Thai Mission Church Main Sunday Service 24-Jul-2022

Generate Slides Download PDF

อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญ

Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro (Jeremiah) : Dmaj7 / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E / A / A / 
Intro W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | D | E | C#m | F# |
Dmaj7                    Amaj7 
อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7 
อยากให้ทุกการกระทำเป็นการสรรเสริญพระองค์ 
                  D                                    C#m7 
ฉันอยากให้ทุก ๆ สิ่ง และอยากให้ทุก ๆ อย่าง 
   Bm     E                         A A7 
ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า 
                        D                                           C#m7              F#m 
           ***เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า   (นี้)และไม่มีสิ่งใด   ที่ดีกว่านี้ 
           Bm7              E                          A    A7 
           ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                           D                                                   C#m7   F#m
           เพราะพระองค์สมควรคู่คำสรรเสริญ   และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
             Bm7              E                          A  (F#7)
           ฉันจะอยู่ จะร้องสรรเสริญพระองค์
Instru: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | C | D | Bm | E |
End: W501: Dmaj7 | E | C#m/A | F#m/A | Bm | E | A | 

Ending Note: --

กล่าวคำว่ารัก

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C             Dm               G7               Em      Am
กล่าวคำว่ารัก    ยากหรือไร กับคนที่ใจเรารู้จริง
                 Dm                  G                           C
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก
              Dm           G7         Em          Am
บุคคลที่เขาได้ยอมพลี มอบดวงชีวีเพื่อพวกเรา
              Dm                     G      C    C7
ส่งใจให้เขา กับคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ
                              F          G                        Em       Am
       **อยากกล่าวว่ารักพระองค์  อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่
                    Dm                    G              C      C7
        กล่าวมาจากใจ    บอกกับใครๆ ที่ใจเรารู้
                  F              G                        Em       Am
        ที่ใจเรารัก   ช่างมากมาย    เรามอบถวายคำสดุดี
                    Dm                    G                   C     (C7)
        ในชีวิตนี้       และในวันนี้       และตลอดไป

Ending Note: --

จะบอกว่า ฮาเลลูยา

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

D                                 F#m       Em                               A7
1. ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน  ดังดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
G                                  F#m Bm Em                                  A7
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน  พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
         D                                               F#m       Em                          A7
        2. การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์ 
        G                              F#m Bm       Em       A7          D       D7
        จะทำตามน้ำพระทัยและเชื่อฟัง ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์
                  G          A7              F#m       Bm
*จะบอกว่า ฮาเลลูยา จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
                    G                      A7           D  D7
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวัน ทุกเวลา
                 G                  A7                      F#m     Bm   
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน สรรเสริญพระนามพระองค์
          G             A7             D    
จะสรรเสริญพระนาม   ฮาเลลูยา

Ending Note: --

เราขอนมัสการพระองค์

Key: C, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

Int: C Em F G
C                  Em                    F                    G
เรา  ขอนมัสการพระองค์  ทรง เป็นพระเจ้าจอมราชา
C    Em  Am   Am/G          F                 Bb    G
ประทับบนบัลลังก์โสภา  ทรงนามว่าพระเยซู
C                                   Em         F                   G
ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร  ครอบครองสวรรค์และโลกา
C  C/B     Am  Am/G                F         G        C
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้  สำหรับองค์  ทรงนามเยซู
                F      G/F        Em      Am             F         G            C     C7
           * เรา  จะยกย่องสรรเสริญ  ชูมือนมัสการ  พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
                F              G/F          Em    Am            F       G      C
              เปล่งเสียง  ถวายคำสดุดี     แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

Ending Note: --

อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

G                        C  G     Em            A7               D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
    C              D      Bm             Em       Am        C       D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์
             Dsus D    G           Bm      C         Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
             G    Bm        C    Em      Am           Em          D
         ชีวิตขอมอบถวาย       ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C           D       Em        C            D       G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Ending Note: --

พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา - ร้องรับ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:

G     D        C          Am                   G   D
          พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
                      G             D                    C                  Am            D           G
          ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ สถิตที่เรา  เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

เราจะยกพระนามของพระองค์_TMC

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Note:  เข้าที่ร้องรับ

A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D          A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D                    A             E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา
A        C#m     D         A
เราจะยกพระนามของพระองค์
D              A             E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า
          D      E                   C#m       F#m
***  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
        Bm               E                       A   A7
  ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด
        D        E                   C#m      F#m
  และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์
  D       E    A
  เหนือนามใดใด

Ending Note: --