Sila Church Main Sunday Service 31-Jul-2022

Generate Slides Download PDF

ข้ายอมทุกสิ่ง

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ทักทาย ต้อนรับ 
อธิษฐานเปิดการนมัสการ
อ่านพระคัมภีร์ เพื่อเข้าเพลง

Bible Verses: 28บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก 29จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก --Matthew 11:28-29 (THSV11)

Int: Gmaj7 Bm7 C9 Am7 C9 Am D
        Gmaj7                    Bm7
ข้ายอมทุกสิ่ง  จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
            C              Am                C                Am7    D7
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย (2)
           Gsus4            Emsus4           Gsus4            Emsus4
    ***ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ  ข้ารักพระองค์  ด้วยสิ้นสุดกำลัง
       Am7             C                  D7       Gsus4        Emsus4
    ข้าขอเทิดทูน  บูชาพระนามพระองค์  ข้าขอเทใจ  ออกมาเป็นคำสรรเสริญ
  Gsus4         Emsus4         Am           C                  D7                 G
    ข้าขอชูมือ  ถวายคำสดุดี  ในชีวิตนี้  ข้ามีพระองค์ผู้เดียว...เป็นพระเจ้า

Ending Note: --

เราพบพระเยซูคริสต์

Key: E, Tempo: 130, Time Signature: 4/4

E                A           B7          E
เราพบพระเยซูคริสต์   ในชีวิตเรา
                   A             B7                E
พระองค์งามเลิศประเสริฐ   เราขอสรรเสริญ
              A     B7        E  G#m7  C#m
       **  นมัสการ เทิดทูน พระองค์เจ้า   
            B7                           E                  E7
       ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์   
        A              B7        E     G#m7  C#m
      ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรง    นิจนิรันดร์ 
         B7                                       E
       พระเยซู พระนาม เหนือนามทั้งปวง

Ending Note: --

วันแห่งการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Intro: D Bm G D     
   D                                                                 Bm
1.ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ ภูเขาสะเทือนร่วมเปล่งเสียง 
                                               G                             (Em)
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด เสียง เพลงไม่มีจุดจบ
                 D
ก้องกังวานทั่วสวรรค์ 
              D                                                         Bm
      2.  แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
                     G                              (Em)                 D
       เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา
                  G                  A                   D/F#                      Bm 
*เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์                               
                          G                                Asus4               D
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์  และยกย่องพระนามร่วมกัน
                 G                   A                    D/F#                    Bm         
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
                      G                 Asus                 D
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน  วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ
(Instru: D Bm G D) 
           D                                                                   Bm
       3.รวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ ต่อหน้าบัลลังก์เรา เป็นเหมือน
                                                              G 
       ท่วงทำนองร่วมขับขาน ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
                  Em                      D
       ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

Ending Note: --

จงมีความเชื่อในพระองค์

Key: Am, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 20พระเยซูตรัสตอบว่า “เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเคลื่อนไป และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย” --Matthew 17:20 (THSV11)

Intro:
  Am                        Em                    F                   Dm
1. จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด  พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นทุกอย่าง 
  Em               Am
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง  (x2)
                       F        G     Em      Am                  F         G         Am
          *มีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
                      F        G             Em       Am            F         G         Am
          ร่วมความเชื่อร่วมใจ ร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็น ถึงการอัศจรรย์(1)
         F        G               Em        Am                 F          G           Am
**ดูคนนั้นที่เขาหาย  พระเยซูทรงรักษา ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ 
      F          G         Em    Am          F        G       Am
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู (**,*,1)

Ending Note: --

เราขอบพระคุณ We Thank

Key: A, Tempo: 9, Time Signature: 4/4

Note: อาจารย์เปาโล ได้กำชับในเอเฟซัส 5:20 ว่า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยเพลงนี้ร่วมกัน

Intro: D A Bm E Esus4
A                                   E/B                  C#                   F#m
1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน   ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร 
E D                           C#m                         Bm7           E       
เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ  พระองค์นำให้มีวันนี้  
C#m                     F#m          Bm                  Dm  
เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้    พระองค์ทรงนำในทุกที  
      A    E/G# F#m   E         D                 Esus
สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้งในรักมากมาย
                                    D                   E                                 C#m 
          ** อยากขอบพระคุณพระองค์  เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่ 
   F#m                 Bm                       E                                  D       A
         เมื่อทรงเคลื่อนไหวพระพรหลั่งไหล   เหมือนหยาดฝนโปรยปราย 
                              D                    E                                 C#m       F#m
         อยากขอบพระคุณพระองค์  เพราะว่าพระสัญญามั่นคงไม่เคยเปลี่ยนไป 
                  Bm             E7b9                  A
         ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ 
Instru: A B D E
A                               E/B                       C#                   F#m
2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ  ชีวิตนี้ขอมอบถวาย 
E D                             C#m                     Bm7               E
ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง
C#m                                F#m                 Bm                    Dm
เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่ พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง 
A E/G#  F#m        E                   D              Esus
จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง  ฉันยังมีรักพระองค์เสมอ
Instru solo: D E C#m F#m Bm E A A7
F#m               Bm             E7b9                  A
         ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอบพระคุณ 
Ending: A B D E x 2 A

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --