Thai Outreach Hollywood Sunday Service 19-Jun-2022

Generate Slides Download PDF

สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:  Bm D  G  D  G  A D
D          Bm             A     D        G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา
A     D/F# Bm     A         Em          E7        A7
เวลาเช้า ควรข้าพเจ้า ร้องเพลง   สรรเสริญพระนาม
D          Bm             A     D        G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   แด่พระเจ้าผู้เมตตา
Bm  D       G      D       G       A         D
ปรากฎ เป็นสาม นั้น    คือพระเจ้าเดียวกัน
         D          Bm             A     D        G                D
         สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ชาวสวรรค์ชาวโลกา
         A     D/F# Bm     A         Em          E7        A7
         ชวนกันมา ถวายพระเกียรติ   แด่ผู้เป็น เจ้าองค์เดียว
          D      Bm A  D    G                  D
         องค์ ผู้บริสุทธิ์นั้น   ควรมนุษย์ จะบูชา
        Bm  D  G   D       G    A     D
         ผู้ทรงสภาพอยู่   ตลอดกาลเวลา
D          Bm             A     D          G                D
สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   แม้บางครั้ง ความมืดบัง
A     D/F# Bm     A       Em        E7   A7
ทำให้ตาคนบาปเรานี้   ไม่อาจ เห็นรัศมี
D          Bm             A     D        G                D
แต่พระองค์ยังเป็นอยู่   ไม่มีใคร เทียบเทียมได้
Bm  D       G      D       G           A         D
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช   ความรัก ความเมตตา
         D          Bm             A     D          G                D
        สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ    ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา
        A   D/F# Bm     A         Em     E7    A7
        ราชกิจพระองค์สำแดงอำนาจในจักรวาล
         D          Bm             A     D        G                D
        สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ   ผู้ทรงรัก ชาวโลกา
        Bm  D       G      D       G       A         D
        ปรากฎเป็นสามนั้น   คือพระเจ้าเดียวกัน

Ending Note: --

ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา   79-3

               D       G             D
1. ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา 
         A                           D   A7
ผู้วายชีวาช่วยข้าพ้นจากบาปพลัน 
                 D   G                D   
โปรดทรงปรานีให้มีแต่ความสุขสันต์ 
           A7                        D
ดำเนินชีวันทรงธรรม์ขอนำมรรคา

D7        G      A7              D
 *ข้าขอถวายสิ่งดีทั้งหลายแด่องค์ราชา 
            A7                     D  D7
มอบวันเวลาปัญญาและดวงชีวี 
           G                      D     Bm
ข้ามอบถวายกายใจวาจาแด่องค์ภูมี 
             Em     A7       D
ด้วยความยินดีทำตามพระทัย

                     D     G                D
2. โปรดเปิดดวงใจพึ่งในพระคุณเมตตา 
          A                        D    A7
ตลอดชีวาขอนำความสุขสมบูรณ์ 
             D      G                D
จะอยู่แห่งใดพระพรอำนวยเพิ่มพูน 
              A7                           D  
ปวงชนเกื้อกูลสรรเสริญเทิดทูนทรงธรรม์ (*)

Ending Note: --

จงสงบ

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Int:
                 C         Em                   Am       Dm7            G7
1.    จงสงบอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า   พระองค์สถิตกับเรา
      C        Em7    Am          Dm7               Gsus4
ก้มกราบต่อเบื้องพระบาท   ด้วยความยำเกรงพระองค์
      F        C              F                  C 
ในพระองค์ไร้ราคิน   เราจึงหลุดพ้นมลทิน
 F      G             C      Em7          Am       Dm7 Gsus4    C
    จงสงบอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า   พระองค์สถิต   กับเรา
                  C          Em       Am       Dm7            G7
         2.    จงสงบอยู่ต่อพระสิริพระเจ้า   ซึ่งสำแดงทั่วโลกา
            C           Em7     Am        Dm7     Gsus4
         สง่าเป็นองค์พระ     ราชา   ดุจแสงอรุโณทัย
             F                C            F                     C 
         พระนามเป็นที่ยำเกรง   สรรพสิ่งแซ่ซ้องเป็นเพลง
         F      G           C   Em7 Am    Dm7 Gsus4    C
        จงสงบอยู่ต่อพระสิริพระเจ้า   ซึ่งสำแดงทั่ว   โลกา
          C           Em             Am         Dm7                      G7
3. จงสงบต่อฤทธิ์เดชาของพระเจ้า   ซึ่งเคลื่อนท่ามกลางพวกเรา
    C          Em7 Am          Dm7         Gsus4
ลงมาเพื่อชำระวิญญาณ   และการบำบัดรักษา
      F                C            F                   C 
พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง   โดยความเชื่อนั้นเป็นจริง
F      G            C    Em7  Am        Dm7       Gsus4        C
จงสงบต่อฤทธิ์เดชาของพระเจ้า   ซึ่งเคลื่อนท่ามกลาง   พวกเรา

Ending Note: --