Sila Church Main Sunday Service 28-Aug-2022

Generate Slides Download PDF

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (ฟิลิปปี 4:4)

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4

Note: ผู้นําอธิษฐานเปิด
ทักทาย
อ่านพระคํา -ที่ประชุม
เริ่มเพลงแรก
ต่อเพลงที่2

Bible Verses: 4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด --Philippians 4:4 (THSV11)

C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                  C    G
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  อยู่เสมอไป
C                                                 G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า  อยู่ทุกเวลา
F                              G                        C    C7
จงชื่นชมยินดีในพระองค์  พระเจ้าของเรา
          F                                                      Em                         A
         *อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
         Dm7                                      G                    C     C7
         ด้วยการอธิษฐาน  และการวิงวอนขอบพระคุณ
         F                                                     Em                          A
         แล้วสันติสุขในองค์พระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ
            Dm7                   G                   C
        ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

Ending Note: Bb C Dm A

ชื่นชมยินดี

Key: Dm, Tempo: 140, Time Signature: 4/4

Int: Dm A7 Bb-C-Dm A7
Dm              Gm                      A7                   Dm   A7   Dm  A7
    ชื่นชมยินดี     พวกเราทุกคน    ปรนนิบัติพระเจ้า   ด้วย   ยิน   ดี
Dm                   Gm                         A7                  Dm    A7  Dm   D7
    มาร่วมร้องเพลง   สรรเสริญพระเจ้า   เข้าสู่พระนิเวศน์  พระ  องค์
        Gm    C7        F           Dm       Gm                    A7   Dm A7   D7
        * สาธุการแด่   พระเจ้าของเรา       ทรงพระเมตตาไม่   มี   สูญ   สิ้น
      Gm     C7      F         Dm    Gm      A7      Dm  A7  Dm   (A7)
        ชื่นชมยินดี    ชื่นชมยินดี       ชื่นชมยินดี    เถิด--       เรา

Ending Note: จบ

ข้ายกย่องพระองค์ (I Exalt Thee)

Key: D, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 8ข้าพระองค์ทั้งหลายอวดถึงพระเจ้าเสมอ และพวกข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ เส-ลาห์ --Psalms 44:8 (THSV11)

D           G        A           D  F#m B#m
โอ้  องค์พระเจ้า  ของข้า  ทรงสูงสุดเหนือทั้ง  โล กา
             G         A       D     (A)
ธ  ทรงสูงเด่น  เหนือยิ่งกว่า  พระทั้งปวง (2)
            D        D/C#         Bm       Bm/A  G   A       D A(B)
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)
             E        E/D#         C#m     C#m/B  A   B       E  B
     *ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์ โอ พระเจ้า (2)

Ending Note: --

จงมีความเชื่อในพระองค์

Key: Am, Tempo: 65, Time Signature: 4/4

Bible Verses: 6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ --Hebrews 11:6 (THSV11)

Intro:
  Am                        Em                    F                   Dm
1. จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด  พระองค์เป็นทุกสิ่ง  เป็นทุกอย่าง 
  Em               Am
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง  (x2)
                       F        G     Em      Am                  F         G         Am
          *มีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
                      F        G             Em       Am            F         G         Am
          ร่วมความเชื่อร่วมใจ ร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็น ถึงการอัศจรรย์(1)
         F        G               Em        Am                 F          G           Am
**ดูคนนั้นที่เขาหาย  พระเยซูทรงรักษา ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ 
      F          G         Em    Am          F        G       Am
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู (**,*,1)

Ending Note: --

อยู่ในพระทัยพระองค์

Key: G, Tempo: 80, Time Signature: 4/4

G                        C  G     Em            A7               D
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา   แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
    C              D      Bm             Em       Am        C       D
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ   จิตใจได้สัมผัสพระองค์
             Dsus D    G           Bm      C         Dsus D
         ***อยากบอกว่า   เรารักพระองค์สุดหัวใจ...สุดหัวใจ 
             G    Bm        C    Em      Am           Em          D
         ชีวิตขอมอบถวาย       ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป 
              C           D       Em        C            D       G
         จะอยู่ในพระทัยพระองค์   จะอยู่ในพระทัยพระองค์

Ending Note: --

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 3/4

Intro:
    A   E-A           C#m        F#        Bm       E7      A      E
เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน   จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้
       A     A7          D      D#dim          A        E             A
เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม  พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่
             E7                        A             A7            D              B         E
          **พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง    เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
                      A       A7             D          D#dim         A       E          A
          กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย    ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง
        A   E-A           C#m        F#        Bm       E7      A      E
2. เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา    มีภัยพิบัติรอบตัวข้า
       A     A7              D        D#dim            A       E             A
เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน   พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่
                   A E-A          C#m     F#      Bm       E7      A      E 
           3. เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก   จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก
                 A    A7            D       D#dim          A       E               A
          ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก   พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --