Thai Outreach Hollywood Sunday Service 26-Jun-2022

Generate Slides Download PDF

มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Em            C
  มีสิ่งเดียว   ที่ข้าต้องการ
Am7              D7               G
อยากจะชมพระพักตร์พระองค์เสมอ
        Em          C 
  มีสิ่งเดียว   ที่ข้าชื่นชม
Am7              C                    B      
อยู่ในพระวิหาร ชมความงามของพระองค์

 Em   D         A
* ขอเพียงให้  พบพระองค์
C              D7            G
เป็นความสุขล้ำ  เกินบรรยาย
Em    D           A
   ขอเพียงใกล้  ชิดพระองค์
C                                    D
จิตใจภายในฉัน ล้นด้วยความชื่นบาน
Am7                    D
จิตวิญญาณของฉัน  ฟื้นฟู

 G                C            D      B           Em  Em7
**อยากจะเยินยอนามพระองค์  พระเจ้ายิ่งใหญ่
Am7                   C       D7
พระนามทรงเกียรติเกริกไกร
G       C             D      B7           Em  C
 ไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียม  พระนามองค์พระเยซู
Am                C    D7      Em
ทรงเป็นนาม ที่ปรารถนา สืบไป

Ending Note: --

ผู้อารักขา

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: D F#m Bm G A x 2
Dadd9                                     F#m7 
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือมาจากที่ใด
 Em7         Em7/A               Dadd9  Asus4 
ความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้า
     Dadd9                                      F#m7 
ผู้ทรงสร้างฟ้า   และส-วรรค์ แผ่นดินโลกสรรพสิ่ง
  Em7           Em7/A      Dadd9 
พระองค์ไม่ทิ้ง ให้ข้าสะดุดและล้มลง
           D/F#         G9                   A                D 
         *พระองค์ผู้อารักขา จะไม่เคลิ้มหลับ ไม่ทอดทิ้งไป
           D/F#         G9                   A                D
         พระองค์ผู้อารักขา ทรงเป็นร่มเงา ที่อยู่ไม่ไกล
          D/F#         G9                   A  Bbdim7  Bm
         พระองค์ผู้อารักขา ในทุกหนทางที่ข้าเดินไป
                  Em7             Asus4            Dadd9    (A/B Bm7) 
         และความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว
Midtro :
| D  F#m7| G Asus4  A| D  F#m7| G Asus4  A|

Ending Note: --

เป็นส่วนหนึ่ง

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                  Am  
โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น 
      F#m7  B7            Em         A     D
ด้วยความ    รัก ความอบอุ่น  ที่โลกนี้  ไม่มีให้ข้า
            G                         Am
โปรดเปิดตา ให้วิญญาณข้าได้มองเห็น
    F#m    B      Em             C         D
ว่าน้ำ  พระทัย อันยิ่งใหญ่ เพื่อโลกนี้ นั้นคืออะไร

   G                        D
     * ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย
 Em           D              C  
       ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว กับพระทัย ของพระองค์
           Am7           D            Bm7           Em
       ในความอ่อนแอของข้า จะมีพระกำลังของพระ-องค์
            Am              C             D
       ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ อันแสนล้ำเลิศ
             G                       D
       ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวสองใจ
              Em              D            Cmaj7          G
       มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว กันกับองค์พระวิญญาณ
            Am7          D            Bm7        Em7
       เพื่อว่าความจริงทั้งปวง จะมีบริบูรณ์ภายใน  ข้า
       Am7                D           G
       ถวายเกียรติ และพระสิริ แด่พระองค์

           G                    Am      F#m  B7        Em
โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม ด้วยความ น้อมยอมเชื่อฟัง
    A                D
จนลมหายใจสุดท้าย ที่มี  
              G                          Am
โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก
      F#m  B7       Em               C                 D
และให้พระองค์ อยู่เหนือกว่า ความคิดหัวใจ และความต้องการ (*)

Ending Note: --

ราชาแห่งดวงใจ

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

A                    C#m7              D             E        A 
พระสิริเป็นของพระองค์  พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ
          D                 E          C#sus   C#       F#m7
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง  เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
               Bm7    E             A
และก้มกราบลง   นมัสการพระองค์
                   Dmaj7   E/D         C#m7                 F#m7
        **ข้าจะนมัส.......การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
                   Bm7           E              A   
        เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
                 Dmaj7  E/D          C#m7               F#m7
        ข้าขอถวายวิญญาณ  จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
                Bm7            E               A
        พระเจ้าของข้า  ราชาแห่งดวงใจ

Ending Note: --

มอบให้พระองค์

Key: B, Tempo: 0, Time Signature:

B         F#            G#m
ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น
      E              B
ข้าขอมอบแด่พระองค์
               F#              G#m 
ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ
       E           B                F#
ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์

**
    B     F#     G#m    E 
ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่
  B       F#      G#m               E
ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่
               B    F#
มอบให้พระองค์
              G#m  E
มอบให้พระองค์

***
B          F#         G#m                 E
ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ ข้ายินดีทำทุกอย่าง

Ending Note: --

เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                             G               D
1. ครั้งหนึ่งข้าอยากได้พร   เดี๋ยวนี้ได้พระเจ้า
                  F#m  Bm    Em              A
ครั้งหนึ่งพึ่งใจตัวเอง       เดี๋ยวนี้พึ่งพระธรรม
G                    D            G             D
ครั้งหนึ่งต้องการสิ่งของ     เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า
                      F#m Bm    Em     A      D
ครั้งหนึ่งอยากแต่หายป่วย     เดี๋ยวนี้ได้พระองค์ (*)
                  D           G              D                    A
*เดี๋ยวนี้ข้าจะร้องเพลง     สรรเสริญสาธุการ
                 D   A    G D            D       A          D  
  สารพัดที่มีอยู่     เป็นของพระองค์ประทาน
     D                                  G            D
2. ครั้งหนึ่งวางแต่โครงการ     เดี๋ยวนี้อธิษฐาน
                     F#m Bm   Em              A
ครั้งหนึ่งเป็นห่วงกังวล       เดี๋ยวนี้ทรงคุ้มครอง
G                   D             G                D
ครั้งหนึ่งตามอำเภอใจ       เดี๋ยวนี้ตามพระองค์
                     F#m Bm    Em     A        D
ครั้งหนึ่งชอบแต่ทูลขอ        เดี๋ยวนี้ขอบพระคุณ (*) 
                   D                               G              D
       3. ครั้งหนึ่งข้าพึ่งความดี     เดี๋ยวนี้พึ่งพระเจ้า
                                 F#m Bm     Em             A
       ครั้งหนึ่งข้าใช้พระองค์       เดี๋ยวนี้ทรงใช้ข้า
               G                  D             G               D
       ครั้งหนึ่งข้าต้องการฤทธิ์     เดี๋ยวนี้มีพระคริสต์
                                   F#m Bm   Em     A        D
      ครั้งหนึ่งทำเพื่อตนเอง       เดี๋ยวนี้เพื่อพระเจ้า (*)
    D                                 G               D
4. ครั้งหนึ่งมีแต่ความหวัง     เดี๋ยวนี้รอดจริงจัง
                       F#m  Bm    Em                A
ครั้งหนึ่งความเชื่อจวนดับ        เดี๋ยวนี้กลับแจ่มใส
 G                   D              G          D
ครั้งหนึ่งคอยท่าความตาย     เดี๋ยวนี้มีชีวิต
                F#m Bm    Em    A        D
เดี๋ยวนี้ข้าได้รอดแน่        มั่นคงในพระคริสต์ (*)

Ending Note: --