Thai Mission Church Main Sunday Service 14-Aug-2022

Generate Slides Download PDF

น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:

G       
 น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
         C                           G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
             C
พระคุณความรอดอนันต์ 
               G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน
 D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  
     G                D7
    สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 D7              G 
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 G               D7 
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา
 G   D7        G
สรรเสริญพระเจ้า

Ending Note: --

ทุกวันเวลา

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                           C            G                            C
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์  ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7                            D               B7                        Em
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ        ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
        Am7         F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริญ
                  Cmaj7              D                     Bm7                Em7
          **ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
                        Am                D                 Gmaj7
          ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
                Cmaj7        D               Bm7           Em7         
          เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ    ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
                   Am7                D            Gmaj7
          ถวายคำสรรเสริญ  แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Ending Note: --

ข้ายกเสียงขึ้น

Key: G, Tempo: 110, Time Signature: 4/4

G                G                               C
ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม 
               D7                            G
ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม
               G                               C
เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์
                D7                                G
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง
                   G       G7   C         G           Em                   Am   D7
     * ร้องว่า ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม
                  G       G7   C         G             D7                 G
      ร้องว่า  ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา สรร(ะ)เสริญยกย่องพระนาม

Ending Note: --

จิตวิญญาณข้ากระหาย

Key: D, Tempo: 85, Time Signature: 4/4

INTRO: D F#m Bm G A D
   D        F#m       Bm       D7                      G             A        D     A7
1.จิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
   D        F#m       Bm             D7             G             A           D         F#
ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจ ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
         Bm                 G             D                     G              Em          F#
        **ทรงเป็นโล่ห์กำบังที่ เข้มแข็ง  ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
        D        F#m       Bm            D7                 G               A       D  
       ทรงเป็นความปรารถนา แห่งจิตใจ  ข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

Ending Note: --

ซ่อนข้าไว้

Key: C, Tempo: 60, Time Signature: 4/4

C  C  G/B  Am    F          D/F#   G       C   Em Am       Fmaj7   Dm7       G  
1)  ซ่อนข้าไว้       ภายใต้ปีกพระองค์     ปกคลุมข้า    ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
         C/E                  F      G        C       C/E            F     G       Am 
         **เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม  ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
         C/E                F/A             G/B  C   C/E          F            G            Fmaj9  G
         เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด   ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
             C  G/B  Am      F  D/F# G           C C/E  Am      F     Dm7             G  
2)  วิญญาณพักสงบ      ในพระเยซู     โดยฤทธิ์อำนาจ      ข้ายอมและไว้วางใจ

Ending Note: --

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ TMC

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:

D        G                 D    D7         
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
        G        A7                D
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
         G              A7           D        F#m      Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า    ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี 
        D          G               D   D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
         G                A             D    F#m      Bm
*** จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
       G           A7                  D   D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
      G              A7               D         F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่องพระองค์ 
                 D                   A7                        D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้  โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  นำชีวาพระองค์ทรงพลี
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ (***)

Ending Note: --