Sila Church OC Cell Group 16-Apr-2021

Generate Slides Download PDF

ขอพระเยซูโปรดนำหน้า

Key: A, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Int: A C#m Bm E 
A                           C#m            Bm                        A    C#
1. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้าง
      F#m7                  D (D#dim)  B                        E          
ข้าปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่าง         รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง
              A      A7          Bm7  C#m7  Bm7  E
        **โปรดจูงโปรดนำ  อย่าให้ข้าเดินหลงจากทาง   
              A       A7           D  (D#dim)    C#m       Bm-E-A      E
             ขอทรงนำตลอดเวลา          ขอพระผู้ไถ่      ทรง-นำ-ข้า
A                           C#m            Bm                        A    C#
2.  เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้  ข้าก็อยู่ในที่ปลอดภัย    
      F#m7             D (D#dim)  B                          E      
ที่นั่นพ้นจากอันตราย               ในพระองค์ข้าพึ่งอาศัย 
A                           C#m            Bm                        A    C#
3.  โปรดนำจนนาทีสุดท้าย     ทรงอยู่ด้วยข้าไม่กลัวตาย    
      F#m7             D (D#dim)  B                          E      
ข้าคงถึงสวรรค์บั้นปลาย          แล้วที่นั่นน้ำตาเหือดหาย

Ending Note: --

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

Key: D, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

Intro:  E    A9—B 
          A9             B                         E       G#m      C#m           
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา  เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระนาม
         A9          B7     E (A-B-F#m-E)
เราสัมผัส  พระสิริ ในที่นี้
             A9             B7                E         G#m  C#m     
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา  สถิตอยู่เหนือคำ  สรร  เสริญ  
       A9              B7                      E (A-B-F#m-E)
เสด็จมา   เพื่อเยียวยา  และเพื่อไถ่เรา 
                     A9          G#m          A9          
        **ทรงประทับ  อยู่ในเรา ขอเคลื่อนไหว
                     B             E              A                G#m            
        ขอสำแดงพระประสงค์ โอ้พระเจ้า  พระวิญญาณ
                      A9        B7           C#m 
        ขอทรงหนุนทรงช่วยนำในมรรคา
                     F#m                     B                E
        เราทั้งหลาย  เปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์  
       (เราทั้งหลาย  เป็นคนใหม่ในพระองค์)

Ending Note: --

ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ I Worship You Almighty God

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

G9                Em                         C           D7            G  (C D)
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
I worship You Almighty God  There is none like You
G9                 Em         C               D  
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์    
O' I worship You.  O' Prince of Peace.  That is what I want to do 
           C   G      Em               Am      D7        G                          Em     
        ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
And I give You praise For You are my righteousness I worship You.  Almighty, mighty God
             C    D                 G           (C D)  ( E)
        ไม่มีใครเหมือนพระองค์
There is none like You
A9                F#m                     D             E7         A
ข้าขอสรรเสริญ   พระเจ้ายิ่งใหญ่      ไม่มีใครเหมือนพระองค์    
A9                F#m       D             E7    
นมัสการ   โอ้จอมราชา     จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์     
               D   A  F#m       Bm            E7           A                  F#m     
         ข้าขอบูชา      กษัตราผู้ทรงชอบธรรม   ข้าขอสรรเสริญ  พระเจ้ายิ่งใหญ่   
               D     E                 A  
         ไม่มีใครเหมือนพระองค์

Ending Note: --