Thai Mission Church Main Sunday Service 05-Jun-2022

Generate Slides Download PDF

Ending Note: --

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:4)

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C    G
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C    C7
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา
          F                                                   Em                  A
         *อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
         Dm7                                  G                     C     C7
         ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
         F                                            Em                     A
         แล้วสันติสุขในองค์พระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
        Dm7                      G                   C
        ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

Ending Note: --

รักพระเยซู

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C                          F                          G                  C           G
อยาก อยากจะค้นหาความจริง  มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
Am                     F              C         Dm                 F                  G 
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข  รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี
C                 F                    G                  C           G
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู  มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
Am                     F               C        Dm                 F                  G 
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก  รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต
          F                     G            C  Am  Dm       G        C  C7 
     *อยากแบ่งความรักให้ทุกคน         บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
           F                     G            Em  Am
     อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
       Dm       G              C
     รักพระเยซู คือความจริง

Ending Note: --

ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

C           Am                                        Dm          G7
 ถึงเราจะเป็นคนบาปหนักหนา   พระเยซูทรงรักเรา
     C                     Am               F                 G7
ถึงเราทนทุกข์   และทรมาน   ชรา หรือว่ายังเยาว์
         C                    Am         F               G7
***  พระองค์ทรงคอยเราอยู่   ทรงดูด้วยรักมากมาย
   C                 Am       F                 G7
  ขอโปรดให้ กำลัง   ทำตามน้ำพระทัย
  C                               Am    F         G7 C G
  ขอโปรดให้ คอยอยู่   จนเราสิ้นลม หายใจ
          C                Am               Dm               G7
สองมือเราทำงานของพระองค์ และใจของเรามั่นคง
       C                 Am              F             G7
สองตาเราเห็นกางเขนโสภา เชื่อว่าเราไม่ล้มลง (*)
      C             Am                        Dm           G7
   จะหาผู้ใดให้เหมือนพระองค์   ในโลกนี้ คงไม่มี
     C             Am                       F           G7
  จะหาผู้ใดยอมวายพระชนม์  เพื่อคนอื่น ได้ชีวี  (*)

Ending Note: --

ข้าผจญทุกสิ่ง (Phil 4:6)

Key: C, Tempo: 55, Time Signature: 4/4

Int:
C               Em        F                  C
อย่าทุกร้อนในสิ่งใด ๆ  ฝากเอาไว้ให้พระองค์    
F         Em           Am Dm                    G7
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง  ด้วยใจขอบพระคุณ
C            Em            F              C 
พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมาย 
F                   Em Am Dm  G C
จะคอยคุ้มครองใจของข้า  ทุกวันทุกเวลา
         F          C             E              Am     
       **ข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง
       F              EmAm               Dm              Gsus
       ข้าเผชิญทุกๆอย่าง ด้วยความหวังในทางพระองค์
       F            C     E             Am
       ข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใด
       F              EmAm F            G       C
       ข้ายินดีและสุขใจ   ในทางพระองค์เสมอ

Ending Note: --

โลหิตพระคริสต์

Key: C, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

C                  C       Em  Am                      F        G7   C
 โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า  โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต
                 F              G7                      C     E        Am
 โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่  จากความบาปทั้งหลายของข้า 
             F     Fm                C  Em    Am
 ทรงชำระข้า.....   ขาวยิ่งกว่าหิมะ.....กว่าหิมะ
          Dm-F           G7     C
 โดยพระคุณ   ทรงการุณ แก่ตัวข้า

Ending Note: --

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

Intro: 
F G/F Em G/A Am Dm Gsus4 G 
C                           G/B
อยากให้ชีวิตนี้ เป็นของพระองค์เท่านั้น
Am                                    Gm7                C 
อยากจะให้ความฝัน สอดคล้องในน้ำพระทัย 
          Fmaj7             G/F 
ให้ข้าไวต่อเสียงพระองค์ 
         Em7              Am 
ให้มั่นคงในทุกเส้นทาง 
Dm7       F                  Gsus4  G 
ไม่ ห่างเหินไปจากพระองค์ 

C                                G/B 
โปรดทรงนำชีวิต ในทุกทางที่ก้าวไป 
Am                        Gm7                       C 
อย่าให้ข้าหวั่นไหว ให้ข้าเข้าใกล้พระองค์ 
              Fmaj7            F/G 
ให้ความหวังเต็มล้นหัวใจ 
          Em7                  Am 
อบอุ่นในความรักพระองค์ 
Dm7      F                Gsus4  G 
จาก วันนี้และตลอดไป 

     Fmaj7                 G/F 
*** ข้าอยากใกล้ชิดพระองค์ 
Em                Am 
มากยิ่งขึ้นทุกวัน 
     Dm     G       Cmaj7  Gm  C
 สนิทอยู่ในพระทัยพระองค์ 
      Fmaj7             G/F 
ข้าอยากจะรักพระองค์ 
Em                G/F A/C# 
ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
Dm7           G11        G          C 
ใกล้ชิดพระองค์กว่าเดิม ทุกๆวัน

Ending Note: --