Sila Church Main Sunday Service 07-Aug-2022

Generate Slides Download PDF

ข้าเข้ามานมัสการ (Here I am to worship)

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro : D A Em    D A G2 (2)
D          A                  Em                    D              A          G2
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด  ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
D             A           Em               D           A      G2
ความงามที่ทำ   ให้ใจข้ารักพระเยซู  หวังจะได้อยู่ กับพระองค์
                        D                        A/C#                                D/F#             G          
         ** ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ  ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า
                        D                    A/C#                          D/F#       G                  
        พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา  พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 
D             A           Em                      D         A         G2
องค์จอมราชา ผู้รับประทับในที่สูงยิ่ง  ทรงพระสิริในสวรรค์
D          A           Em                            D            A             G2
ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม  ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา  (**,***)
               A D/F#      G                       A    D/F#        G       
      *** ไม่มีวันรู้  ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน (4) (**)(**)

Ending Note: --

ดวงใจของข้า

Key: D, Tempo: 105, Time Signature: 4/4

Int: D Bm G A x2
             D                            Bm                   G        
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์  ข้าเข้ามาได้ 
                 D         A       D                        Bm    
โดยพระคุณของพระองค์  ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้ 
                   G         Em            A       D     A
ในอ้อมพระหัตถ์ น้อมวันทาองค์ราชาของข้า (x2)
                               G                A                 F#m/D          Bm
          **ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์ พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                     G            A                     D       A  
         ในดวงใจนี้มีแต่ ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ 
                        G                A                    F#m             Bm
          ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์  พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
                                G/D             A                  D
          จากส่วนลึกของดวงใจ ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ
                                     G/D           A                    D
          Ending:  ในดวงใจนี้มีแต่   ถ้อยคำที่ร้อง ขอบพระคุณ
Midtro: D Bm G A 
             D                            Bm                     G             D         A
2.พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์
     D                          Bm                     G             Em        A     D     A 
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า  ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้ (x2)
Outtro: D Bm G A D

Ending Note: --

มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

Key: D, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro:  D  A  Em D/F# G
D
มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์   มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
            A                                   Em D/F# G
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน ร้องโฮ   ซัน   นา
          D
มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า 
            A                                Em  D/F# G
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก ร้อง โฮ   ซัน    นา
           D       A/D        G/B  A/C#   Gsus/D   
       **โฮ ซัน นา  แด่พระเจ้า    สูง      สุด       
         D        A/D           G/B   A/C#   Gsus/D   
          โฮ ซัน นา   แด่องค์ จอม   รา      ชา
     D                             A/D                        Bm       A          G
***โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา ฮาเลลูยา  โฮซันนา แด่จอมราชา

Ending Note: --

เหนือโลกา

Key: A, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Int:  A/E/F#m/D/A  (x4)
A              E                   F#m     D                 A        E                F#m    D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน    จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B               D                         E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
                       A                   E                    F#m                     D
        **เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  
                 A                    E                   F#m               D
        ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
solo :  A/E/F#m/D/A
A               E         F#m           D                A           E                       F#m  D
พระองค์ทรงยุติธรรม ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
F#m          B                  D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              F#m       B                 D            E                 F#m       B          D (E)
         ***พระ สิริของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)
ซ้ำ ** (2 รอบ)
solo :  A/E/F#m/D/A (x2)

Ending Note: --

ยิ่งกว่าผู้มีชัย

Key: A, Tempo: 115, Time Signature: 4/4

INTRO: | A | F#m | E | D | A |
 A                                             G/A
ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่า   ผู้พิชิต ไม่ว่าสิ่งใด 
 A                                             G/A
มารซาตานได้พ่ายแพ้ไป   ให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์  
                   C#m                                               F#m
        **ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเรา   ใครจะมาขวางทางเราได้ 
                    Bm    D            E
        เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ 
A              C#m                  D             E           C#m        D           E 
*** ฮาเลลูยา.... โบกธงชัยของพระเยซู      ผู้ทรงเป็น จอมราชาแห่งราชา 
        A    C#m(G)           D(D/F#)         D#dim7(Bm-C#m-D)
ฮาเลลูยา.... ลุกขึ้นเถิดคริสตจักรพระเจ้า 
                      E                 E        A  (D-D#dim7-E)
เพราะโดยพระองค์ เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย 
Ending: G F# D C- A G D A
                                 A                       G                   D                         A
       Bridge:  เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย   [เพราะว่าเรา เป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย ]

Ending Note: --

พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

Key: G, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

C       D            G    C              D            G
พระผู้ทรงสร้างโลกา  ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย
C                D        Bm Em       Am           F            D 
รวมชนชาติใหญ่ที่ทรงเลือกไว้  รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน
C          D            G     C              D            G
ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
C                D                 Bm Em    Am          F            D  
ขอทรงประทาน โปรดเถิดขอเจิมข้า ให้เป็นเวลาของพระองค์
                  G     D            C              Am                G              D
          *พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์
C       D            G    C              D            G
จอมราชาแห่งโลกา     ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น
C                D                 Bm Em     Am         F            D 
เป็นการประทาน มาอย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
C                   D            G           C              D            G
ขอทรงโปรดปราน และทรงสัมผัส  ให้กำลังใหม่ในพระองค์
C                D                  Bm Em       Am                  F            D 
บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหยโรยแรง  ร่วมกายร่วมใจในสงคราม 
            F           C       G        F          C         G 
           **พระคริสต์เสด็จมา   เป็นไปตามน้ำพระทัย  
         F           C             G     F         C         D 
          เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา x3
          G             D                 C     
         (พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา x4)

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --

Ending Note: --