     B        E       
     **ข้านมัสการ     ข้ามาเฝ้าพระองค์        ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจ
                 A  B                    G#m   C#m           A        B                  E    (A B)
     ข้านมัสการ  ข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริง
E                  B                       A                B          E     A  B
ทุกๆคำ ที่ข้าร้องไม่ได้เป็น แค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไป
E                          B                           A         B          E
ขอทรงฟัง เพราะข้าร้องด้วยหัวใจ ว่าอยากใกล้ชิดพระองค์

Ending Note: Change:
                 E                           Bsus4            F#m7       B            E
       * ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้      
                    E                           Bsus4             F#m7       B            E
        ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์     ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน
Solo : E  Esus4         
                     D                                   E
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

Ending Note: --

ขอบพระคุณ - โต๋

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Intro: G Em Am D Bm Em Am D G (C)
G                               C             Am                                  D
ทุกทุกครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร   ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขหรือไม่
G                                    C               Am                                D
แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง   ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที
         Em                       
          *   เพราะพระคุณอันมากมายที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น
        Bm                                                         C             Am         D
           ทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสน  อย่างแน่ใจ ในเส้นทางนี้
                                 G                                      Em
                **โปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไร 
                    Am                     D
                    ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
                               Bm                            Em
                    และอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจ
                Am                    D                            G  (C)
                    ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป  (ให้ลูกขอบพระคุณหมดหัวใจ)
G                         C             Am                                     D
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร   ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่
G                                          C               Am                                    D
แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง   ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านไปได้เหมือนทุกที

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --