Sila Church OC Cell Group 12-Aug-2022

Generate Slides Download PDF

รักพระเยซู

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

C                          F                          G                  C           G
อยาก อยากจะค้นหาความจริง  มองแลดูความหมาย รักคืออะไร
Am                     F              C         Dm                 F                  G 
รักยั่งยืนแค่ไหน ทำให้ใครพบสุข  รักนั้นทำให้ทุกข์ หรือทำให้ดี
C                 F                    G                  C           G
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู  มองแลดูความงามของชีวิตใหม่
Am                     F               C        Dm                 F                  G 
รักนั้นมีความหมาย เกินกว่าใจรู้สึก  รักมั่นคง หยั่งลึก ลงในชีวิต
          F                     G            C  Am  Dm       G        C  C7 
     *อยากแบ่งความรักให้ทุกคน         บอกสิ่งดีๆที่มีอยู่
           F                     G            Em  Am
     อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้
       Dm       G              C
     รักพระเยซู คือความจริง

Ending Note: --

ความรักมั่นคง

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

D         Bm7/F#       G          D/F#   A          D     Bm7/F#   G      A
ความรักมั่นคงของพระเจ้า ไม่เคยยั้งหยุด  พระเมตตาคุณหลั่งลงมา อยู่เสมอ
                    G               A7           F#m          Bm
         *ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ  ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
         G              A7         D        D7    G                 A7         D
         พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก  พระองค์ทรงความเที่ยงตรง
              G      A7    F#m   Bm  G                A7          D  D7
Bridge:  ใหม่ทุกเช้า    ใหม่ทุกเช้า   พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
 G                A7         D (D7)
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง x 2

Ending Note: --

เพราะความรัก

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

B7               C         D              Bm                 Em    D--Am        D        Esus4 E7
**เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง  พระเมตตาพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด 
             C           D                          Bm         Em     Am D G    (B7)
เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์    ใหญ่-ยิ่ง-นัก

Ending Note: --

รักแท้

Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4

E                                    Esus4    E                             Esus4
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา  ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
B/Eb   C#m/C#  /C                 /B      /Bb        A                 F#m             B   
ความรักนั้น         มั่นคงตราบนิรันดร์ ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
          E                                Esus4   E                                   Esus4
         ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
         B/Eb   C#m/C#  /C                 /B 
         ความรักนั้น      มั่นคงตราบนิรันดร์ 
          /Bb        A                 F#m             B     Bsus4 
         ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา.....ด้วยรัก
             E    B/D#            C#m        Bm        E7          A 
** ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์  และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า 
            E/G#     A       F#m7    B
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
    E  B/Eb        C#m              Bm    E7             Amaj7
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
         E/G#           F#m7          F#m7/B     E   (E A E A) 
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

Ending Note: --