Thai Outreach Hollywood Sunday Service 03-Jul-2022

Generate Slides Download PDF

นามเราเป็นนาม นำการรักษา

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                        F#m
นามเราเป็นนาม นำการรักษา
G          D
นามเราคือนาม  พระเยโฮวาห์
Bm   Em
เรามาเยียวยา  เรามาบำบัดรักษา
A7     D
เราทำให้เจ้า พ้นโรคา

พระนามพระองค์  นำการรักษา
นามเราคือนาม  พระเยโฮวาห์
พระองค์ทรงเยียวยา  พระองค์บำบัดรักษา
ทรงทำให้เราพ้นโรคา

Ending Note: --

ในเวลาของพระคริสต์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

D      Em   A                D               Em             A                D  D7
ในเวลา         ของพระคริสต์      ทรงลิขิต ชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
         G              A                     F#m         Bm
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า      ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
   Em     A7       D
ดวงชีวา อยู่ในเวลา ของพระองค์
   D         Em    A            D                  Em          A          D   D7
        ในเวลา       ของพระเจ้า    ทรงเฝ้าดู    ชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัย
                      G         A             F#m         Bm 
         โอ้ พระเจ้าข้าขอมอบใจ   มอบถวายชีวิตทั้งกาย
              Em          A7          D
         เพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์

Ending Note: --

ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D                       Em       A7                           D  F#m  Bm
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด       คือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง
                       Em       A7            D
ทรงฤทธาร้ายแรง       ในยามสงคราม
D                       Em     A7                    D  F#m  Bm
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด     คือพระเจ้าจอมโยธา
                          Em      A7                     D   D7
ทรงเป็นองค์กษัตรา      ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา
                     G   A7                           D  F#m  Bm
เราต้องกราบลง        นมัสการด้วยจริงใจ
                  Em  A7                      D
เทิดทูนบาทไท้        ผู้เป็นใหญ่ในเรา

Ending Note: --

ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                           C        G
1. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  ทุกโมง ทุกยาม
    D7       G       D7
ไม่มีผู้ใดจะปาน  ที่ข้าควรตาม

              G                D     D7           G7
*ข้าขอพึ่งองค์พระเยซู  ข้าขอพึ่งทุกเวลา
                     C                 G           D7    G      
โปรดทรง อำนวยพระพรใหญ่ยิ่งให้แก่ข้า

        G                        C      G
2. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  สถิต ในใจ
     D7          G          D7
มารร้ายจะไม่บีฑา  พระเจ้าอยู่ใกล้ (*)

        G                             C          G
3. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  คราวทุกข์ หรือสุข
      D7             G         D7
ขอโปรดอยู่ด้วยเสมอ  ประทานความสุข (*)
 
        G                              C         G
4. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  โปรดสอน บัญญัติ
     D7            G       D7
เพื่อสมดังสัญญาว่า  ให้พ้นวิบัติ (*)

        G                         C         G
5. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  ผู้เป็น พระบุตร
      D7             G          D7
ขอโปรดให้ข้าติดตาม  องค์บ-ริสุทธิ์ (*)

Ending Note: --

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                                                         
1.ข้ายึดมั่นในคำสัญญาขององค์พระคริสต์    
C                                                G
ข้าจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิจ
  G                                            
สรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์    
 G                  D                    G
ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า
      G         C        D                                    G      C  
***  เชื่อถือ เชื่อถือ เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
         G        C                G            D7                 G        
  เชื่อถือ เชื่อถือ  เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า 
2.ข้ายึดมั่นในคำสัญญาที่ไม่เหลวไหล    
แม้ความทุกข์อยู่รอบตัวข้าก็ไม่ตกใจ
มีชีวิตโดยพระเยซูผู้ให้มีชัย  
ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า

  3.ข้ายึดมั่นในคำสัญญาจะล้มไม่ได้    
ฟังเสียงพระวิญญาณเรียกข้าทุกเวลาไป
ข้าเต็มใจจะมอบทุกสิ่งกับพระผู้ไถ่   
 ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า

Ending Note: --

ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G                                       C               G
1. ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศถึงสิ่งเบื้องบนสวรรค์
      D7              G                       D7
เล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าซึ่งรักอย่างอัศจรรย์
                         G             Em                 B
ข้าชอบเล่าเรื่องราวอันนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องความจริง
     C            G          D7              G
ทำให้ใจข้ามีความสุขยิ่งกว่าเรื่องอื่นทุกสิ่ง

               D       D7      G            C           G
     *ชอบกล่าวถึงข่าวประเสริฐนั้น  ถึงพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์
                                C               G       D7       G
       ชอบเล่าเรื่องราวโบราณนั้น  ถึงความรักแห่งพระคริสต์

    G                                         C                  G
2. ข้าชอบกล่าวเรื่องไพเราะนั้น เป็นเรื่องเหมาะสมน่าฟัง
     D7          G                         D7
พูดครั้งใดใจยิ่งชื่นบานเป็นการน่าอัศจรรย์
              G             Em            B
ชอบกล่าวถึงข่าวแสนวิเศษเพราะมีหลายคนไม่รู้
     C                  G          D7               G
คือข่าวหลุดบาปพ้นกิเลสโดยฤทธิ์ของพระเยซู (*)

    G                                 C             G
3. ข้าชอบกล่าวเรื่องวิไลนั้นกับคนที่เคยได้ฟัง
  D7           G                           D7
ก็ยังอยากรู้อยู่ร่ำไปเหมือนผู้ที่ไม่เคยฟัง
                      G      Em               B
เมื่อข้าจะเห็นพระราศียินดีร้องเพลงบทใหม่
    C                 G          D7           G
แต่ยังเป็นเรื่องโบราณนั้นซึ่งข้าได้รักมานาน (*)

Ending Note: --

จะเป็นดาว

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G             Bm             C            G 
จะเป็นดาวคอยส่องแสง   บนท้องฟ้าให้ดูสดใส
      Am  D7       G
ก้าวไปในทางพระเจ้า
                      Bm             C                G 
เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา   ผลิบานเช้าให้โลกชื่นบาน
        Am         D7                  G
จะขับขานเสียงเพลงสรรเสริญพระองค์

            Em                 Bm
* จะเป็นดาวส่องแสง   ให้เธอเข้าใจ
 C                 D7          G
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่   ใครสร้างมา
            Em                Bm  
หมื่นดวงดาวบนฟ้า   ส่องแสงในนภา
C                                   D7
พระเจ้าทรงสร้างมาให้เธอได้ชม
               G                           Bm                        C
      จะเป็นดาว  ดวงนั้นที่คอยส่องแสง   หากฉันนั้นยังมีแรง
            Em           Am             D7
      จะถวายจิตใจรับใช้พระองค์ต่อไป
                      G                         Bm
      จะบอกความรัก  พระคริสต์ที่ให้กับฉัน
                      C     Cm       Em         D7              G
      รักนั้นจะอยู่นิรันดร์      และฉันก็ยังยืนยันอยากให้เธอรู้

Ending Note: --