Sila Church Main Sunday Service 30-May-2021

Generate Slides Download PDF

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําทักทายที่ประชุม
ปิดมือถือ
เชิญชวนที่ประชุมอธิษฐานเปิดประชุมพร้อมกัน
ที่ประชุมอ่านพระคำสดด 150 :1 -6
นักดนตรี intro ขึ้นเพลงที่ 1 - ร้อง 2 รอบ  ต่อด้วย chorus 2 รอบ

Bible Verses: 1สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ 2จงสรรเสริญพระองค์ เพราะกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ 3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่ 4จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการเต้นรำ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่ 5จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่ง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบ 6จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาห์เวห์ สรรเสริญพระยาห์เวห์ --Psalms 150:1-6 (THSV11)

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --ร้องต่อเพลง2

ก่อร่างสร้างฐาน

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: ร้องต่อกัน 
2 รอบ chorus 2 รอบ

intro   
           G                              C              
เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง 
            G               Em      Am      D
พระเมตตาของพระเจ้า    ไม่มีสิ้นสุด
               G               G7               C            Cm     G   D   G C G
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรง ของพระองค์ ใหญ่ ยิ่ง นัก
                          C                            G                       Em         
        **ให้เราเข้ามานมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง 
                 Am                D           G   G7
       เพราะพระองค์ เป็นราชาในชีวิตข้า
                     C                      G           Em       
       ให้เราก่อร่างสร้างฐาน ให้เป็นเหมือนศิลา 
               Am                 D                   G C G
       ให้พระนาม พระองค์รับการสรรเสริญ

Ending Note: --ต่อเพลง3 chorus อย่างเดียว 3 รอบ

พระองค์ทรงสมควร

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Note: ต่อด้วย chorus อย่างเดียว 3 รอบ
จบด้วยประโยคสุดท้าย 2 รอบ

INTRO: G C Bm7 Em Fmaj7 C9 Dsus D  G C G C
   G                  C     D                           G (D/F#) Em                   Am       D   
1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง        มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
 G                C        D                       Em-D-C                    Am         D
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม    เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป
                               G                 D/F#                Em  D
         *พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
                                 C               Am       Dsus  D
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
                                C              Bm7           Em
          เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
                             Am            D                          G     (C  G  C)
          พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
   G                  C     D                     G (D/F#) Em                   Am       D  
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น          เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
G                C               D              Em-D-C                  Am         D
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา  เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

Ending Note: --หยุด

พระเจ้าของข้า

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําเชิญชวนที่ประชุม อธิษฐาน 
ดนตรีบรรเลงขณะอธิษฐาน
Back up ขึ้น เพลง ผู้นําจบคําอธิษฐาน

Intro: E  Esus4
         E                       A     E                                   Bsus4
พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
           A               G#             C#m         F#m7                     A            Bsus4
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ   เห็นฤทธานุภาพ และ พระสิริพระองค์
                    E                           Bsus4            F#m7       B            E
       * ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์      ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้      
                    E                           Bsus4             F#m7       B            E
        ข้าจะชูมือขึ้นต่อพระนามพระองค์     ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน
Midtro: E  Esus4       
                     D                                   E
**เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต

Ending Note: --ผู้นําพูด

ไม่มีพระอื่นใด

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําอ่านพระคําจบ
ดนตรีขึ้น ร้อง 2 รอบ
บริสุทธิ์ x4
Chorus 1 รอบ ——- จบ

Bible Verses: 8สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น แต่ละตนมีปีกหกปีก และมีตาอยู่รอบๆ และข้างในเต็มไปหมด และพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ทรงเป็นอยู่ และผู้ที่จะเสด็จมา” --Revelation 4:8 (THSV11)

Int: A
A                        E/G#                       F#m7           Esus        D 
พระผู้งามสง่า ประทับในพลับพลา แสงเรืองรองด้วยพระสิริพระองค์ 
A                        E/G#         F#m7           Esus           D 
พระองค์บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ 
            Bm7             A/C# 
     *ทูตสวรรค์ล้อมรอบพระที่นั่ง 
             D           A/C#        B7                  E  D E 
     สรรพสิ่งทั้งหลายกล่าวสรรเสริญไม่มีหยุดพัก 
                            A             Bm7      C#m          D  
             **ทั้งกลางวันและกลางคืน พระสิริทรงเฉิดฉาย 
                   Bm7         C#m7 D        Esus E 
              ความงดงามที่ไม่มีผู้ใดจะเปรียบปาน 
                       F#m7             B7             D 
              พระองค์ตรัสว่านอกเหนือจากพระองค์ 
                     Bm7       C#m7        D             E            A 
              ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า 
Instru: A E/G# | F#m7 Esus | D 
Solo : F#m E Dmaj7 F#m E Dmaj7 
F#m7          E                       D 
บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์ x 4
 F#m7    C#m7          Bm7  C#m7          D            E                    A 
                         ไม่มีพระใดไม่มีเลย มีเพียงพระองค์ผู้เดียว คือพระเจ้า

Ending Note: --โอ๋อ่านสดุดี 84:1

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Note: Back up อ่าน สดุดี 84:1
ดนตรีขึ้น ร้อง 2 รอบ
Chorus 1 รอบ
จบ
ผู้นําอธิษฐาน

Bible Verses: 1ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ เพลงสดุดีของตระกูลโคราห์ ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ ที่ประทับของพระองค์งดงามจริงๆ --Psalms 84:1 (THSV11)

Intro: G  C  G  C
                G                         Gmaj7                   C           D       Gmaj7 
1) พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย เปล่งประกาย  เหนือคำรำพัน  
         G                          Gmaj7    C                 D
 พระองค์ล้ำเลิศเหนือที่จะเข้าใจ จะหาสิ่งใดเปรียบปาน
                  Em                            Asus4    A         C                      D        
         *ไม่มีใคร อาจเทียบนามพระองค์ได้     ไม่มีใครใหญ่ยิ่ง กว่าพระองค์ 
                       G                      Gmaj7             C     D        G
          พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย  เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี
             G        D         C              D          G          D                    C         D
***เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์ สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง
            G        D        G/B-D-C       Am    D         G
เพราะว่าองค์พระเจ้า ทรงบริสุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อ พระองค์
       E           A      E         D                     E       A            E           D           E
       ++เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพักตร์พระองค์   สรรเสริญ เทิดทูน  ด้วยความยำเกรง   
                    A        E       A/C#-E-D       Bm     E         A
       เพราะว่าองค์พระเจ้า  ทรง บ-ริ-สุทธิ์  เรายืนขึ้นต่อพระองค์

Ending Note: --ผู้นําอธิษฐาน. เทศนา

เทลงมา

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ถวายทรัพย์- - ผู้ถือถุง อธิษฐานั

C    F           C                F          G                  C
ทุกๆสิ่งที่มีพระเจ้าประทาน   ขอบพระคุณสรรเสริญพระนาม
F             G        Em         Am             Bb                    G
นับพระพรมากมาย ในชีวิตของเรา     ทั้งกายกำลังและวิญญาณ
C          F                C                      F         G          C
การให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ      พระเจ้าดูจิตใจของเรา
       Em         Am                  Em       Am    Bb                     G
เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดอยู่    ให้เต็มล้นเรื่อยไป     ขอถวายทำตามพระทัย
             F                  G           Em               Am
         *ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
              Bb        F                G 
          เทลงมา เทลงมา แก่ผู้มีใจยินดี
            F                  G           Em             Am
          ถวายให้กับพระองค์ พระองค์เปิดบัญชรท้องฟ้า
          Bb          G                C         Bb           G        C
          เทลงมา เทลงมา แก่เรา     เทลงมา เทลงมา แก่เรา

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Note: ผู้เทศนา อธิษฐานขอพร

จบการนมัสการ

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --