Thai Outreach Hollywood Sunday Service 29-May-2022

Generate Slides Download PDF

เพราะพระองค์ทรงอยู่

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Note: ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

ฟีลิปปี 4:11‭-‬13

G                 G                    C                        G                    D7
พระเจ้าประทาน พระเยซู พระบุตร  ทรงรักและให้     อภัยแก่ข้า
                 G G7                  C           Cm
ทรงไถ่ตัวข้า       ด้วยสละพระชนม์    
                    G                D7                       G  C  G
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่
                                G                      C
   ** เพราะพระองค์ทรงอยู่      ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้
                                G                            Am     D7
       เพราะพระองค์ทรงอยู่       ความกลัวหายไป
                       G        G7                    C        (Cm)
       เพราะข้าแน่ใจ   แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
                 G                      D7                    G      C   G
       ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

Ending Note: --

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

Key: G, Tempo: 120, Time Signature: 4/4

G                     C/G                     D/G           G
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด      เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
     G                  Em          Am7        D
จงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์
G                        C/G             G Bm/F#m Em 
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง    ขึ้นด้วยฝี   พระ   หัตถ์ 
F                          Am7                 Dsus 
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สมควรสรรเสริญ
                  C9        G                   C                       G
      ** ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า  จงสรรเสริญพระนามพระองค์
                    C9                   Am  G    F    D
       ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระ องค์ ร่วม กัน 
                  C9                G              C                         G 
       ร้องเพลงและเต้นรำถวาย  สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
              C9              D                     G  
      ทุกทุกสิ่งที่หายใจ   จงสรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

จากวันนั้น

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Note: สดุดี 145
13ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์14พระเจ้าทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น15นัยน์ตาทั้งปวงมองดูพระองค์และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลา16พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่างอิ่มตามความปรารถนา17พระเจ้าทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์18พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง19พระองค์ทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วย และทรง ช่วยเขาให้รอด

D                  Bm7        Em7        A7        D  A7
จากวันนั้น ที่ฉันพบพระองค์ พระผู้ทรงพลีพระชนม์เพื่อเรา
          D              Bm7              Em7       A7           D  D7
จากวันนั้น ที่ฉันมอบชีวิตให้ องค์พระคริสต์พระองค์ก็ทรงดูแล

             G   A7                 D   Bm
*และพระองค์ทรงรักอย่างมากมาย 
                      G         A7              D
พระไม่เคยทอดทิ้งให้อยู่เดียวดาย
                          Em7     A7         D   Bm7
ความรักมั่นคง ล้อมอยู่รอบตัวฉัน 
                   Em7 A7             D
ไม่มีวันผันแปรรักนั้นแน่นอน

          D                   Bm7              Em7         A7    D A7
จากวันนั้น ความฝันก็เป็นจริง  เพราะพระองค์ทรงเป็นที่พักพิง 
          D                Bm7             Em7   A7                D D7
จะฝากไว้ ภาระที่แสนหนัก  โดยความรักพระองค์จะทรงบรรเทา(*)

          Em7        A                   D         Em7  A7      D
หากวันใดที่ใจต้องพบกับความปวดร้าว  ก็นำมาเข้าเฝ้าพระองค์
         G      Em7       F#m         Bm   
พระผู้ทรงเมตตา   สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม 
         Em7 A7             D
จะทรงฟังทุกคำที่เราอ้อนวอน (*)

Ending Note: --

จิตวิญญาณข้ากระหาย

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

INTRO: D F#m Bm G A D
   D        F#m       Bm       D7                      G             A        D     A7
1.จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
   D        F#m       Bm             D7             G             A           D         F#
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
         Bm                 G             D                     G              Em          F#
        **ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง  ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
        D        F#m       Bm            D7                 G               A       D  
       ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ  ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

นำข้าใกล้พระองค์

Key: A, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Note: สดุดี 31
1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์2ขอทรงเงี่ยพระกรรณให้แก่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิดขอพระองค์ทรงเป็นพระศิลาลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด3พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของ พระองค์4ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์5ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน พระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าสัตย์จริง พระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้ว

Intro : A   D   F#m  E  
A               D/A       E2/G#             A   E2/G# 
นำข้าใกล้พระองค์   อย่าปล่อยข้าไปห่าง  
                  D/F#            F#m     F#m/E         D
ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา  เพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนพระองค์
A                  D/A     E/A                 A     E2/G# 
ข้าปรารถนาพระองค์     ไม่มีใครเทียบได้ 
                      D/F#           F#m          F#m/E           D 
ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์   ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์
A/E             D/E       E               A      D-E
โปรดนำข้ากลับมา  นำมาถึงพระองค์
            A        E/A    D/A   A    E/G#   D/F#       E
         **ทรงเป็น ทุกสิ่ง          ทั้ง  สิ้น    ที่ข้า     นั้นต้องการ
          A  E/G#    D/F#   E                      A     (verse: D  F#m  E) (Chorus: E)
         ขอทรง โปรดนำ       ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

Ending Note: --

พระเยซู พระผู้ช่วย My Jesus My Savior

Key: A, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

A           E              F#m    E                D
พระเยซู พระผู้ช่วย   ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
My Jesus, my Savior Lord there is none like you
D            A  D                     A          F#m                     G    D   E
ในทุกๆ วัน ฉันอยากสรรเสริญ  ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
All of my days, I want to praise The wonders of your mighty love
A                  E        F#m            E               D
พระทรงเป็น ที่กำบัง   ป้อมปราการและกำลังใจ
My comfort, my shelter Tower of refuge and strength
D            A    D        A     F#m           G   D   E
เชิญทุกชีวิตและทุกๆสิ่ง   พากันสรรเสริญพระเจ้า
Let every breath, all that I am Never cease to worship You
            A                 F#m        D                E       
       * สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
       Shout to the Lord, all the earth let us sing
           A               F#m         D        E
       พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
      Power and majesty, praise to the King
       F#m                         D                             E        D     E
       ภูเขากราบลงและทะเลคึกคะนอง  ส่งเสียงร้อง...สรรเสริญ
       Mountains bow down and the seas will roar...At the sound of Your name
       A              F#m     D              E       A         F#m         D        E
       ฉันร้องชื่นชม ยินดีใน ฝีพระหัตถ์ และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
      I sing for joy at the work of your hands Forever I'll love you, forever I'll stand
       F#m                     D                E         A
      ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับพระองค์
      Nothing compares to the promise I have In YOU

Ending Note: --

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Key: A, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

A              E7               A       (C#m)  D     E7                A    (C#m)
   ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า      ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
D               E7        C#          F#m (E) D              E7              A
  ยกนามพระองค์ดั่งธงชัยในท้องนภา       ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

Ending Note: --