Sila Church Main Sunday Service 18-Sep-2022

Generate Slides Download PDF

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:

Bible Verses: 24พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” --John 4:24 (THSV11)

Em                  Bm                C                         G
ทุกวันเวลาข้าสาธุการ  ด้วยวิญญาณและความจริง
Am             Em             B7
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
       Em            Bm                 C                     G
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  ข้าก้มกราบพระบาทา
        Am             C                        D7
เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี
                       G             Bm         Em                  Bm
     ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน  พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์
               C                  D                C               D7
     พระคุณอนันต์  ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี
                       G            Bm          Em                 Bm
     ให้เราสรรเสริญ  เทิดทูน  พระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์
           C                 D             Em
     ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดี

Ending Note:  ส่ง D ไป chorus

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Gmaj7                           Cmaj7         Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: --

ผู้รอคอย

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

Intro: G  Gsus4
G                   Gsus4    G Gsus4 G         Gsus4              G Gsus4 
ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนํา     ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี
G           Gsus4              G Gsus   G       Gsus4          G Gsus4
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง      ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่
    Bm                      C                 G     Bm            C     Am7          Dsus4 
      *เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ   นําไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 
        G                                                 Em 
***พระองค์เสริมกําลังขึ้นใหม่   ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
            C          Bm                                  Am7       D 
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจ 
           G                            Em 
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า  เขาจะบินดั่งนกอินทรี
        C                 Bm   Am7 Dsus4         G 
แม้ว่าจะล้ม ลงกี่ครั้ง  ก็ยัง จะวิ่งไปถึงเส้นชัย

Ending Note: --

กางเขนคือชีวิต

Key: G, Tempo: 0, Time Signature: 4/4

Int: G C D Gsus G C D Bm Em Bb Ebmaj7 D  G C G C
G             C               G     G             C                 G     D/F#
ชีวิตข้าจะขอมีเพียงพระองค์ ทรงประทานให้ข้า มีชีวิตใหม่ 
Em                                 C             Bm     Am               F            D
พระโลหิตชำระภายใน ความรักฟื้นฟูหัวใจ สำหรับข้าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง   
        G                      C                  G    G                       C                 G     D/F#
      2. พระองค์เป็นความหวังที่ข้าพึ่งพิง  เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง 
      Em                                 C                 Bm     Am               F            D
      จิตวิญญาณข้าขอจำนน ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พระเยซู ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า 
                    G                  D
** กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ 
    B7           Em          Dm7-G7              C
ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์ ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง 
Bm7          Em             Am                 D             G  (C ending) 
พระองค์ ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์ แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า
Bridge:   G C Em D C
Solo: Bb Eb F Bb Am Gm C Cm7 F C# Ab Bbm G#m C# F# C# Bbm Ebm F D7 D
Ending: G C Am Bm Am D E

Ending Note: --

ขอถวายหมดดวงใจ Lord I Give You My Heart

Key: G, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

Int: G  D/F# Em C/G G D/F# Em D/F# G F Am D
G       D/F#    Em       C/G  G  D/F#         Em   D/F#    G                 F    Am   D
จิต ของข้ากระหาย    เทิดทูนพระองค์     ด้วยสิ้น สุดใจ ของข้า   นมัส(ะ)การ
This is my desire To honor You Lord, with all my heart I worship You
G      D/F#    Em       C/G   G D/F#       Em   D/F#  G              F   Am   D
สุด วิญญาณ ของข้า   ข้าขอสรรเสริญ      สิ่ง เดียวที่ ข้าบูชา คือพระองค์
All I have within me  I give You praise All that I adore Is in You
          G                  D/F#                 Am7                   C        D         G
        **ขอถวายหมดดวงใจ   ถวายทั้งวิญญาณ    จะอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
       Lord, I give You my heart I give You my soul I live for you alone
          G              D/F#                   Am7                 C       D         G
        ลมหายใจที่ยังมี  เวลาที่เหลือทุกนาที  ให้เป็นตามน้ำพระทัยพระองค์
       And every breath that I take Every moment I'm awake Lord, have Your way in me

Ending Note: --

แตกต่างไม่แตกแยก

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro : |A2 E/G# | D | |A2 E/G# | D |
Verse 1:
A2                 E/G#             F#m             E6 
มีบางสิ่ง ที่เราอาจไม่เหมือน ความแตกต่าง ที่ตรงข้ามกัน
 Dmaj7       C#m    F#m     Bm          Esus4 E 
เปลี่ยนเอาคำว่า เธอ และฉัน  มารวมเป็นคำว่าเรา
      A2             E/G#           F#m            E6 
      พระเยซู ผูกพัน ให้เรารัก   ร่วมทางเดิน เป็นพี่น้องกัน
        Dmaj7    C#m F#m     Bm      Esus4 E 
      เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์   ไปถึงผู้คนมากมาย
                           A2              E/G#                   F#m                  E6 
              *ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน  อย่าให้ขวากหนาม ทำเราแยกทาง
                       Dmaj7                  C#m    F#m         Bm      Esus4 E 
              ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง  ถ่อมใจฟังกันและกัน
                       A2                E/G#               F#m    E6     B/D#
            ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน   จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง 
            C#m                    F#m         Bm         Esus4         A 
            ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง  ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Midtro :  |A2  E/G# |D Esus4 E |
A2             E/G#              F#m            E6 
ขอพระองค์ ผูกพัน ให้เรารัก ให้อภัย ซึ่งกันและกัน
 Dmaj7       C#m    F#m     Bm          Esus4 E 
โลกจะกลาย เป็นดั่งสวรรค์  เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว
Solo :  | A   E/G# |F#m E6 |Dmaj7 C#m F#m |B/D#  Esus4 E | 
 |F#m E6  B/D# |    C#m        F#m           Bm               Esus4            A
Ending :                ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง   ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Outtro :    |A2 E/G# | D | |A2 E/G# | D |

Ending Note: --

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4

Intro: C D G D
G          D/F#-Em    C       G-D/F#-Em             Am                  F --  D  
สรรเสริญพระ  เจ้า  ผู้อำนวยพร          สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
Praise God from whom all blessings flow Praise Him, all creatures here below
C                 B7              Em-D-C                D               G     Eb-F-G  
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์   อา---เมน
Praise Him above, ye heavenly host Praise Father, Son, and Holy Ghost...Amen

Ending Note: --