Thai Mission Church Main Sunday Service 08-May-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note: --

เชิญมารื่นเริงยินดี (Phil 4:1)

Key: G, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

G                           D/F#                 Em 
เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซู ด้วยความยินดี 
D                         C      Am      D 
องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี 
G                              D/F#                    Em 
เราจึงเปล่งเสียงยินดี  ต่อองค์ราชาด้วย เพลงสดุดี 
D                                       C        D       G 
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 
                           C                       G    Bm   Em
        ** เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D              G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์ 
                       C                        G    Bm    Em
        เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
        Am           D             G 
        แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์

Ending Note: --

เชิญมาเยินยอพระนาม

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                     Bm                   F    G     C
1.มาเชิญมาทุกคนมา  ปรบมือและร้องเพลง
G                    Bm                   F  G  C       
เยินยอนามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
                               Em (D) C          Em       (D)        C
             * เพราะพระองค์ ทรง มี  ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่
                            Em                 C       D                                                  
              ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือ โลกา
                        G    Em          F            D                           G     Em                                 
       **ร้องฮาเลลูยา   สรรเสริญพระนาม   ถวายบทเพลงใหม่
                      F         D                G                          
        แด่องค์จอมราชา  ร้องฮาเลลูยา  X 2
   G               Bm            F   G   C    G                  Bm                   F   G   C 
2.องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา   ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์

Ending Note: --

ให้พระพรหลั่งไหล

Key: G, Tempo: 135, Time Signature: 4/4

Int: G D Em C  G  D  C
     G              D                   Em                  C 
1.  เรามาร้องเพลง  มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า
          G               D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง
            G           D               Em           C
        2. เรามาเต้นรำ  มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน
                      G                 D               C
        เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า
 G                                 D   Em                         C
***ให้พระคุณความรักเทลงมา      พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                F                            D 
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา
G                             D       Em                        C
ให้พระคุณความรักเทลงมา  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ
G                D                   C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

Ending Note: --

น้ำแห่งชีวิต

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro: D2 Gsus4 D2 Gsus4 Bm C-Bm-A  D C-Bm-A. 
D                           Gsus4  D                  Gsus4
ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
Bm                     C Bm Asus7 D          C Bm A 
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง                จงเข้ามา… x2
                               G       D                    G             D
        *พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต   ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต
                 Bm  F#m         G    D          
        หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่  
        C                   Asus7                   D  C Bm A 
        แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล  มาจากใจ
                    C                       Asus7              D  C Bm A 
Ending:  แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล x 3 มาจากใจ

Ending Note: --

ขอเทลงมา

Key: E, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int: E B-C#m B-E B-A 
E                                B--C#m  B-E                          B-- A     
๑.โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์  ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า               
B-E                          B-C#m       B-A                      B 
ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า..     เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ          
      E                               B-C#m  B-E                         B-- A     
     ๒.ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ  คือพระองค์ผู้ประทานชีวา               
     B-E                                B--C#m       B-A                      B
     ข้าเข้ามาขอ พระองค์ทรงพื้น ดวงวิญญาณ  ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์
                E              C#m              A                            B 
**ขอเทลงมา  น้ำแห่งชีวิต  ขอทรงสัมผัสท่ามกลางชีวิตที่มืดมน                        
       E                          G#m     C#m                   B-- A            
ขอเทลงมา  พระคุณความรัก พระองค์      ขอทรงเมตตา   
                              B                 E    (A)
ให้ข้าได้อยู่ใน พระคุณ  ขอเทลงมา
Midtro: E B-C#m B-E B-A
         E                              B--C#m   B-E                              B-- A 
      ๓. ข้ายอมทุกสิ่ง ต่อพักตร์พระองค์   และขอโปรดทรงครอบครองจิตใจ
   B-E                               B--C#m  B-A                      B
     กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย  ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล
                             A   B           A    B            A      B             
Bridge: ขอเทลงมา     ขอเทลงมา    ขอเทลงมา     ขอเทลงมา 
                  E    B A        C#m   B A    (B)  
              ข้าขอ การเจิม    ข้าขอ กำลัง  (x8)

Ending Note: --

ลำธาร (ร้องรับ)

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                                A
*** ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง
            D                  E                F#m  E
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
               D             E           C#m               D
ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
      Bm     E           A
ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

Ending Note: --

พระเจ้าประเสริฐ

Key: E, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

E              G#m          A         B            E             G#m            A         B
พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา      พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา
F#m  C#m            B                        D                                 B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ      ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรร(ะ)เสริญ x2
       E        G#m                    A        B
    *เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา
      E            G#m              A           B
      นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา
      A         Am               G#m                  C#7
      สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน
         F#m                           B               E
      ให้ดวงใจได้สรร(ระ)เสริญ พระองค์

Ending Note: --